Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Období kojence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Období kojence - Kojenecké období končí 1.rokem života dítěte - Jsou velké změny zejména v motorice dítěte - Období výrazného zrání CNS, dítě je schopno složitějších reakcí, vytváří se četné podmíněné reflexy, jeho chování se stává stále složitějším Somatický vývoj: - Prudký nárůst – za rok vyroste o 20-25 cm a přírůstek hmotnosti o 6-7-kg - Vzhled: poměrně velká hlava , asi ¼ zatímco u dospělého 1/8. Kojenec má poměrně dlouhý trup a krátké nohy. Vývoj motoriky: rozlišujeme základní směry vývoje motoriky kefalokaudální (směřující od hlavy k patě) = ovládání těla postupuje stejným směrem jako somatický růst tj. od hlavy k patě. Dítě nejprve začíná zvedat hlavičku, pak se posadí , pohybuje se při lezení po kolenou a nakonec se postaví a začne dělat první krůčky. Proximodistální = pohyby horních a dolních končetin začínají aktivně celkovými pohyby především v ramenních a kyčelních kloubech a postupně přecházejí k zápěstí a na prsty, respektive chodidla. Časová posloupnost vývoje motoriky: kolem 2,5,měsícemá dítě udržet pevně hlavičku . Leží-li na bříšku umí zvednout hlavičku = pase koníčky. V sedu udrží hlavičku a uchopí předmět podaný do ruky.Jakmile dítě zvedne a udrží hlavičku – zvětší se mu jeho zorné pole a tím i stimulační možnosti. kolem 5 měsíce- uchopuje předměty a předává je z ruky do ruky.Přitahuje se do sedu a dokáže sedět s oporou. Obrací se na záda a ze zad na bříško. Dokud se dítě nedostane do sedu samo a neudrží se sama sedět, nemá se podpírat v sezení např. polštářem – špatný vliv na vývoj páteře. Kolem 8-9-měsíce –má dítě pevně sedět a mělo by se do sedu dostat sama. Plazí se a začíná lézt..Lezení je velice důležitou etapou ve vývoji pohybových dovedností. Vlastnímu lezení předchází plazení. kolem 10 měsíce – první pokusy o stání ( u děvčat dříve než u chlapců), stání s oporou. v 1.roce –stojí s oporou, samostatně se přitahuje do stoje, některé děti začínají dělat první krůčky. Chodítka nejsou pro vývoj dobrá. 12-15 měsíc – dítě děláprvní krůčky, chodí o široké bázi, chodí po vnějších stranách noh, chodí po špičkách – jde spíš o hopsání. Při chůzi ještě není jisté asnadno ztratí rovnováhu. Jemná motorika = motorika ruky: 7-8-měsíc – začíná tzv. nůžkové uchopování: staví palce proti ostatním prstům, tak udrží v ruce i poměrně malý předmět od 9 měsíce – začíná používat tzv. pinzetové uchopování – při kterém staví palce proti ostatním jednotlivým prstům. Dokáže už předměty pevně uchopit, udržet je, zacházet s nimi Kognitivní vývoj a řeč kojence Rozvoj kognitivních procesů a myšlení velmi úzce souvisí s rozvojem motoriky, hlavně se zráním CNS. Poznávání a učení probíhá na úrovni konkrétního kontaktu s reálným světem, v časově limitovaném úseku současnosti. Pozornost– u kojence se projevuje zejména zraková a sluchová pozornost.. Stabilita pozornosti je zpočátku jen krátká a rozsah malý. V průběhu prvního roku života se délka udržení pozornosti postupně zvyšuje na úkor spánku. Pro příznivý vývoj dítěte v kojeneckém věku je třeba především zabezpečit přiměřený počet hodin spánku. (2-5měsíční dítě spí 16 hodin z toho alespoň 3x přes den..) Zrak –kojenec vnímá předměty ve vzdálenosti cca 30cm, které má v zorném poli. Ve 2 měsících dozrává centrální část sítnice(žlutá skrvna), čímž se zlepší zraková ostrost. Postupně se zlepšuje i periferní vidění.. Přiklání se k barevnostipodnětů.. Sluch– když uslyší lidský hlas nastane oživení, dovede vyčlenit lidský hlas od ostatních zvuků.. Dítě libě reaguje na tlumenou hudbu. Kolem 4-5 měsíce dochází ke koordinaci sluchu, zraku a motoriky – dítě se otáčí za hlasem, zvukem. Chuť– diferencuje se, libě reaguje na sladké, rozezná kyselost, hořkost. Začíná zde nechuť k jídlu – základ vybíravosti v jídle.Do 6 měsíce dominuje mléčná strava – kojení.Pak se postupně může začínat s přídavky (masozeleninové, ovocnomléčné, - vždy se poradit s pediatrem kdy začít). Paměť– v počátku je velmi nestabilní a krátkodobá. Uvádí se , že až po 2.měsíci začínají kojenci poznávat obličej matky. Myšlení a řeč – ve vývoji dětské řeči se popisují určitá stádia: období křiku období napodobivého žvatlání (kolem 6 měsíce) – dítě napodobuje jednoduché hlásky, začíná artikulace. Důležité je, aby matka opakovala zvuky po dítěti, tím se toto u dítěte upevňuje a dítě se tak učí napodobovat artikulaci. Kolem 8-9- měsíce dítě začíná chápat jednoduché výzvy a snaží se pojmenovat předmět. období rozumění řečí – kolem 10 měsíce vývoj vlastní řeči V 1. roce dítě umí 5-12 slov (baba, tata, mama, ), konkrétních, nesprávné koncovky, fonetické nepřesnosti Citový vývoj – zásada: kladný citový vývoj positivně ovlivňuje všechny ostatní stránky psychiky, ale i somatický vývoj. Jestli-že dítě prožívá často negativní city okamžitou reakcí je regres – jde o vývojovou fázi níž. (př. kojenecké ústavy). Dítě by mělo prožívat především pocity libosti! Sociální tzv.první úsměv se projevuje kolem 2-3 měsíce. Dítě tak vyjadřuje libé pocity, objevuje se broukání, které se prolíná později se žvatláním. Kontakt s dospěl. patří k nejlibějším projevům kojence.. Dobré je nosit dítě na břiše jako raneček. Při kontaktu s matkou , otcem apod. se dítě učí napodobováním – artikulace, manipulace s předměty,. Hra na vyhazování hraček – dítě čeká na reakci, je to jeho snaha o aktivní komunikaci. Celé období kojence = období velké snahy po kontaktu s matkou, otcem, apod. Vztah ke svým vrstevníkům = 0.

Témata, do kterých materiál patří