Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie trhnu, environmentální psychologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Psychologie trhnu, environmentální psychologie -zabývá se průzkumem trendy, zákonitosti a chováním lidí při nakupování -druh a množství nakupovaného zboží se odvíjí od živ. stylu, od názorů na výživu a módu Vývoj psychologie trhu -vznik od 20. st. -souviselo to s mohutným hospodářským rozmachem -prodejci si začali uvědomovat, že profesionalita a kvalita zboží nestačí, a aby obstáli v konkurenčním boji, musí svého zákazníka a jeho potřeby poznat hlouběji -v současnosti se odborníci zabývají zejména řešením strategických a koncepčních otázek -např. : firemní image, komunikační strategie… -u nás začátky psychologie trhu jsou spojeny s Evženem Rejmánkem-)v roce 1958 uskutečnil první motivační výzkum Psychologie reklamy Reklama - nástroj pro ovlivňování a působení na spotřebitele s cílem vyvolat jeho pozornost a zájem o koupi určitého zboží nebo služby -reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová či plakátová…. -prostředky reklamy: -barvy, hudba, známé osobnosti,ješitnost, prezentace,zdroje(TV, net, rádio…) způsoby upoutání pozornosti -v reklamě se používají nejrůznější stimuly, které v našem podvědomí(nevědomí)vyvolají určitý druh emocí -př.: barvy: -bílá(symbol čistoty, neposkvrněnost)-prací prášky -červená(agresivita, láska, emoce)-auta a luxusní značkové oblečení -černá(vážnost, úroveň)-výrobky pro vyšší třídy -modrá(klid, pohoda)-nejčastěji se využívá -zelená(vitalita,zdraví, příroda)-cereálie, vše spojeno se zdravím -marketingoví specialisté ve snaze upoutat pozornost pracují se všemi smysly -dokonce i vůně, pachy, nás ovlivňují a působí na limbický systém(část pozku, kterou nemáme pod kontrolou) podprahová reklama -nejnebezpečnější reklama, člověka podvádí -např.: obrázek, které lidské oko si těžko všimne -ZAKÁZANÁ!!! -podprahový signál-signál osobě, který je pod limitem svého vnímání, takže signál daná osoba sice zaregistruje, ale v té chvíli si to neuvědomí, protože obsah signálu ji přejde do podvědomí -využívá se v reklamě a v propagaci skrytá reklama -nepůsobí jen v reklamních spotů -vyskytuje se i ve filmech si ve zpravodajství -lidé z filmu se dohodnou s výrobcem, že jejich výrobek bude se objevovat ve filmu -moderátoři-nenápadně mohou ukazovat etiketu minerální vody výzkum trhu -řeší informační potřebu o zákaznících nebo o trhnu -je důležitým faktorem k získání konkurenční výhody -zprostředkovává poznatky pro identifikaci a analýzu trhnu, přání, požadavků zákazníku rozhodování spotřebitelů -spotřebitel se rozhoduje např. dle reklamy, nebo jestli někde výrobek viděl(např. u celebrit…) -rozhodnout se může dle obalu a vzhledu výrobku -také dle popularity výrobku, ceny výrobku či modernosti výrobku ENVIRONMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE -nový psychologický obor, který se vydělil ze sociál. psych. a studuje vztah mezi prostředím a chováním člověka -environmentální psychologové-jako externí poradci týmu, které plánují velké zásoby do život. prostředí, projektují stavby obytných komplexně či sportovních center teritoria -osobní prostor kolem nás a) 1)primární(soukromí,vlastní pokoj) 2)druhotná(přístupná lidem,ale né všem…klubovny) 3)veřejná(přípustná všem lidem, MHD, lavičky…) b)viditelnost(schodiště, průchody-)větší trestná činnost) c)vzhled a dojem(ponuré domy, rozlehlé parky) život ve městě stresory: -hluk(doprava, stavby, lidi)-)ohrožuje zdraví i psychiku -nepřiměřená teplota (o 4 stupně více) -znečištěné ovzduší -infekce (nemoci) -nedostatek zeleně -davy lidí

Témata, do kterých materiál patří