Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
témata k maturitě PSK 2013

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu: Psychologie a komunikace pro rok: 2013 obor: 53-41-M/007 zdravotnický asistent třída: 4.A.ZA, 4.B.ZA, 4.C.ZA zkoušející: Mgr. Dostálová Hana Mgr. Hejnarová Eva Mgr. Hernová Renata Ph.D. Předmět psychologie, úkoly, odvětví. Význam studia pro zdravotního asistenta. Prenatální období, vliv těhotenství na vývoj plodu. Výzkumné psychologické metody. Novorozenecké období. Biologická, psychická a sociální determinace psychiky. Psychologická problematika v gynekologii a porodnictví. Poznávací procesy, druhy poznání (počitky, vjemy). Kojenecké období. Vůle, volní vlastnosti, význam vůle pro člověka. Období batolete. City, základní druhy citů. Hospitalizované dítě, adaptace na hospitalizaci. Představivost, fantazie. Náročné životní situace, patologické jevy ve společnosti. Paměť. Nemoc jako náročná životní situace, autoplastický obraz nemoci. Učení, druhy učení, činitelé ovlivňující efektivitu učení. Zvláštnosti péče o staré a dlouhodobě nemocné. Pozornosti, význam pozornosti a soustředěnosti v životě. Sociální skupina, znaky a druhy skupin, sociální interakce. Myšlení a řeč. Předškolní období. Osobnost, vlastnosti osobnosti. Mladší školní věk. Temperament. Starší školní věk a období adolescence. Charakter. Období dospělosti. Socializace, sociální učení. Období stárnutí a stáří. Motivace a její význam. Psychosomatická onemocnění (ve vnitřním lékařství, chirurgii). Asertivita, asertivní chování. Vývoj dětské kresby, využití kresby v diagnostice. Kritéria školní zralosti. Produktivní a neproduktivní chování zdravotnického pracovníka. Rodina, funkce rodiny, výchova v rodině. Podmínky efektivní komunikace, překážky v komunikaci. Psychoterapie, metody psychoterapeutického působení. Poškození nemocného nemocničním prostředím, zdravotníky, důsledky chyb. Komunikace, druhy komunikace. Psychologická problematika umírání a smrti. Hospicová péče, respitní péče. Konflikt, řešení konfliktních situací. Psychologická problematika onkologických nemocných. Osobnost zdravotního asistenta, fyzická a psychická zátěž, multikulturní přístup. Deprivace, druhy deprivací. Vývoj hry u dítěte, význam hry. Psychologická problematika stresu, syndrom vyhoření, prevence. Psychologická problematika nemocného s bolestí, úzkostí a strachem. Prevence, úloha ZA. Psychologický přístup ke klientům s handicapem. V Olomouci dne: ………………. Mgr. Iva Burdová ředitelka školy

Témata, do kterých materiál patří