Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Herní terapie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (138,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Herní terapie Třebíčská škola má zatím jako jediná podrobně vypracovaný program moderního přístupu v léčbě nemocných dětí tzv. Herní terapie, který již se osmým rokem úspěšně společně se zdravotníky provádí. Co je herní terapie Herní terapie je součástí komplexního přístupu v léčení hospitalizovaného dítěte. Je psychoterapeutickou metodou, jejímž hlavním úkolem je snížit na minimum stress dítěte, hospitalizovaného pro nemoc, to je vytrženého z jeho přirozeného prostředí - domov, škola, kolektiv - a zejména pak snaha zbavit dítě strachu z vyšetření a zákroků, které ho čekají při léčbě jeho onemocnění. Pomáhá zdravotníkům naplňovat jednotlivé body Charty práv hospitalizovaných dětí. Kdo herní terapii provádí Herní specialista, tj. speciální pedagog se speciálním vzděláním v oboru somatopedie a proškolen ve specializaci herní terapie - učitel speciální školy vyčleněn pro práci herního specialisty (terapeuta). Herní terapie je tvořena pěti úkoly: Příprava dítěte a rodiče při příchodu do nemocnice Příprava dítěte před zákroky a vyšetřeními - hlavní úkol Zajištění vhodných pomůcek pro tuto práci Příprava dětí před pobytem v nemocnici - propagace metod péče o nemocné děti v dětských zařízeních a nižších stupních škol Všechny předchozí úkoly provádí v těsné součinnosti se zdravotníky, tj. lékaři a sestrami 1) Příprava dítěte a rodiče při příchodu do nemocnice Terapeut seznámí dítě při příchodu na oddělení s prostředím, s řádem, který musí respektovat, ale také s jeho právy, pohovoří s ním o běžných věcech - o škole, o rodině - čímž získá základní informace, které si zaznamenává. O zdravotním stavu s dítětem hovoří velmi obezřetně, informace získá z chorobopisu a od ošetřující lékaře. Upozorní dítě, že na veškeré nejasnosti a potřeby cokoliv vědět, se může kdykoliv obrátit nejen na něj, ale i na ostatní ošetřující personál či učitelku. Stejný postup zachovává i při hospitalizaci matky s dítětem, kterou navštíví na pokoji, popřípadě převezme ihned při příjmu v ambulanci (nevykonává-li právě např. vlastní přípravu dítěte na vyšetření apod.). Matku seznámí s jejími právy a povinnostmi, která má k dispozici v písemné formě na každém pokoji. Ne každá matka se však s nimi sama seznámí. 2) Příprava dítěte před zákroky a vyšetřeními - hlavní úkol Hlavní úkol herního specialisty spočívá v psychoterapeutické přípravě dítěte na vlastní vyšetření či zákroky. Při předávání informací musí postupovat uvážlivě, citlivě, ve smyslu méně znamená více, ale tak, aby se dítě zklidnilo. Jinak bude terapii provádět u dětí předškolních - výhradně hrovou formou pomocí textilních loutek oživených terapeutem. Textilní loutky jsou speciálně vyrobeny pro herní terapii - mají odepínací hrudník, ve kterém jsou odnímatelné orgány na suchý zip. Pro předškolní děti má k dispozici běžné vyšetřovací pomůcky - fonendeoskop, špátle, injekční stříkačky, jejichž aplikaci si děti samy vyzkouší na loutkách. Školní děti - Na základě cílených otázek řízeného rozhovoru stanoví přibližnou diagnózu psychických schopností dítěte, a tím jeho schopnost a ochotu přijmout informace o vyšetřeních, které dítě čekají. Toto je nejnáročnější úkol a vyžaduje znalost vývojové psychologie zdravého dítěte, ale i psychologii nemocného dítěte a zejména praktickou zkušenost v práci s hospitalizovanými dětmi. Každé dítě je nutno posuzovat jako individualitu a je nutno k němu takto přistupovat. Nejhůře děti snášejí strach, nejistotu a nenaplněné sliby. Na základě této diagnózy zvolí formu herní terapie - buď hrovou s maňásky, nebo naučnou na základě atlasu o lidském těle a fotoalba s demonstrací konkrétního vyšetření. Ne každé dítě je psychicky schopné informace o některých vyšetřeních přijmout. U malých dětí je vhodné, aby u terapie byl přítomen rodič, u starších dětí se přítomnost rodiče nedoporučuje, protože děti se více ptají, ale také se více stydí. Terapie se provádí zásadně individuálně s tím, že dítě má možnost na to, čemu nerozumí, se opakovaně zeptat, k čemuž je nezbytná důvěra mezi dítětem a terapeutem. K terapii je nezbytná vyčerpávající znalost prováděného vyšetření. Terapeut musí dítě přesvědčit o tom, že mu pomáhá vyznat se ve zdravotnických termínech a úkonech pro ně nepochopitelných, avšak pro jeho zdraví nezbytně nutných. Na druhé straně je nutné respektovat odmítne-li matka podávat jejímu dítěti informace tohoto druhu. V této souvislosti hraje důležitou roli i doprovod dítěte na vyšetření, na kterém dítě citově visí. Pokud není k dispozici rodič, dítě provází osoba, kterou dítě zná a má k ní důvěru, to je sestra, případně terapeut. 3) Zajištění vhodných pomůcek pro tuto práci K herní terapii má specialista k dispozici speciální textilní loutky, základní vyšetřovací nástroje, případně další pomůcky po dohodě s lékařem. Dále různé loutky a maňásky, které používá v případě citově labilních dětí k odpoutání jejich pozornosti při samotném zákroku, např. odběru krve. Součástí terapie jsou fotoalba - fotografické zobrazení prováděných výkonů na loutce, nástěnky s fotografiemi všech členů ošetřovatelského týmu, který tím pádem vychází pro dítě z anonymity. Dále atlas a knihy o lidském těle pro starší a psychicky vyspělé děti. Další potřebné pomůcky vyplynou z praxe. 4) Příprava dětí před pobytem v nemocnici - propagace metod péče o nemocné děti v dětských zařízeních a nižších stupních škol Příprava dítěte před pobytem v nemocnici má hlavní cíl - zbavit děti strachu z nemocničního prostředí při jejich případné hospitalizaci. Spočívá ve výjezdu terapeuta s vrchní sestrou na dětská předškolní zařízení a nižší třídy školních zařízení, kde představí dětského oddělení dětem jednak z videokazety, jednak vhodnou scénkou s maňásky tak, aby bylo patrno, že děti se nemusí pobytu v nemocnici obávat. Návštěvy s tímto cílem je možné provádět i v dětských domovech, jejíchž děti jsou častými pacienty oddělení. Tyto výjezdy jsou však závislé na aktuálním stavu na oddělení, kterému se musí přizpůsobit. Velmi se osvědčily návštěvy školních kolektivů na Dětském oddělení

Témata, do kterých materiál patří