Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23B - Asertivita

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

23B ASERTIVITA − Asertivita je schopnost prosazovat vlastní názor nebo zájem − Považuje se za důležitou komunikační dovednost − Často se překládá jako sebeprosazení − Autorem metody asertivního tréninku je Američan Andrew Salter − Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým − Cílem je rozpoznat a zastavit manipulativní chování − Asertivitu lze charakterizovat pomocí: • poznání: vlastních potřeb, myšlenek, pocitů, dojmů • projevení: vlastních potřeb, myšlenek, pocitů, dojmů • prosazení: respektující společenské zásady i druhé lidi Asertivně jednající člověk − dokáže formulovat to, co chce, popřípadě to, co nechce (bez nejistoty, napětí, ironie) − neprosazuje se na něčí úkor, respektuje práva druhých, ale nenechá sebou manipulovat − vyžaduje, co mu patří, aniž by poškozoval druhé − stojí si za svým − umí požádat druhé o pomoc − umí se domluvit a hledat kompromis Asertivní chování − dosahování vlastních cílů aktivně, přiměřeně okolnostem − respektování práv ostatních lidí a zavedených sociálních pravidel − jednání s druhými přímo, otevřeně, bez různých triků Komunikační styly 1) pasivní chování – pasivní člověk − snaží se vyhnout konfliktům − nedokáže se rozhodovat a snaží se vždy každému ve všem vyhovět − respektuje práva druhých, ale opomíjí svá vlastní práva − je nejistý, stále se omlouvá, vyhýbá se výměně názorů − obviňuje okolí z agresivity − má pocit, že ho druzí využívají (časté také využíván je) − někdy si vybije vztek na někom ještě slabším 2) agresivní chování – agresivní člověk: − chová se hrubě a násilně, nebere ohledy na druhé − prosazuje sebe na úkor druhých, vždy se snaží vyhrát − nedbá na práva ostatních lidí, ponižuje se − myslí si, že pravdu má jen on − rád druhým káže, vyčítá nebo moralizuje − neumí si přiznat vlastní chybu − zaměňuje upřímnost s útočností − často si svou agresivitou kompenzuje své komplexy 1 23B ASERTIVITA 3) manipulativní chování – manipulativní člověk − je agresivní nepřímo, snaží se druhé ovládat skrytě − používá emoční vydírání a nenápadně porušuje práva druhých − snaží se dostat druhé do takového vnitřního rozpoložení, ve kterém manipulaci podlehne − pláče, křičí, vyčítá, předstírá bezmocnost, lichotí, … − typy: diktátor, chudáček, drsňák, … 4) asertivní chování – asertivní člověk − uznává vlastní nedostatky a přednosti, respektuje své osobní potřeby − nese odpovědnost za své jednání − vždy bere ohled na práva druhých − sděluje přímo své pocity a o co mu jde − nepovyšuje se a zásadně se neponižuje − umí naslouchat druhému − dokáže přiznat chybu − umí přistoupit na kompromisy − chce s druhými spolupracovat, ne vyhrát Základní asertivní dovednosti − vyslovení oprávněných požadavků − požádání o laskavost − odmítnutí neoprávněného požadavku − vyjádření vlastních pocitů − zahájení, udržení a ukončení rozhovoru − zvládání a přijímání kritiky − přijetí kompromisu Asertivní techniky 1) poškrábaná gramodeska − používáme tam, kde chceme prosadit svůj oprávněný požadavek bez manipulace − jasně a jednoznačně definujeme svůj požadavek − opakujeme stále dokola, tak jako jehla přeskakující na poškozené desce − jsme klidní a uvolnění (pozor na neverbální projevy agresivity či pasivity) 2) umění požádat o laskavost − východiskem je názor, že člověk nemá čekat, až mu jeho přání ostatní přečtou z očí − má umět poprosit a nemít pocit, že si tím zbytečně zadává − svá přání definujeme jasně a srozumitelně − tón hlasu musí odpovídat prosbě, ne rozkazu nebo výčitce − hovoříme v krátkých větách, dbáme na verbální a neverbální symetrii − není-li nám vyhověno, bereme to sportovně a máme radost z toho, že jsme to alespoň zkusili 2 23B ASERTIVITA 3) odmítnutí − spoustě lidí dělá velké potíže komukoliv cokoliv odmítnout − někdy si nevíme rady, když nám někdo nabízí, či spíše vnucuje něco, co nechceme − jasně konstatujeme své ne, nechci − nevysvětlujeme důvody, nevymýšlíme si, neomlouváme se, nechováme se nejistě a úzkostně − dáváme najevo empatii − jasně opakujeme ne 4) vyjednávání − ve většině mezilidských situací je lépe se domluvit k oboustranné spokojenosti než prosadit svou − naslouchejme druhému, respektujme jeho oprávněné požadavky − přistupme na nabídku kompromisu, nebo ho sami navrhněme − snažme se problém vyřešit, ne druhého porazit, prosadit se za každou cenu 5) přijetí oprávněné kritiky − chybovat je lidské a chyba není nic víc a nic míň než chyba − nejlepší je přiznat chybu dříve, než nás druhý napadne − stručně se omluvíme − můžeme popsat vlastní emoce − navrhněme a co nejdříve realizujme nápravu 3

Témata, do kterých materiál patří