Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vývojová psychologie - II. část

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

VÝVOJOVÁ PSYYCHOLOGIE (II. část) Ontogeneze= vývoj člověka od početí až do smrti Co všechno ovlivňuje náš vývoj: Vrozená výbava: -dána hlavně dědičně, v průběhu těhotenství a během porodu Faktory vnějšího prostředí: -sociální okolí člověka( rodina,přátelé,spolužáci…), kulturní vlivy, prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá Vlastní aktivita: - vlastní vůle, vzdělávání Senzitivní období vývoje: -období, kdy jedinec ve zvýšené míře je vnímavý k některým vlivům -musí se setkat s určitým podnětem, aby se vytvořila daná schopnost Zrání a učení Zrání - zákonitá posloupnost vývojových změn, která probíhá dle vnitřního biologického programu -zráním se realizuje naše vrozená výbava a vytváří se podmínky pro učení Učení- změny v osobnosti, které jsou výsledkem individuální zkušenosti -organismus musí pro schopnost dozrát, pak se ji může naučit ERIKSNOVA teorie vývoje: -Erikson rozdělil vývoj člověka na 8 etap -v každé etapě člověk musí zvládnout daný vývojový úkol, aby se vytvořila určitá vlastnost osobnosti 1.Fáze základní důvěry proti základní nedůvěře = kojenecké období -vytvoření základní důvěry je úkol pro mateřskou péči -důležitá pro citové vztahy a pro základní pozitivní přístup ke světu a k sobě samému 2.Fáze autonomie proti studu a pochybám = batolecí období -dítě je samostatnější, učí se vědomě chtít i nechtít, prosazuje svou vlastní vůli 3.Fáze iniciativy proti pocitům viny = předškolní období -dítě se pouští do různých aktivit, experimentuje, plánuje -utváří se svědomí -dvojí nebezpečí: -svědomí se nevytvoří, dítě si normy nezvnitřní -svědomí bude příliš citlivé a bude podlamovat jakoukoliv iniciativu svého nositele 4.Fáze snaživosti proti pocitu méněcennosti = mladší školní věk -nástup do školy, dítě se věnuje úkolům a rozvíjí dovednosti, je hodnoceno -pokud je často neúspěšné, může mít pocit méněcennosti 5.Fáze identity proti zmatení rolí = dospívání -indentita=totožnost - v tomto stadiu se mají sjednotit představy člověka o sobě samém -přemýšlet o své budoucnosti 6.Fáze intimity proti izolaci = mladá dospělost -pevný vztah, spojení vlastní identity s identitou druhého 7. Fáze generativity proti stagnaci = střední dospělost -generativita = plodit, tvořit -potřeba o něco pečovat či něco předávat 8. Fáze integrity proti zoufalství -integrita = celistvost -přijmutí života jako smysluplný, spokojen s vlastním životem JEDNOTLIVÉ ETAPY VÝVOJE ČLOVĚKA: 5. MLADŠÍ školní věk (6-12 roků) =období střízlivého realismu -školní zralost-řečová schopnost, schopnost soustředit pozornost, paměť -zrakové a sluchové vnímání -senzomotorika-kreslení -sociální vývoj-nástup do školy-určité povinnosti, nová autorita i noví přátelé -rozumový vývoj-v myšlení se rozvíjí konkrétní logika 6.DOSPÍVÁNÍ (11.-20. - 22. rok) Pubescence(11-15 let) -tělesný růstu a pohlavní dozrávání -změna citového prožívání -rozumový vývoj-formální logika -sociální vývoj-odpoutávání od rodiny, vzpoura proti autoritám Adolescence(15.-20.-22. let) -první vážnější vztahy -dokončení tělesného vzrůstu 7.MLADÁ DOSPĚLOST (20.-30.rokem) -zaměstnání-ekonomická samostatnost -dokáže tíž bez rodiče, umí hospodařit -navazuje vztahy s druhými bez vážných komplikacích -má svůj názor, kriticky posuzuje -zodpovědnost za svůj život -úkolem:zařídit si existenci (uplatnit své povolání, uspořádat mezilidské vztahy) 8.STŘEDNÍ DOSPĚLOST(30.-60. let) -člověk využívá toho, co získal -své schopnosti a zkušenosti uplatňuje v rodinném a pracovním životě -krize středního věku -syndrom prázdného místa-děti odcházejí, manželé se učí žít pouze spolu 9.STÁŘÍ (nad 60 let) -každý prožívá stáří jinak, individuálně -existuje i zdravé a normální stáří -výhodou stáří je odstup od životního shonu, nadhled, zkušenost

Témata, do kterých materiál patří