Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vliv nemoci a úrazu na psychiku člověka, postoje k nemoci

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (213,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 19 ​Vliv nemoci a úrazu na psychiku člověka, postoje k nemoci - ​DEFINICE ZDRAVÍ A NEMOCI ● Zdraví​ -> ○ Nepřítomnost nemoci. ○ Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí. ○ Stav, který na jedné straně umožňuje lidem poznat vlastní cíle a uspokojovat potřeby, na druhé straně reagovat na změny a vyrovnávat se se svým prostředím. ● Nemoc​ -> ○ Stav organismu vznikající působením zevních či vnitřních okolností narušujících jeho správné fungování a rovnováhu. Dochází k poruchám fce a struktury orgánů vedoucím ke vzniku příznaků nemoci a k dalším důsledkům. ○ Nemoc je souhrn reakcí organismu na poruchu rovnováhy mezi ním a prostředím. Nemoc postihuje i okolí nemocného člověka. Vyvstává nutnost péče, dochází ke změnám v životním rytmu rodiny, může docházet k ekonomickým problémům. ○ Nemoc je vždy doprovázena subjektivními pocity, individuálními prožitky. - ​FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PSYCHIKU NEMOCNÉHO ● Genetické faktory ● Demografické a zeměpisné vlivy ● Životní prostředí​ – styl a úroveň, hodnotová orientace, kvalita ekonomického zabezpečení. ● Kulturní a náboženské vlivy ● Předchozí zkušenosti​ – individuální. ● Poznávací schopnosti​ – individuální přístup k prevenci onemocnění, ochota respektovat informace o vzniku nemocí, ochota respektovat určitá omezení, která přináší nemoc, ochota ke spolupráci se zdravotníky a s rodinou. - ​OKOLNOSTI ZVYŠUJÍCÍ ZÁPORNÝ VLIV HOSPITALIZACE ● časné buzení, nedostatek podmínek pro odpočinek a noční spánek. ● malé množství podnětů psychických, fyzických i sociálních - důsledkem může být strádání = deprivace. Následkem dlouhodobého strádání = hospitalismus = deprivační syndrom. - ​STÁDIA CHOVÁNÍ ● 1. stadium ​– setkání se s prvními zdravotními potížemi (bolest, nevolnost, nechutenství). ● 2. stadium ​– stanovení vlastní diagnózy na základě předchozích zkušeností, na základě přejímání zkušeností od okolí. ● 3. stadium ​– rozhodování se jak dál postupovat (spolehnout se na samoléčbu, využít domácí léčebné prostředky , vyhledat pomoc laickou, profesionální nebo paralékařskou). - ​TYPY POSTOJŮ K NEMOCI ● Racionalizace​ – zdůvodňování si iracionálních motivací k jednání, snaha o falešné zdůvodnění, tzn. „namlouvání si“. ● Simulace​ – předstírání nemocí, hledání výhod, touha být středem pozornosti. ● Disimulace​ – popírání nemoci, obavy z diagnózy, obava z opuštěnosti. ● Agravace​ – zveličování příznaků nemoci, touha po pozornosti, odvádění pozornosti jinam. ● Bagatelizace​ – zlehčování příznaků nemoci, obavy z onemocnění, neochota se podrobit léčebnému režimu. - ​HOSPITALISMUS ● je to souhrn negativních tělesných a duševních účinků hospitalizace na pacienta, ke kterým dochází v důsledku špatného přizpůsobení se delšímu pobytu v nemocnici (tedy v důsledku maladaptace). - ​PROJEVY HOSPITALISMU ● 1. ​REGRESE = snížení stupně osobní znalosti klienta, zejm. u malých dětí, návrat do předchozího vývojového období, ztráta návyků. ● 2. ​NEGATIVISMUS = klient nereaguje na naše pokyny nebo provádí opak. ● 3. ​POŽIVAČNOST = klient chce ze situace vytěžit, brzy pozná bezstarostnost a pohodlnost pobytu, vymýšlí si, vyhýbá se povinnostem a lenoší (u důchodců). ● Pacient je mrzutý, agresivní, apatický, atd. - PREVENCE HOSPITALISMU ● při přijímání nemocného -> seznámení s nemocničním prostředním a režimem oddělení -> 1992 se zavedli práva nemocných, které plně respektujeme, poskytování dostatečných informací v průběhu hospitalizace, umožnit nemocnému kontakt s rodinou, respektujeme stud nemocného a požadavek na soukromí, aktivizování nemocného, realizovat oš. proces s ohledem na individuální potřeby nemocného, respektovat individuální potřeby nemocného, nepřízpůsobovat vše režimu oddělení.

Témata, do kterých materiál patří