Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sny

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

SNY S vědeckým studiem snů to jako jeden z prvních myslel opravdu vážně Sigmund Freud. Ve sbírce přednášek „Výklad snů“ ukazuje, jak díky analýze snů vyléčil některé ze svých svěřenců. Sen a snění jsou prožitkovou reakcí na nějaký vnitřní nebo vnější podnět. Jsou to zvláštní obsahy vědomí, které obsahují představové, pocitové i snahové modality duševního dění a jsou průvodním jevem spánku či změněného vědomí.Tento stav vědomí je reprezentován alfa rytmy mozkové aktivity. Ve snovém spánku tělo spí a mysl bdí. Bdí ovšem tak, že o sobě neví a chybí-li duši vědomí o sobě samotné, chová se ve snu naprosto nevázaným způsobem. Sen je tudíž významná psychologická událost. Zajímavé je konstatování, že z psychologického hlediska jsou všechny zážitky ve snech právě tak intenzivní jako v bdělém stavu. Sen je stav vědomí, ve kterém si náš nevědomí duševní život, zbavený smyslových vjemů a bdělé racionální kontroly, dělá co ho napadne. Ve snu můžeme být dobyvatelé, můžeme létat, cestovat časem… Zkrátka vše, co by nás nikdy nenapadlo a co je mimo bdělou realitu. Můžeme ovšem snít také o tom, co nás čeká druhý den v práci, sčítat nekonečné sloupce čísel, nebo si předehrávat důležitý rozhovor. Sen je podivuhodný stav našeho vědomí, provokující nepředvídatelností a proměnlivostí.Některé lidi ovšem tato nelogičnost znepokojuje a považují sen jen za fantasmagorii odpojenou od reality. Všeobecně se uznává, že sen slouží k udržení spánku a neutralizuje působení negativních zážitků. Sen tedy právě proto reaguje na vnější podněty aby zabránil probuzení a chránil tak spánek. Sen je vyvolán asociativně nějakým minulým zážitkem. Je i podložený názor ruského badatele V. Kasatkina, který tvrdil, že sny často několik dní dopředu signalizují chorobné změny v určitých tělových orgánech, takže podněty z těla mohou být zdrojem snů. Ve snu se reálná událost, která je předlohou ke snu, často maskuje a zhušťuje, takže lze jen obtížně odhalit vztah mezi zjevným obsahem snu a jeho skrytou příčinou. Freud považuje sen za královskou cestu k podvědomí.Například sen o pronásledování, kdy se jen obtížně pohybujeme (zjevný obsah) symbolizuje úzkostné stavy nebo obtíže, které nám kladou do cesty k cíli lidé či okolnosti kolem nás (skrytý obsah). Ve snu dochází k asociaci obrazů na základě podobnosti afektivních prožitků.Mnohé obrazy se přitom spojí tak, že vznikne jeden, často úplně nesmyslný obraz. Někdy dochází k přenosu afektu na obraz, který byl původně neutrální a neměl s reálným zážitkem nic společného. Tak se může afektivní náboj přenášet i na nepodstatné prvky snu. Proto jsou výsledné snové obrazy často tak nepochopitelné. Zdrojem snů bývají zážitky, které představují naše nevyřízené záležitosti, inventář toho, co jsme nedokázali vyřešit, co nás tíží, v co doufáme. Sen za nás tedy dělá pořádek a „řeší“ problémy. Drtivá převaha snů má vizuální charakter, což je v souladu s poznatky o převaze zrakových zón mozkové kůry. Sny nám mohou naznačovat skryté informace o našem já, o vnitřních problémech a konfliktech, o hledání naší skutečné tváře, mohou signalizovat poruchy zdravotního stavu, zdroje strachu, nejistot… Sníme většinou o tom, čím žijeme, čeho jsme plní. Vždyť i mnoho objevů a vynálezů , jak dokládají dějiny vědy, bylo dovršeno ve snu. Proto má smysl naučit se snům rozumět. To ovšem neznamená otevřít snář a začít v něm listovat, jelikož každý snový obraz představuje pro každého jedince jinou skutečnost, jiné metafory a asociace. Obsah obrazu zpravidla souvisí se sugescí z dětství, s nějakou asociací, spojení určité věci s něčím co se v té době odehrálo apod. JAK DLOUHO SEN TRVÁ? Některé sny probíhají téměř mžikově. Zazvoní budík a my se probudíme se vzpomínkou na spletitý sen s požárem, ke kterému přijížděli hasičské vozy s řinčícími sirénami. Protože budík ještě zvoní, domníváme se, že jeho zvuk musel vyvolat události ve snu. Vědci nicméně předpokládají, že zvonící budík, nebo jiné vnější podněty se pouze dostávají do již vytvořené scény dřívější vzpomínky nebo snu. Délku běžného snu můžeme usuzovat z výzkumů, kdy byly pokusné osoby v průběhu REM spánku probuzeny a měly převyprávět události, které se ve snu odehrály. A doba, která byla nutná k přehrání celého snu, byla téměř tak dlouhá, jako období REM spánku, což vede k úvaze, že události ve snu trvají téměř tak dlouho jako v reálném životě. Dříve se soudilo, že sny trvají jen několik sekund. Trvání a výskyt snů probíhá podle následujícího schématu: průměrně 70 minut po usnutí se dostaví první sen v trvání asi 10 minut, pak po 1-2 hodinách následují postupně 4 další sny, vždy trvající okolo 20-30 minut. ZDROJE SNŮ Každý se asi zamyslí, kde se sny berou, z čeho čerpají a zda se dá nějakým způsobem ovlivnit to, o čem se nám bude v noci zdát. Ve snech se vyskytují útržky zážitků z bdění. Ženské sny jsou navíc ovlivňovány menstruačními cykly. Psychologům se zatím nepodařilo najít jednoznačnou odpověď na otázku, proč se člověku zdají sny. Obsahy snů vznikají z: vnitřních příčin (únava, bolest, nemoc) vnějších příčin (různé zvuky, pocity chladu, tepla) vzpomínek (z dětství, předchozího dne) Zdroje snů se rozlišují především na vnější a vnitřní. Vnější zdroje jsou zpravidla podněty, vycházející z vnějšího světa, který obklopuje spícího jedince. Takovéto podněty mohou působit na smysly spícího jedince a vyvolat v jeho psychice snový děj. Vnitřní zdroje můžeme rozdělit na organické, tělesné podměty, čistě subjektivní podráždění a konečně na ryze psychické zdroje snových podnětů. Psychických zdrojů je nejvíce: důležité prožitky, vzpomínky, denní fantazie, potlačená i otevřená přání, nevyřešené problémy apod. Objevují se jako objektivně prokazatelné podráždění smyslových receptorů spícího člověka. Jako například, když nám spadne přikrývka, můžeme snít o tom, jak se procházíme nazí, nebo že jsme spadli do studené vody. Hřmění hromu při bouřce muže navodit pocit, že se snící nachází uprostřed bitevní vřavy. Kokrhání kohouta se může proměnit v úzkostné volání o pomoc. Ovšem velmi z

Témata, do kterých materiál patří