Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PSYCHOLOGIE NEMOCNYCH

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (125,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PSYCHOLOGIE NEMOCNÝCH JAK ČLOVĚK SE PROJEVUJE PŘI NEMOCI CO VŠE SE V NEMOCI MĚNÍ Nejvíce objektivním znakem co můžeme sledovat u nemocného pacienta je změna výrazu v obličej. Další objektivní znaky jsou třeba zbarvení kůže, očních spojivek, cukání určité časti těla, atd. Vzpoměňte si na to když vás bolel zub (šahali jste si na zraněné místo, nebylo vám do smíchu, nepokousali jste jídlo na talíři, uvědomovali jste si,že jste pili horký čas nebo lízali studenou zmrzlinu a nic vás nebolelo…) Je velmi důležité aby se pacient neuzavřel do sebe proto mu dáme knížku na čtení, zapneme radio nebo televizi pokud to zdravotní stav umožňuje. Co nejvíce se snažíme s nemocným klientem mluvit a vyhovět mu v jeho požadacích. Subjektivní znak nelze už pozorovat pohledem, musíme se na něj více zaměřit nebo se rovnou zeptat nemocného klienta na to jak se mu daří. Subjektivním znakem je bolest, a my podle správně položených otázek můžeme zjistit zda je bolest pálčivá, bodavá, svíravá,křečovitá nebo kdy začala, po jídle či nalačno. Člověk si začne uvědomovat jaké je to štěstí být zdravý, zrovna tehdy když je nemocný nebo si prošel nějakou nemocí znemožňující každodenní činnosti. Vždy se snažíme postupovat správně, zodpovědně, pečlivě a laskavě. ZDRAVÍ -aktivita- rozhoduje si o svých činnostech, nezávislost -biorytmus- každy má svoje stereostypy, vykonává určité věci -sociální prostředí, zájmy- jsme s lidmi s kterými nám je dobře, máme kolem sebe svoji rodinu,přátelé, máme široký okruh lidí, zájmy dělám kt. mě baví, obklopujeme se věcmi kt. máme rádi -vykonává činosti, které ho baví-realizuje koníčky a své zájmy, pocit spokojenosti, radosti ze života, zvyšuje to sebevědomí člověka, -človék žije vse všech časových dimenzích, minulost tak přítomnost a budoucnost - ovládá svůj psychický i somatický(tělesný) stav, člověk umí předvídat jak bude reagovat v určitých situacích NEMOC -pasivita,závislost, hospitalizace, podřídit se -biorytmus-při hospitalizaci dochází k velkým směnám,tím že se P/K musí přizpůsobit tomu chodu odd. -sociální prostředí, zájmy- k/p má omezený počet lidí s kt. přichází do kontaktu, cizí lidé, spolupacienty, návštěvy jsou omezené, nemůžu si zajít tam kam mě to baví, velmi omezené zájmy -člověk nemá přístup ke svým zálibám, nemůže vykonávat své koníčky, převahu mají negativní emoce, vede to k sníženému sebevědomí -člověk prožívá především přítomnost převládají tam negativní emoce(úzkost, strach, obavy,) minulost je ztracená a budoucnost je nejistá -nemoci člověk ztrácí kontrolu nad svým psychickým stavem, je z toho stavu zmaten, neví co bude prožívat, nerozumí změnám neví co se s ním bude dělat, jeho reakce jsou neadekvátní VZTAH K NEMOCI ADEKVÁTNÍ- nemocný bere informace od lékaře, chápe, že je nemocný respektuje pokyny k léčbě, je ochoten spolupracovat aby se uzdravil, je zdraví optimista, je to kladný vztah mezi nemocným a lékařem BAGATELIZUJÍCÍ-zlehčování,podceňování, nemocný podceňuje svoji nemoci, nespolupracuje s lékařem, neléčí se, vede to ke komplikacím REPUDIAČNÍ-zapuzení, vystupňovaná bagatelizace, nemocný odmítá přijmout fakt že je nemocný, popře svou Nemoc, je vpořádku, vede to k těžkým komplikacím NOZO FOBNÍ-patologický strach z nemoci, př. CARCINOFOBIE, nepřiměřený strach z nádoru z rakoviny, jdou k lékaři a jsou zdraví ale oni si myslí že jsou nemocní mají z ní strach (v rodinně rakovina prsu) oni si myslí že jsou též nemocní NOZO FILNÍ- lásky plný vztah k nemoci, má v podstatě tu nemoc rád, jsou doma vyhnou se škole, rodiče se jim věnují, mají pohodičku ÚČELOVÝ-SIMULACE-předstírání, abychom se něčemu vyhli -DISIMULACE-psychiatrický nemocný, popírá halucinace, popírají příznaky, nemocný TBC popírá své potíže, -AGRAVACE-přehánění určitých příznaků, objevuje se spíše u lidí citově labilnějších, u starých lidí, zdůrazňují nějaké příznaky z důvodu samoty, opuštěnosti a proto zdůrazňují jejích potíže FÁZE ADAPTACE NA ZÁVAŽNOU NEMOC (víra tvá tě uzdravila) FÁZE VÝKŘIKU – je to citová reakce na kritickou událost, může mít charakter až paniky a nebo naopak, může mít charakter naprostého otupení, má různou formu, projevuje se brekem, agrese, paniky, němoty. FÁZE POPŘENÍ – nastupuje velmi brzy po první fázy, je to citový utlum, je zde snaha potlačit vytěsnit krizovou situaci ze svého vědomí. Projevem je apatie, nečinností, nechce si to připustit že je to pravda. Je to lečivý vliv na psychiku. Bývá zhoršená paměť, člověk není schopen se soustředit, zhoršená pozornost. (Dívá se na tv a uvědomí si že neví o čem to je) – je mimo realitu, nepřipouští si FÁZE INTRUZE – nepříjemná fáze, nastupuje po fázy popření, nepříjemné období, které se projevujevtírávýmí myšlenkami na nemoc, zpravidla se objevují v noci, kdy člověk se budí nemuže spát přemýšlí o tom co ho potkalo, co bude jak to dopadne, co bude s rodinou s dětmi, je to doprovázeno velkou úzkostí strachem, člověk je nevyspaný tím padem je vyčerpaný a celý stav se jen zhoršuje, projevem této fáze je agresivita(hostilita) na své nejbližší rodina přítel, říká si Přoč zrovna já? Je to zoufalství FÁZE VYROVNÁNÍ – člověk se snaží najít smysl života, hledá další způsoby léčby, mnohdy nezůstává jen u léčby normální, arternativní způsoby léčby, obrací se na víru, dlouhé období, člověk začíná bojovat o svůj život, začne víc spolupracovat, zančne vyhledávat jiné léčitelé, obrovský hnací pozitivní motor je to že má člověk pro koho žít, FÁZE SMÍŘENÍ - konečné období kdy se člověk smíří s živtn situací která nastala, je schopen mluvit o svých nemocí bez negativních emocích, chce udělat věci které nikdy nemohl udělat, chce jestě něco vidět, může to vypadat různě jet na dovolenou PSYCHOSOMATIKA A SOMATOPSYCHIKA -psychosomatika-obor který se zabývá tím jak psychiský stav ovlivňuje somatický stav,(stresy, uzkost, nedostatek času,množství práce,neustálé napětí, terminované práce-do zítřka udělej to a to) – žaludeční vředy, průjem, únava, hypertenze, steroskleróza, ICHS-ischemická (nedokrevnost) choroba srdce, až infarkt myokard, -somatopsychika-zkoumá stud

Témata, do kterých materiál patří