Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Psychika

Základní význam

 • kontroluje stav člověka a řídí jeho styk se skutečností

 • vzniká a projevuje se v činnosti člověka

 • umožňuje člověku aktivně jednat, působit na skutečnost, měnit ji, vytvářet si a podřizovat sobě životní podmínky

 • umožňuje kontakt s druhými lidmi a kontakt ve společnosti

 • subjekt zachycuje pomocí psychiky …

 • ve vědomí jedince vzniká subjektivní obraz objektivní skutečnosti

vědomí

 • má každý člověk

 • nahrazováno pojmy zkušenost, zážitek

sebeuvědomění

 • nutná podmínka, aby se jedince utvářil jako osobnost

 • vědomí vlastní existence

Proces sebeuvědomění je postupný, utváří se od narození, kdy si člověk ochopuje činnosti, zkušenosti.

Determinace osobnosti

 • biologická – genová výbava, celkový stav organismu, produkce hormonů, činnost sekrečních žláz

 • společenská – rodina, spolužáci, pracovní prostředí

 • rozhodující genový faktor je v ranných vývojových fázích

 • rozhodující společenský faktor je kolem 15. roku

Základní psychologické disciplíny

 • obecná psychologie – základní poznatky o psychice (paměť, myšlení, pozornost,…)

 • vývojový psychologie – změny v psychice jedince v průběhu jeho vývoje (už od narození)

 • sociální psychologie – životem jedince ve společnosti (skupině) (stres, …)

Aplikované psychologické disciplíny

 • psychologie práce a řízení – osobnost člověka v pracovním procesu

 • pedagogická psychologie – aplikace poznatků ve výchově a vzdělání

 • klinická

 • poradenská

 • psychopatologie – změny psychiky v důsledku působení nepříznivých životních událostí a duševních poruch

 • psychologie práce

 • předmětem je psychologická stránka ekonomických jevů ve společnosti

 • v popředí zájmu je činnost člověka v pracovním vztahu

 • přináší soubor poznatků pro

  • úprava pracovních postupů

  • úprava fyzikálních podmínek

  • řízení a organizace práce

  • výchova a výcvik pracovníků

  • získávání, výběr a přijímání pracovníků

  • hodnocení pracovníků

  • utváření pracovních skupin

  • ovlivňování interpersonálních vztahů na pracovišti

  • poradenskou činnost

Základní psychické procesy

Poznávací

 • vnímání

 • paměť

 • myšlení

 • pozornost

 • představivost

 • fantazie

Vnímání

Základní informace o vnějším světě získává člověk pomocí analyzátoru. Činnost analyzátoru nazýváme čití. Výsledný efekt této činnosti je počitek.

počitek – odraz jednotlivé vlastnosti předmětu v mém vědomí

 • každý člověk má různé počitky

 • o vnějším prostředí: zrakové, sluchové, kožní, čichové, chuťové

 • o vnitřní prostředí organismu: pohybové, počitky rovnováhu, počitky orgánové

vnímání – zachycuje složitější obraz (na rozdíl od počitku) = komplexní obraz předmětu

 • ovlivněno životní zkušeností a motivací

 • cvičením se zdokonaluje

vjem – je odrazem souhrnu vlastností těch předmětů a jevů, které momentálně působí na naše analyzátory

Témata, do kterých materiál patří