Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Psychika Základní význam kontroluje stav člověka a řídí jeho styk se skutečností vzniká a projevuje se v činnosti člověka umožňuje člověku aktivně jednat, působit na skutečnost, měnit ji, vytvářet si a podřizovat sobě životní podmínky umožňuje kontakt s druhými lidmi a kontakt ve společnosti subjekt zachycuje pomocí psychiky … ve vědomí jedince vzniká subjektivní obraz objektivní skutečnosti vědomí má každý člověk nahrazováno pojmy zkušenost, zážitek sebeuvědomění nutná podmínka, aby se jedince utvářil jako osobnost vědomí vlastní existence Proces sebeuvědomění je postupný, utváří se od narození, kdy si člověk ochopuje činnosti, zkušenosti. Determinace osobnosti biologická – genová výbava, celkový stav organismu, produkce hormonů, činnost sekrečních žláz společenská – rodina, spolužáci, pracovní prostředí rozhodující genový faktor je v ranných vývojových fázích rozhodující společenský faktor je kolem 15. roku Základní psychologické disciplíny obecná psychologie – základní poznatky o psychice (paměť, myšlení, pozornost,…) vývojový psychologie – změny v psychice jedince v průběhu jeho vývoje (už od narození) sociální psychologie – životem jedince ve společnosti (skupině) (stres, …) Aplikované psychologické disciplíny psychologie práce a řízení – osobnost člověka v pracovním procesu pedagogická psychologie – aplikace poznatků ve výchově a vzdělání klinická poradenská psychopatologie – změny psychiky v důsledku působení nepříznivých životních událostí a duševních poruch psychologie práce předmětem je psychologická stránka ekonomických jevů ve společnosti v popředí zájmu je činnost člověka v pracovním vztahu přináší soubor poznatků pro úprava pracovních postupů úprava fyzikálních podmínek řízení a organizace práce výchova a výcvik pracovníků získávání, výběr a přijímání pracovníků hodnocení pracovníků utváření pracovních skupin ovlivňování interpersonálních vztahů na pracovišti poradenskou činnost Základní psychické procesy Poznávací vnímání paměť myšlení pozornost představivost fantazie Vnímání Základní informace o vnějším světě získává člověk pomocíanalyzátoru.Činnost analyzátoru nazývámečití.Výsledný efekt této činnosti jepočitek. počitek – odraz jednotlivé vlastnosti předmětu v mém vědomí každý člověk má různé počitky o vnějším prostředí: zrakové, sluchové, kožní, čichové, chuťové o vnitřní prostředí organismu: pohybové, počitky rovnováhu, počitky orgánové vnímání– zachycuje složitější obraz (na rozdíl od počitku) = komplexní obraz předmětu ovlivněno životní zkušeností a motivací cvičením se zdokonaluje vjem – je odrazem souhrnu vlastností těch předmětů a jevů, které momentálně působí na naše analyzátory Základní druhy vnímání prostor, vzdálenost pohyb čas Základní vlastnosti vnímání výběrovost vnímání – dávám jedněm předmětům přednost před druhými (něco zaujme a něco ne) např. reklama podmíněna: velikostí předmětů, zájmem, potřebami, zkušenostmi zaměřenost– jak odlišujeme vnímaný objekt od jeho pozadí zákon kontrastu: čím více kontrastuje objekt, tím více ho vnímáme (životopisy na béžovém papíru, barevné letáky) pregnantnost vnímání – člověk je schopen doplnit chybějící části celku celistvost– tendence vnímat jednotlivce jako celek konstruktnost– předmět v jiné poloze – dokážeme jej vnímat stejně

Témata, do kterých materiál patří