Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16B - Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (75,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

16B SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE − Definice: jakékoli nenáhodné, vědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné a poškozuje jeho tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte − Psychologická charakteristika rodičů: agresivita, duševní nemoc, trestná činnost, handicap, … − Častěji jsou týrány opožděné, nemocné, postižené, s vrozenými vadami, neobratné děti Historie − v roce 1970 na problematiku poukázali dětští lékaři s psychology − od roku 1980 spolupráce s dětskými psychology, rozvoj snah pomoci dětem − v červnu v roce 1991 v Praze 3. evropská konference pro prevenci syndromu CAN → založeno Dětské krizové centrum Formy a projevy 1) tělesné týrání, zneužívání a zanedbávání − aktivní: zhmožděné rány, poranění, bití, otrávení, dušení, smrt − pasivní: vyhladovění, nedostatky v bydlení, zdravotní a výchovná práce 2) duševní a citové týrání, zneužívání a zanedbávání − aktivní: nadávky, ponižování, strašení, stres, šikana, agrese − pasivní: nedostatek podnětů, zanedbávání duševní i citové stránky, dítě svědek hádek 3) sexuální zneužívání + komerční sexuální zneužívání − aktivní: sexuální hry, pohlavní zneužití, ohmatávání, manipulace v oblasti erotogenních zón − pasivní: video, foto, zahrnutí dětí do sexuálních aktivit dospělých Dětské krizové centrum − navázalo na klinickou práci a činnost sociální pediatrie kliniky v Praze Krči − oddělení pro výzkum psychiatrického centra v Praze − obory: • sociálně orientovaná pediatrie • klinická psychologie • sociální psychiatrie orientovaná na rodinu a její poruchy Syndrom CAN − z angl. Child Abuse and Neglect − soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších obl. vztahů a vývoje dítěte, jeho postavení ve spol., především v rodině − výsledek převážně úmyslného ubližování dítěti rodiči (nebo jinými vychovateli) − syndrom s nejrůznějšími jevy, týká se příčin, charakterů, závažnosti i dopadů na život dítěte Klinická rodina − rodina se zanedbávaným nebo týraným dítětem − týrání: nepřiměřené fyzické násilí − zanedbávání: rodičovská nevšímavost vůči dítěti − závažnějším problémem je nevšímavost = zanedbávání Týrané dítě − je ustrašenější či agresivnější než vrstevníci − rozvoj rozumových schopností probíhá v normálu 1 16B SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE Zanedbávané dítě − pro rodiče jakoby neexistuje, pro malé děti je situace srovnatelná s vězněm na samotce − nemá příležitost učit se civilizačním dovednostem − opožděné ve vývoji řeči − nezájem o okolí, špatně navazuje kontakty − hůře se soustřeďují − stav apatie se střídá s náhlým oživením − stává se obětním beránkem dětských kolektivů − zanedbávání je závažnější − rozlišujeme: • extrémně zanedbávané dítě: zanedbávání ve více ohledech • zanedbávané v určitém ohledu – subdeprivace: zpoždění vývoje méně výrazné Rysy rodin se zanedbávaným a týraným dítětem − jakákoliv interakce mezi rodičem a dítětem chybí → u dítěte je poškozen vývoj tělesný i emoční − necitlivost k potřebám dítěte − rodiče usměrňují děti nezdravou kritikou, nemají schopnost pozitivně posilovat žádoucí chování − časté tresty mají za následek nežádoucí chování dítěte 1) Rodiny týrající − rodiče jsou agresivní k jednomu dítěti − týrání postihuje všechny děti v rodině 2) Rodiny zanedbávající − rodiče si dítě nevybírají − zanedbávají všechny stejně Emoční zneužívání dítěte − trvale nepřátelský postoj rodiče vůči dítěti − naprostý emoční chlad či využívání dítěte výhradně k plnění cit. potřeb dospělých, jež nebere v úvahu potřeby dítěte Sexuální zneužívání − v rámci rodiny nejčastěji: vzdálenější mužští příbuzní (strýcové, dědové, nevlastní otec) − zneužívající otcové: intelektově podprůměrní, alkoholici, narkomani − zneužívané děti: často rodiče finančně vydírají pohrůžkou zveřejnění − osobnosti matek: • nejsou těžce abnormální, alkohol, drogy nehrají důležitou roli • sexuální chování se vyvine z mateřských něžnost (např. synova sexualita je obdržena díky duševní poruše → matka synově potřebě vyhoví, aby ho uklidnila → tím normalizuje jeho chování) − důsledky zneužívání: • v dospělosti potže s navazováním vztahů k opačnému pohlaví • obtížnější dospívání, fixace na rodiče, který ho zneužívá (syn na matku) • zneužívané dívky bývají prostitutkami • zneužívaní chlapci propadají drogám, alkoholu, žijí trvale bez partnerského vztahu • psychické důsledky sexuálního zneužívání jsou větší než trauma tělesné • děti zneužívání tají, je obtížné zneužívání zjistit a dítě chránit • na sexuálním zneužívání dítěte se přijde nejčastěji při psychologickém, pediatrickém vyšetření dítěte 2 16B SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE − vyšetřování: • je pro dítě stejně velkým stresem jako zneužívání • vyšetřují speciálně trénovaní policisté − ochranné opatření: • vytržení dítěte z rodiny může být větším stresem než samotné sexuální zneužívání • je-li dítě v rodině ponecháno, je nutné pravidelně sledovat jeho vývoj Preventivní program − předání ohrožených dětí do celodenní péče mimo rodinu (Dětský diagnostický ústav, Klokánek) − skupinová psychoterapie pro jednoho nebo oba rodiče − návštěvy profesionálů v rodinách slouží: • diagnostickým účelům • rodiče se učí zvládat projevy dítěte, které vedly k týrání nebo zanedbávání − následky týrání a zneužívání postihují člověka okamžitě − zkouší se i neprofesionální formy pomoc dobrovolníků: • výhoda: neformálnost, snadná dostupnost • nevýhoda: nesystematičnost, ztráta zájmů těch, kteří by pomoci chtěli 3

Témata, do kterých materiál patří