Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17B - Náročné životní situace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

17B NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE − Situace, která narušuje rovnováhu člověka − Znaky: nejasná, pro nás neřešitelná, nezvladatelná, ohrožující nejen nás − Jsou na nás kladeny vyšší nároky, jak po stránce fyzické tak i psychické Dělení − prosté: samy se s nimi vyrovnáme − frustrující: stres, frustrace a konflikt, ale nakonec ji zvládneme − patogenní: mají dopad na naše zdraví (nemoci) Druhy 1) frustrace − z latinského frustra – zbytečně, zabránění − psychický stav vyvolaný překážkou, která stojí na cestě k cíli nebo brání k uspokojení určité potřeby − neočekávaná ztráta naděje na uspokojení − frustrační zkušenost je relativně častá − může být překonána: odložením, uspokojením, změnou motivu či rezignací − základní zdroje: • vnější: fyzikální (ujíždějící tramvaj) • vnitřní: vlastnosti osobnosti (strach, stydlivost, pocit viny) − dělení dle stupně závažnosti: • malé: pocit hladu • velké: nedostatek lásky, nepochopení blízkých − pojmy: • frustrační tolerance: stupeň odolnosti vůči zátěži (frustraci) • kolektivní frustrace: snesitelnější než frustrace individuální (války, …) • deprivace: protahována frustrace, vede ke vzniku neurózy až psychózy − reakce na frustraci: • agrese: zjevná či skrývaná • racionalizace: rozumové zdůvodňování a ospravedlňování neúspěchu (bagatelizace) • kompenzace: hledání náhrady • identifikace: ztotožňování s nějakou osobou či skupinou, která svého cíle dosáhla • bagatelizace: únik do nemoci • regrese: únik do minulosti, i na nižší vývojové stádium (pláč u dospělých, šaškování) • šikana − řešení: učinit rozhodnutí, vyhledat poradenskou nebo psychoterapeutickou pomoc 2) stres − reakce organismu na nadměrnou psychickou nebo fyzickou zátěž − choroba století − stresová reakce: odpověď organismu na stres (konflikt, úzkost, frustrace, …) − deprese: důsledek dlouhodobého stresu či frustrace − fáze: • fáze první poplachová: během několika minut se změní životní funkce člověka • fáze druhá adaptace: přizpůsobení • fáze třetí vyčerpání: ▪ psychické poruchy, deprese, psychosomatické nemoci ▪ je to stav ohrožující, kdy dochází k přetěžování organismu a vyčerpanosti 17B NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE − příznaky: luskání prstů, kousání nehtů, panika, pocení, koktání, bušení srdce, … − příčiny vyvolávání stresové situace: • vnější: hluk, tlak termínů, nedostatek pohybu, nedostatek odpočinku a spánku • vnitřní: negativní myšlenky, špatné svědomí, obezita, bolesti, nedostatek sebevědomí − každý člověk má různou míru tolerance vůči stresu − možnosti odstranění příčin stresu: • psychická cesta: ▪ základní předpoklad je přiznat si stresový stav ▪ odhalení příčin • psychosomatická cesta: ▪ změna živ. stylu například vztahy v rodině, s přáteli, čas na koníčky, čas na odpočinek, na dostatek pohybu ▪ psychoterapeutické techniky: relaxace, meditace, jóga, regulace dechu ▪ relaxační metody: dechová cvičení, autogenní trénink, jóga 3) deprivace − nejzávažnější typ frustrace − znamená strádání − druhy: • citová: ▪ neuspokojení citových potřeb (že je milován, svěření se druhé osobě) ▪ citové deprivaci se věnujeme v raném věku, vzniká při odloučení dítěte od rodiny (nemocnice, výchovné instituce) ▪ citová deprivaci působí na dítě mnohem negativněji než jiné strádání • senzomotorická: ▪ člověk postrádá rozmanitost podnětů aktivizujících je smyslově ▪ je omezován v pohybu ▪ jednotvárné, monotónní prostředí, kde se nic neděje, chybí tvary, barvy budící zájem • činnostní: chybí podněty motivující jedince k činnostem • sociální: nedostatek v oblasti společenského kontaktu − deprivační syndrom: • vznikne, pokud je strádání silné a probíhá v prvních měsících či letech života dítěte • pasivní: dítě se málo projevuje, nemá o nic zájem, časté nemoci, odstrkované • aktivní: je živé, dotěrné, vlezlé, upoutávají na sebe pozornost, mezi vrstevníky agresivní, hluční Řešení zátěžových situací − správná životospráva − pozitivní myšlení − pravidelný pohyb − dostatek odpočinku − pěstování koníčků − dobré mezilidské vztahy − předcházení zátěžových situací − volba únosné míry zátěže

Témata, do kterých materiál patří