Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. a) Paměť, b) Nemoc

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8. PAMĚŤ Osnova: Co je paměť Fáze paměti Druhy paměti Rozdíly paměti Poruchy paměti Zapomínání a jeho význam Rozpoznání, podmínky vybavování Definice paměti Psychický proces odrazu minulého prožívání a chování ve vědomí člověka Paměť - soubor psychických procesů a vlastnost umožňující osvojení zkušeností Jedná se o nejdůležitější vlastnost živých organismů. Zahrnuje zapamatování, uchování a vybavování předchozí zkušenosti. Napomáhá rozvoji člověka. Ovlivňuje ji denní doba. Fáze paměti Zapamatování – vštípení do paměti Vliv na CNS, vytváření spojů a stop v mozkové kůře působením vnějších a vnitřních podnětu Pamatování – uchování v paměti -časová etapa, která uplyne od zapamatování do vybavení (doba kdy jsme se schopni na určité zážitky, poznatky, vědomosti vzpomenout) -minulé zážitky nebo část zapamatovaného zůstává v naší psychice, aniž by byly přítomny v našem vědomí -patří sem proces zapomínání – je velmi důležitý (chrání před zahlcením CNS) – někdy zapomínáme úmyslně (psychohygienický význam) Vybavování – aktivace minulé zkušenosti. Má 3 podoby : Znovupoznání- zkušenosti se nám vybaví ve chvíli, kdy na nás podnět znovu působí (film, kniha) Vzpomínání- vybavíme si zážitky, zkušenosti, pokud nás někdo k tomu povede pomocí příkladů, ale to nekopíruje přesně vštípené myšlenky Reprodukce- přesné sdělení toho, co jsme si vštípili do paměti Rozdíly mezi pamatováním a vybavováním jsou ve struktuře, jistotě a pohotovosti. 4)Druhy paměti A) krátkodobá- zapamatování na krátkou dobu, na několik minut dlouhodobá- logika, pochopení, zapamatování toho co potřebujeme delší dobu B) záměrná (úmyslná)- cílem je si něco zapamatovat, souvisí s učením neúmyslná (bezděčná)- chybí cíl, ale přesto si něco konkrétního, co nás zaujme si zapamatujeme C) mechanická- nemá logické souvislosti, stále mechanické opakování logická- má logické souvislosti, kladen důraz na pochopení D) slovně-logická(logické odůvodnění)- uplatňuje se 2 sign. Soustava, týká se toho, co je vyjádřeno slovy, je nejvyspělejší názorná- zapamatování si na základě smyslových poznatků (zraková, čichová, pohybová, sluchová) paměť emocionální-uplatňuje se rachlé zapamatování citů a citově zabarvených zážitků Rozdíly v paměti V rozsahu V rychlosti Ve stálosti V přesnosti Věk – v mládí je paměť plastičtější, schopnost zapamatovat se je větší PORUCHY PAMĚTI Hypermnézie-zvýšená fce paměti-trpí kvalita paměti Hypomnézie-snížená fce paměti Amnézie- je částečná nebo úplná ztráta paměti Dysmnézie- paramnézie porucha přesnosti a určitosti paměti Pseudoreminiscence- nepřesné vzpomínky Konfabulace- vymýšlení, člověk si neuvědomuje co je pravda, věří věcem, které se nestaly, pokládá neskutečné údálosti za prožité ZAPOMÍNÁNÍ Uplatňuje se ve druhé fázi paměti. Z pravidla zapomínáme to co nác nezajímá, čemu jsme nerozuměli, co neopakujeme, co jsme neužívali v praxi. V rámci zapomínání se mění to, co si máme zapamatovat ve : smyslu, kvalitě, struktuře, jistotě, pohotovosti Má fyziologický podklad – atrofie mozkové stopy, přerušování spojů, autogenní změny Význam zapomínání Zapomínání nepříjemných věcí Zapomínání důležitých věcí Stáří lidé zapomínají více. Mají špatnou krátkodobou paměť, ale výbornou paměť dlouhodobou. Nejúčinnějším prostředkem proti zapomínání je opakování-aktivní, vlastními slovy, logická kostra, rozvoj paměti cvičením. Rozpoznání - snaha vybavit si něco, co jsme již zapoměli Podmínky úspěšného zapamatování, vybavování -dobrý psychický a fyzický stav (únava, nemoc) -strach -tréma -kvalita osvojení -individuální rozdíly -doping (káva, prášky) - vůle (chtít se zapamatovat) - soustředěnost, pozornost - denní doba - počet opakování učiva - logické uspořádání učiva Význam paměti pro ZA Paměť je pro ZA důležitá stejně jako pro ZA uplatňují paměť při pracovních postupech, plnění ordinací, péči o nemocné, neustále se musí vzdělávat Nemoc – náročná životní situace, reakce na nemoc Osnova co je to , autoplastický obraz a jeho stránky Nemoc- Psychické projevy nemoci a adaptace člověka na nemoc Postoj člověka k nemoci Reakce nemocného na nemoc Psychická problematika hospitalizace Nemoc –souhrn reakcí organismu na poruchy rovnováhy v jeho vnitřním prostředí nebo mezi organismem a vnějším prostředím -v medicíně se pojem nemoc užívá k označení konkrétní choroby - každý člověk prožívá nemoc jinak -autoplastický obraz nemoci – subjektivní prožívání nemoci a) emoční stránka – STRACH, ÚZKOST, BOLEST b) racionální stránka – ZNALOST, ROZUMOVĚ SE S NEMOCÍ VYROVNAT c) volní stránky – DO POPŘEDÍ PŘICHÁZÍ VŮLE, ÚSILÍ ODOLÁVAT NEMOCI Psychické projevy při nemoci -omezení aktivity, přechod z aktivity do pasivity, závislot na personálu -výrazná změna biorytmu -emoce, nejistota, strach, úzkost -jiné prostředí – hospitalizace v nemocnici( to je nesympatické prostředí) -psychika – má chorobu, ztrácá vládu na sebou, nedokáže to logicky odůvodnit -soc.prostředí – je omezené, je v sociální izolaci, prostředí, které si nevybral Adaptace člověka na nemoc dle E. K. Rossové 1)Negace, šek, popírání – výkřik jako citová reakce na kritickou událost, typická je panika, přehnané obavy, pláč, strach, nemocný přijímá informace výběrově, co nezapadá do jeho představ a neslučuje se s jeho nadějemi „neslyší“. Sám sebe přesvědčuje, že jde o omyl. Tvrdí, že s ním o nemoci nikdo nemluví. Je třeba ho vyslechnout, vše klidně opakovaně vysvětlit, odpovídat na otázky. 2)Agrese, hněv vzpoura - nemocný je plný negativních pocitů – zmatku, prostestu. Nechápe proč musel onemocnět zrovna on. Objevují se pocity viny, zlobí se na celý svět. V hlouby duše si je vědom, že lidé na kterých si své pocity vylévá za jeho nemoc nemohou. Umožníme nemocnému mluvit o emocích. 3)Smlouvání- nemocný uvažuje o smyslu života, přemýšlí jak naplnit čas, který mu zbývá, co by rád zažil. Nemocný si vytváří krátkodobé cíle. 4)Deprese, smutek- zdravotní stav se zhoršuje, je jisté, že nemocný směřuje k smrti. Je unavený, vyčerpaný, psychicky zesláblý. Přichází hluboký smutek nad ztrátou zdraví. Pro nemocného je důležité, aby mě

Témata, do kterých materiál patří