Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Konflikty, možnosti řešení konfliktních situací

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (216,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 17 ​Konflikty, možnosti řešení konfliktních situací - ​KONFLIKT ● Nebo-li hádka, problém, rozpor, názorový střet, nedorozumění, spor, různý názor atd. ● Je srážka či střet dvou nebo vícerých, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných snah, sil, potřeb, zájmů, citů, hodnot nebo tendencí, případně aktérů. ● Jako konfliktní, vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat z určitých variant či alternativ, pouze jednu. ● Je přirozenou součástí života. - REAKCE NA KONFLIKT ● Obranné frustrační mechanismy: ● – neschopnost uspokojit své potřeby a cíle vede k zážitkům osobního selhání – úzkosti, v této době nastupuje defensivní chování a jeho smyslem je obrana vlastního sebevědomí a sebeúcty ○ agrese​ – přímý či nepřímý útok na překážku (slovní, fyzické). ○ projekce​ – svalování viny či neúspěchu na jiné lidi. ○ racionalizace ​– ospravedlňování neúspěchu, dodatečně vymyšlené důvody. ○ fantazie​ – útěk do bdělého snění. ○ bagatelizace​ – zlehčování, řešení nemusí odpovídat dané situaci. ○ identifikace ​– frustrovaná osoba se ztotožňuje s jinou osobou. ○ regrese ​– frustrovaný člověk reaguje nepřiměřeně svému věku a společenskému postavení. ○ represe​ – potlačení blokového cíle (zapomenu na konflikt). ○ únik​ – ze situace, nesoutěživost, poddajnost, sebepodceňování, nepřátelskost. ○ kompenzace​ – nalezení náhradního cíle. ○ spiritualizace = sublimace​ - transformace frustrované potřeby do jiné činnosti , je to přínos náhradního uspokojení, náboženství – únik do vyšších sfér. ○ kompulze​ – nutkavá činnost člověka, rituální ochrana člověka, snižující úzkost. ○ somatizace​ – přenos psychického napětí do tělesné oblasti – žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, civilizační choroby. - ​ZPŮSOB ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ ● Dle Plamínka ○ PASIVITA ■ Někdy se problém vyřeší spontánně, sám od sebe, během času. Spoléhat se na toto pasivní řešení je však nebezpečné, neboť je zřejmé, že spontánní, náhodné řešení konfliktu může být pro mne jako pasivního účastníka nepříznivé, nehledě na to, že často může být nepříznivé pro všechny zúčastněné. ○ NÁSILÍ ■ Je krajně nevhodným řešením. Jeho rozsah se může pohybovat od slovních urážek až po světový konflikt. Při fyzickém ​násilí​ nemusí být vždy dodržována pravidla​. Často méně viditelné a o to závažnější je násilí psychické. ○ DELEGACE ■ Účastníci konfliktu se mohou obrátit k nějaké vnější autoritě s žádostí, aby rozhodla za ně.Zřejmou nevýhodou jakéhokoliv mocenského řešení je, že bývá přijímáno s rozpaky. ○ JEDNÁNÍ ■ Jednání, tedy řešení konfliktu diskusí mezi účastníky, má tu výhodu, že strany konfliktu berou ​proces​ i výsledek do svých rukou. ● Dle Eggerta ○ UPLATNĚNÍ MOCI ■ Toto je situace, kdy jedna strana vítězí, druhá prohrává a konflikt zůstává, protože poražený pociťuje zlost a zášť. Jsou-li obě strany přibližně stejně silné, mohou přivodit katastrofu, v níž prohrávají obě dvě strany a nikdo nic nezíská. ○ UPLATNĚNÍ PRÁV ■ Rozhoduje se podle požadavků práva nebo kulturních zvyklostí. Lze dosáhnout dohody a nalézt řešení, ale to ještě není zárukou trvalého vyřešení konfliktu. ○ UPLATNĚNÍ ZÁJMŮ OBOU STRAN ■ Obě strany jsou na sobě vzájemně závislé a obvykle spolu musí nadále žít a pracovat, a proto dohody dosažené na základě uznání vzájemných dlouhodobých zájmů mohou přinést výsledky, které jsou většinou uspokojivé pro všechny zúčastněné. Obě strany něco získávají, což je známkou opravdového řešení konfliktu. - ​ASERTIVITA ● Asertivita je komunikační styl, přímé, přiměřené a upřímné vyjadřování vlastních názorů negativních i pozitivních, aniž bychom porušovali práva jiných lidí i svá vlastní. ● Člověk, který jedná ​asertivně​, zvládá jasně definovat své požadavky. Nejedná proti právům druhých lidí, umí naslouchat a je schopen přistoupit na kompromis. ● Pasivní ​člověk naopak nedokáže jasně formulovat a sdělit své požadavky, chybí mu sebedůvěra a jistota při jednání s druhými, proto se nedokáže dostatečně prosadit. Nedokáže čelit manipulativnímu chování. ● Na rozdíl od asertivity, ​agresivita​ souvisí s tvrdým prosazováním názoru. Agresivní lidé nerespektují názory ostatních. Agresivita není chápána jen jako fyzický útok, ale také jako slovní (ironie, sarkasmus, vulgární nebo hlasitý projev). - ASERTIVNÍ TECHNIKY​: ● Můžeme využít několika technik. ● Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří technika ​„POŠKRÁBANÁ GRAMODESKA“ ○ člověk jasně a jednoznačně opakuje svůj požadavek stále dokola (jako přeskakující jehla na gramofonové desce). Tato technika vyžaduje klid a vytrvalost. ● Technika ​„POŽÁDÁNÍ O LASKAVOST“ ○ člověk by se neměl bát vyjádřit svá přání. Pokud něco chce, měl by o to umět požádat, a ne čekat, zda to ostatním dojde. Je důležité definovat svá přání srozumitelně. ● Technika ​„OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ ○ dokážeme svému protivníkovi dát za pravdu. Soustředíme se na fakta, v rozhovoru najdeme pravdivou nebo jen částečně pravdivou myšlenku, se kterou souhlasíme. Protivník postupem času ztratí energi pro kladení dalších argumentů. ● Technika ​„PŘIJATELNÉHO KOMPROMISU“ ○ spočívá v dosažení oboustranné spokojenosti. Nabídnutí pro obě strany přijatelného kompromisu. ● Technika ​„ODMÍTNUTÍ aneb UMĚNÍ ŘÍCI NE“ ○ pokud s něčím nesouhlasíme, něco nechceme, máme právo říci „ne“ bez jakéhokoliv pocitu viny.

Témata, do kterých materiál patří