Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Neurotické poruchy a motivace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Neurotické poruchy Neuróza funkční porucha (nedochází k anatomickým změnám na mozku) porucha reverzibilní (zvratná) porucha adaptace k vnějšímu prostředí Hlavní symptomy bolesti hlavy poruchy denní životosprávy (anorexie, bulimie, poruchy spánku a usínání) psychomotorický neklid řečové problémy (mutismus – nemluví, koktavost) fóbie (sociální), úzkosti, deprese Klasifikace obscedantně-konkluzivní porucha opakování činnosti (kontrola zamykání) vtíravé myšlenky, které neumíme zahnat (zažene se jedna a objeví se druhá) Psychóza endogenní (afektivní) poruchy maniodepresivní psychóza střídání fází mánie a deprese dnes: hl. u psychicky vytížených osob dříve u 2% obyvatel, dnes u více počátek mezi 20 a 30 rokem vznik: propuká bez zjevných příčin mezi fázemi jsou relativní období klidu deprese – většina roku, neznáme příčinu, pokusy o sebevraždu, snaha ublížit blízkým, smutek mánie – 3 měsíce hodně jí, vše se líbí, nic není problém, málo spí schizofrenie = rozštěp mysli 1-2% populace První příznaky mezi 16-25 lety Nesoulad mezi psychologickými funkcemi – emočními, kognitivními a behaviorálními (hladím partnera, ale nenávidím ho) Projevy: Narušený kontakt s realitou Není schopen normálně fungovat Neklid, nejistota, úzkost Bludy, halucinace (na 1.m) – pravé – tj. nevypratelně přesvědčen Mnoho forem Paranoidní – bludy a halucinace Katotonická – 2 formy Stuporózní – pacient strnulý v bizardních podobách Produktivní – nejtěžší případ schizofrenie Nebezpečný pro sebe i druhé, útočí bez příčiny, v afektu necítí bolest Paranoia objevuje se kolem 40. roku, hlavně u mužů halucinace, bludy – jsem o nich přesvědčen (žárlivec, agent, jsem sledován) Motivace patří do struktury osobnosti člověka movere (lat) = hýbati se definice: Motivace je souhrn činitelů, které vedou člověka k tomu, aby něco vykonal či naopak. Organizuje aktivitu člověka směrem k vytyčenému cíli Motiv = konkrétní pohnutka či příčina jednání (mám hlad, jdu hledat jídlo) Motivační faktory (základní) Potřeby Zájmy Hodnoty Životní plány a cíle Odměny a tresty existuje pozitivní vztah mezi motivací a výkonem přílišná motivovanost přináší přílišné psych. napětí, které přináší nemotornost (snížení výkonu) (snažím se něco udělat něco co nejlépe a jsem u toho nervózní) Pracovní motivace – 2 typy motivy související se samostatnou prací - intrisická potřeba činnosti (zbavit se energie, něco dělat) potřeba kontaktu s druhými lidmi (hl. u lidí, kteří se stýkají s lidmi) (manageri) potřeba výkonu (uspokojení, prožitek z výkonu, pozitivní emoce) touha po moci potřeba smyslu života a seberealizace motivy mimo oblast práce – extrinsická potřeba peněz potřeba jistoty – souvisí s potřebou peněz (zaměřena více do budoucnosti) potřeba potvrzení vlastní důležitosti (pracovní prestiž, p. postupu v hierarchii) potřeba sociálních vztahů potřeba sounáležitosti motivace souvisí s frustrací a deprivací cílem každého motivovaného chování je uspokojení potřeb, dojetí k cíli – nemusí to jít vždy hladce Frustrace = negativní psychický stav, vyvolán nějakou překážkou, která stojí na cestě k cíli a brání k uspokojení nějaké potřeby každý člověk má jinou frustrační toleranci a je jinak odolný frustrační tolerance závisí na výchově a zkušenostech projevy: negativní emoce – hněv, vztah, strach dlouhotrvající stavy frustrace = deprivace sociální deprivace – nedostatek mezilidských kontaktů Potřeba = stav nedostatku nebo nadbytku, který pociťují jako nepříjemný a má tendenci jej uspokojit Nedostatek – jídlo Nadbytek – wc Vztah motivace a potřeb: Nedostatek, nadbytek --> potřeba --> motivované chování --> na cíl zaměřená činnost --> odstranění nadbytku, nedostatku Hierarchie potřeb – zavedl americký sociolog a psychologMascom (humanista) Pyramida potřeb potřeba seberealizace -- vrchol potřeba uznání (potřeba poznávací) potřeby sounáležitosti a lásky - sociální potřeby bezpečí a jistoty potřeby fyziologické (jídlo, pití, spánek, sex, teplota, světlo, hluk) – základna sociální potřeby – potřeby bezpečí, vlivu, moci, prestiže ve všem se odráží kontakt s okolním světem rozdíl mezi motivovaným a frustrovaným chováním jedince: Charakteristiky motivovaného jedince: cílevědomost, variabilní chování adekvátní reakce na odměny a tresty poučení z chyb předvídání následků chování (zpětná vazba) energetická úpornost činností Charakteristiky frustrovaného jedince: nevede k cíli nepoučení z chyb neadekvátní reakce neúspěšné taktiky při dosahování cílů manageři – umět analyzovat potřeby zaměstnanců bezpečí, znát ohrožující faktory, zjistit čeho se bojí a vyvarovat se toho (bilanční, psychologické testy) podpora sociálních potřeb a vztahu k sobě – pozitivní vztah k sobě --> mám ho i k druhým lidem dnes: posílení ega – sociálně-psychologický výcvik posílení potřeb vážnosti a důležitosti (pochválit) motivující a nemotivující prostředky, které může manager použít: motivující: evalvace = pochvala finanční odměna povýšení hodnocení by mělo náležet pouze pracovníkům vedoucím a ten je rozdělí mezi osoby, které si to zaslouží znalost odměny--> pracuje líp hodnocení – mělo by mít jasná criteria v zahraničí: kafetéria systém – mohu si vybrat odměnu nemotivující: odměna za nic – dostane ji ten kdo si ji zaslouží I nezaslouží, ten co si ji zaslouží je demotivován finanční trest, sankce, znevýhodnění přiřazení na jinou funkci

Témata, do kterých materiál patří