Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická filozofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Antická filozofie Antikou se souhrnně nazývá období dějin a kultury starověkého Řecka a Říma. Antickou filozofii dělíme na 3 hlavní období: Předsokratovské obdobíKlasické obdobídoba Helénismu Předsokratovské období V tomto období se postupně filozofie vyčlenila z mýtů. Hlavním předmětem zájmu předsokratovských filozofů byl svět neboli kosmos a hledání jeho základů. Nejvíce se zabývali otázkami po původu světa a možnostech pravdivého poznání. Milétská (ionská) škola Nejpříznivější hospodářské i kulturní podmínky mělo řecké pobřeží maloasijské, zejména město Milét – rodiště řecké filozofie. V Milétě se seskupují učenci a podávají ucelený náhled na svět. Představitelé této školy se snaží nalézt nějakou pralátku, která je základem všech věcí (všechno vzniklo z hmoty). Při bádání se opírali o konkrétní poznatky. Thalés zakladatel Milétské školy, první mudrc - filozof, byl všestrannýobchodník, matematik, astrologza pralátku považoval vodu (ve vodě vzniká a zaniká život), Zemi si představoval jako disk plovoucí na nekonečné voděurčil kolik má rok dnípředpověděl zatmění Slunce Anaximandros jako pralátku označil apeiron (vnitřní zákon, který určuje proměnlivost a neomezenost)tvrdí, že všechno živočišné vzniklo z vodysestrojil mapu světa, model vesmíru, zdokonalil sluneční hodiny Anaximenés věnoval se výkladu různých přírodních jevů (duha, zemětřesení)za pralátku považoval vzduch, součástí vzduchu je i duše, ze vzduchu vše vzniká a vše v něm zaniká Herakleitos působil v oblasti Malé Asietvrdil, že prazáklad všeho je oheňzakladatel dialektického učení (myšlení), u všech věcí lze nalézt dvojí stránkuhovořil o obecném řádu logos - zákon, který určuje koloběh věcí Pythagorejská škola Za základ světa nepovažovali pralátku, ale prazákon. Jejich učení vychází z čísel, číslo je základem všeho pořádku. Každé číslo mělo svůj význam. Jejich učení ovlivnilo Platóna a Keplera. Pythagoras zakladatel a nejvýznamnější představitel pythagorovské školynejvzdělanější člověk své dobymatematik, astronom, filozofzákladem světa je číslo = geometrická veličina vyjadřující vztah, poměr mezi jednotlivými věcmi, je prvopočátkem světa Elejská škola Škola je nazvána podle města Elea. Eleaté byli současníci Pythagorejců. Eleaté se zamýšleli nad pojmy prostoru a pohybu. Popírají pohyb, má-li být Bůh všude, musí být nehybný. Eleaté mají pro filozofii velký význam. Oddělili svět daný smysly od světa poznatelného rozumem. Xenofanes z Kolofónu zakladatel elejské školy, proslavil se kritikou bohůtvrdil, že svět je jeden jediný celek, který se nemění a je věčný Pluralisté Předchůdci atomistů. Empedokles filozof, politik, vědec, lékařza kořeny všech věcí pokládal zemi, vodu, vzduch a oheň (4 elementy) – pluralismuszdůrazňoval význam pozorování a pokusů, prokázal hmotnost vzduchu Atomisté Škola filozofů, základem všeho je atom - řecké slovo atomos = malý, nedělitelný. Jejich učení je kompromisem mezi Eleaty (pohyb neexistuje) a Herakleitem (svět se vyvíjí). Atomisté tvrdí, že vše kolem nás je tvořeno z atomů i lidská duše. Leukippos zakladatel atomismuvše se děje z nějaké příčiny, nic nevzniká nahodile Demokritos z Abdéry cestovatelzačal vytvářet etické a mravní normy, kladl důraz na výchovu, rozumové poznání

Témata, do kterých materiál patří