Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychické poruchy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PSYCHICKÉ PORUCHY Psychická porucha – je prožívána jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy k jiným lidem. MKN – Mezinárodní klasifikace nemocí, kterou publikovala WHO, rozlišuje několik základních skupin nemocí. SYMPTOM- příznak, vnější projev, původní jev nějakého jinak obtížného pozorovatelného děje, stavu nebo procesu. Slouží k rozpoznání určité nemoci. SYNDROM- soubor příznaků charakterizujících určitou nemoc (downův syndrom, syndrom náhlého úmrtí dítěte) Příčiny psychických poruch: dědičné příčinypoškození mozkuvliv působení chemických látekdlouhodobý stressituační faktorysociální faktory FORMY PSYCHOLOGICKÉPOMOCI Psychoterapie – léčba pomocí psychologických prostředkůFarmakologická léčbaPoradenství – krátkodobá pomoc, zabývá se konkrétní situací PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY MENTÁLNÍ ANOREXIEDuševní porucha, která spočívá v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle BULIMIEPřejídání a následné vyzvracení potravy ZÁCHVATOVÁ PŘEJÍDÁNÍPřejídání zaviněné stresem Poruchami příjmu potravy trpí opravdu každý mladí i staří, ženy i muži, bohatí i chudí. Nejčastěji PPP trpí dívky v období puberty, které propadnou snaze být dokonalí.Někdy i muži. Délka nemoci se projevuje u každého jinak. Může trvat rok, deset let, ale i celý život. Jen polovina lidí se vyléčí úplně. Nejčastější příčinou je nespokojenost ve vlastním těle v období dospívání a ve všech směrech působící na ideál krásy. Projevy PPP: Úbytek hmotnostiVnímání sám sebe jako tlustéhoZtráta menstruace, nespavost, nesoustředěnostStrach z tloušťkyZkreslené představy o našem těle ANABELL – organizace zabývající se pomocí lide s poruchami příjmu potravy NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ PORUCHY. NEURÓZA– duševní porucha, která je doprovázena stavy úzkosti, nepříjemnými emocemi. Však od psychózy neohrožuje jeho duševní činnost. Je definována jako trvalejší neschopnost přizpůsobit se prostředí, změnit životní návyky – snažit se o něco nového a neschopnost rozvíjet svou osobnost ve více uspokojivý komplexnější celek. Příznaky:úzkost, nepříjemné emoce, poruchy spánku, vzornosti, paměti, fyziologické projevy Příčiny: silný otřes (v rodině, šikana, znásilnění), nebo dlouhodobé působení traumatických vlivů (špatná výchova..) PSYCHÓZA –závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Mění se zde stav nemocného k realitěRozdíl mezi psychózou a neurózou spočívá v tom, že v psychóze postiženému chybí nadhled, zatímco neurotický pacient si je měn ve vnímání vědom. DRUHY: SchizofrenieSchizotypní poruchaTrvalé a duševní poruchy s bludyAkutní a přechodné psychotické poruchySchizoafektivní poruchy Projevy: Nespavost, změna chuti k jídlu, úzkost, strachNemocný ztrácí kontakt se skutečnostíBludy a halucinace Příčiny: Nádor na mozkuÚčinky léků, drog nebo alkoholuPsychická zátěž v podobě stresu STRES– stav který je odezvou na působící zátěž (fyzickou nebo psychickou) Eustres- příjemná zátěž, která je vázána na pozitivně laděné emoce očekávání příjemné události) Distres- stres spojený s negativními emocemi FOBIE- úzkostná porucha , charakterizována chorobným, bezdůvodným stresem z věcí nebo situací, kdy postižený si nesmyslný strach plně neuvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit Agorafobie- strach z veřejných prostranství a z míst, kde je dav lidí.Sociální fobie – strach ze styku s lidmi a z komunikace, zejména tam jde by člověk mohl být středem pozornosti. Příznaky: Pocit že okolí nebo on sám je změněnObava ze ztráty kontroly, zešíleníObava ze ztráty vědomíObava ze smrti Příčiny: Většina vzniká v dětství (nepříjemné zkušenosti, vzpomínky..)Psychické traumaPsych.poruchy osobnosti PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ Tělesné obtíže vyvolané psychickými faktory, především dlouhodobým stresem. Typické jsou bolesti hlavy, poruchy zažívání, ekzém, bolesti kloubů a páteře, chronická únava. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA DEPRESE Jedná se o dlouhodobě pokleslou náladu jedince, bez zjevné příčinyJsou zde pocity beznaděje a lhostejnostiPocity i podněty jsou utlumené (nedochází k elénu, nic nejde od ruky, vše je utrpením)Je potřeba ji léčit (psychoterapie, farmakologická léčba) SITUAČNÍ DEPRESE- má jasnou příčinu (začátkem 20. a 40. rokem) Příznaky: Zvýšená únavaZtráta motivace, schopnosti prožívat radostŽádné pozitivní vyhlídky do budoucnaPoruchy sebehodnocení (pocit méněcennosti) MÁNIE Povznesená nálada spojena s hyperaktivitouČlověk se pouští do nerealistických činů (nadměrné utrácení ale i nadměrná chut k jídlu)Chování je nestabilníDochází zde k poruchám spánku maniak to ale bere jako znak výkonnosti a nadřazenosti SCHIZOFRENIE Psychotické onemocnění, které se projevuje narušením myšlení, vnímání, poruchou emocí a osobní identity.Nejzávažnější poruchaZkreslené vnímání reality, progresivní rozpad myšleníVzniká mezi 20.-30.rokem AKUTNÍ SCHIZOFRENIE – stav, který je provázen bludy a halucinacemi, trvá několik týdnů a je nutná hospitalizace. CHRONICKÁ SCHIZOFRENIE- nedostatek elánu, vyhýbání se společnosti Příznaky: Halucinace, bludy, poruchy pozornosti, narušena pohybová koordinace, citová otupělostSchizofrenik není schopen se rozhodnout nebo rozvíjet vlastní myšlenky a pocity Příčiny: Dědičnost, psychosociální vlivy a vlivy prostředí AUTISMUS Vývojové duševní postižení, projevuje se opakujícími vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi, objevuje se před 3.rokemDochází zde ke ztrátě vztahů k realitě Příčiny: Dědičné vlohy, mozková postižení, infekční onemocnění ( jinak neznámé) Příznaky: Odlišné smyslové vnímání – reagují jinak, nenavazují oční kontakt, méně komunikují, dávají přednost samotě SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižený projevuje nedostatečně rozvinuté schopnosti, což způsobuje výukové obtíže.Vznikají dědičným sklonem Druhy: Dyslexie– porucha čteníDysgrafie - porucha psaníDyskalkulie– porucha s počítánímDyspinxie -porucha s kreslenímDyspraxie- špatná obratnost Léčba: Pedagogicko-psychologické poradny, pravidelní lé

Témata, do kterých materiál patří