Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Wilhelm Maximilian Wundt

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (588,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Wilhelm Maximilian Wundt 2017/2018 Jakub Klouček, 1. AV Obsah Titulní strana.................................................................1Obsah............................................................................2Život Wilhelma Wundta................................................3Laboratoř Wilhelma Wundta........................................5Wundtova práce...........................................................7Wundtovy experimenty..............................................10Zdroje..........................................................................12 Život Wilhelma Wundta Celým jménem Wilhelm Maximilian Wundt se narodil dne16. srpna roku1832 v Neckerau. Co se týče jeho rodiny, neexistuje zrovna velké množství textů, ve kterých by byla zmínka, alespoň o zaměření, jeho rodičů uvedena. Naneštěstí se mi poštěstilo, při prohledávání knih v jedné z knihoven, jednu zmínku o jeho rodičích nalézt. V té se píše, že jeho otec byl Luteránský ministr(luteránství= protestantské křesťanské vyznání, jehož zakladatelem je Martin Luther). Dále je v knize uvedená i informace, že otcův pomocník byl Wilhelmovým učitelem. Bohužel o jeho matce jsem nenalezl ani náznak informace. Již v brzkém mládí projevoval mladý Wilhelm zájem o medicínu, která se stala nedílnou součástí jeho života a výzkumu. Ve věku13 let byl poslán na internát, kde prý sdílel pokoj s dalším z otcových pomocníků. V19 letech začal studovat na univerzitě, samozřejmě se zaměřením na medicínu. Studoval na mnoha univerzitách(Tubingen, Heidelberg a v Berlíně), ale nikde jsem k mé smůle nebyl schopný nalézt důvod, proč tomu tak bylo. Po té co odpromoval v Heidelbergu se při studiích seznámil sJohannesem Mullerem a sfyzikem Hermannem von Helmholtzem. Oba tito pánové značné ovlivnili jeho mysl a názory ohledně experimentální psychologie. V roce1857 obdrželtitul lektora na jedné z univerzit, kde dříve sám studoval a to v Heidelbergu. Zde působil jakoprofesor fyziologie a již tehdy velice rád pořádal fyziologické kroužky se svými studenty(první vědecko-psychologické kurzy). Rok1872 se pro něj stal rokem kdy si vzal za ženu Sophii Mau, s kterou pak měli 3 děti. V roce1874 přechází na univerzitu do Curychu, kde působí jakoprofesor filosofie. Nakonec se v roce1875 stěhuje do Lipska, kde je také jako profesor filosofie. Zde po 4 letech(1879) zakládáprvní experimentální psychologickou laboratoř. Tento je také významný z hlediska vědy, neboť v tomto roce došlo ke vznikupsychologie jako samostatné vědy. V roce1882 takézaložil prvníčasopis experimentální psychologie. Krátce před svou smrtí ještě stihnul dopsat svouvlastní autobiografii. I tato jeho poslední publikace o něm vypovídá, že šlo o velice plodného spisovatele. Díky nezměrnému množství knih, které vydal, bylo prakticky nemožné jej stíhat kritizovat. Pokud se však našel takovýto kritik, ani on nebyl schopen svou kritiku ukázat Světu, neboť Wundt sám svá tvrzení mnohokrát za život změnil a vydával tak novější publikace knih, které již sepsal a na které si již zmíněný kritik brousil zuby. Než však stačil kritiku vydat, objevilo se nové modernizované dílo, které bylo na jiném principu a myšlenkách, než to předchozí. Za svůj život napsal tolik knih, že si experti dali práci s výpočtem, jak dlouho by člověku trvalo jejich přečtení. Výsledkem je neuvěřitelných2,5 roku, avšak pouze za předpokladu, že by četl60 stran denně, což mé podle mého názoru v dnešní době nesplnitelné, takže mým odhadem, je nejméně10 let. Tato úžasná osoba nás opustila dne31. srpna 1920 v nádherném věku88 let v Grossbothenu. Během svého dlouhého života a také až do dnešních dnů, byl, je a bude považován za zakladatele a průkopníka psychologie a to nejenom v Německu, ale po celé i po celé Evropě a možná i na celé Zeměkouli. https://cz.depositphotos.com/8970784/stock-photo-wilhelm-wundt.html Laboratoř Wilhelma Wundta Jedná se o laboratoř, která se nachází v Lipsku a byla vybudovaná v roce1879. Šlo oprvní experimentální psychologickou laboratoř vůbec. Tato laboratoř by nikdy nemohla vzniknout, pokud by Wundt nepotkal během svého života mnohé významné osobnosti, vědce a vynálezce, kteří napomohli ke správnému toku jeho myšlenek a teorií, co se týče experimentální psychologie. Růst laboratoře byl zpočátku pomalejší, ale o to byl více hodnotnější. Po překonání začátku se postupně laboratoř rozšiřovala místnost po místnosti a dalo by se říci, že skoro každý zde byl patrný posun, který napomohl přeměně Světa do podoby, kterou známe dnes. V roce1881 založilčasopis Philosophische Studien. Jednalo se opsychologický deník, který se vedl od počátku svých studijních let. Později také znovu navázal na období, kdy učil na Heidelbergu a začal pořádat otevřenýkurz se zaměřenímna fyziologickou psychologii. Mnoho studentů, které učil či těch kteří chodili na jeho kurzy se také podstatně zasloužilo o studie psychologie. Mezi těmito studenty byli i někteří ze zahraničí(Spojené státy americké, Kanada,...). Takovýto neuvěřitelný počet studentstva, také znamenal spoustu času, během kterého se jim musel Wundt věnovat a to nejenom jako jejich nadřízený v rámci vědy, ale především jako jejich kantor. Na starost pak prý měl neuvěřitelných186 doktorských dizertací. Mezi jeho tehdejšími studenty bylo možno nalézt i některé dnešní významné psychology. Například tito: James McKeen Cattell(americký psycholog, první profesor psychologie v Pensylvánii) Lightner Witmer(americký psycholog, autor termínu klinická psychologie) Edward B. Titchener(britský psycholog, zkoumání strukturalismu) G. Stanley Hall(americký psycholog a vychovatel, vývoj dítěte a evoluční teorie) Hugo Munsterberg(americko-německý psycholog, průkopník aplikované psychologie) Oswald Kulpe(strukturální psycholog) Wilhelm Wundt se svými žáky v laboratoři v Lipsku (https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie#/media/File:Wundt-research-group.jpg) Laboratoř v Lipsku (http://www.psi.uba.ar/extension/museo/historia/imagenes/laboratorio03_g.jpg) Wundtova práce Mezi hlavní směry, které

Témata, do kterých materiál patří