Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12B - Poznávací procesy a poruchy psychických funkcí

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73.91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

12B.

POZNÁVACÍ PROCESY A PORUCHY PSYCHICKÝCH FUNKCÍ

Poznávací procesy

− Poznávací procesy zahrnují: vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč, paměť 
− poznávání má pro člka existenční význam, umožňuje mu orientaci v prostředí, uspokojuje potřebu získávat informace

Vnímání− psychický proces, který zachycuje to, co zrovna v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány 
− naše poznávání začíná zpravidla vnímáním − čivost: schopnost nervových buněk reagovat na podnět 
− je nutné odlišit podstatné od nepodstatného − fáze vnímání

• recepce: schopnost přijímat podněty smyslovými orgány
• percepce: schopnost nervového systému uvědomit si podněty
• apercepce: vnímání využívající předchozí zkušenost

− druhy vnímání

• zrakové vnímání: umožňuje poznávat předměty, orientace v prostoru 
• čichové a chuťové vnímání: mají význam v odlišování potravy od látek nevhodných nebo životu nebezpečných
• sluchové vnímání: má výstražnou funkci
• pohybový analyzátor: umožňuje vnímat polohu těla a kontrolovat pohyby
• vnímání doteku – kožní analyzátor:

▪ vnímáme např. bolest, chlad nebo teplo
▪ tyto kožní smysly slouží k obraně před nebezpečím

• hmat: vnímání, které slučuje informace kožního a pohybového analyzátoru při ohmatávání předmětů

− druhy zážitků

• vjem: zobrazuje obraz předmětu jako celku
• čití: proces vytváření počitků 
• počitek: 

▪ obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu (např. barva, vůně)
▪ počitky jsou součástmi vjemů

• podprahové vnímání: je vnímání, které probíhá pod prahem vědomí na velmi nízké úrovni pozornost

− v procesu vnímání může dojít k tzv. smyslovým klamům (voda studená – vlažná – teplá)

Představa− obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány 
− je méně přesná než vjem 
− narozdíl od vjemu vzniká v mozku − vjemy zanechávají v nervové soustavě paměťové stopy → vzniká představa (výsledek představivost)
− odlišnost vjemů a představ: představy jsou méně detailní, nepřesné 
− druhy představ: 

Témata, do kterých materiál patří