Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie obecně

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Psychologie, psychologie práce, ekonomická psychologie Psychologie Psyché = duše, mysl Logos = věda, učení psychologie vyčleněna z filosofie 5.st.př.n.lSokrates, Platon, Aristoteles Vliv ostatních přírodních věd – medicína, genetika, fyziologie, fyzika 1879 – 1. samostatná psych. laboratoř experimentální v Lipsku Zakladatel:Wilhelm Wundt – strukturalista 1875 – vznik psychologie – harvardský profesor pronesl: psychologie souvisí s filosofií - objektem zkoumání je člověk, skupina, jeho pocity, … Základní psych. směry Strukturalismus předmět psych. zkoumání je vědomá smysl její zkoumání introspekcí – zaměření člověka na své vlastní zážitky cíl: zážitky rozložit na základní počitky X Psychoanalýza pracuje převážně s nevědomím Sigmund Freud narozen na Moravě žil a působil ve Vídni jako psychoterapeut dílo: Výklad snů vycházel z vlastních psychóz oidipovský komplex nevědomý, erotický vztah k rodiči opačného pohlaví vzniká v 3-6 roku dítěte, kdy se formuje charakter rodič je vnímán jako sok elektřin komplex – dcera žárlí na otce nevědomí lze vyvolat v hypnóze význam: neřešené konflikty, které jsou potlačeny, do nevědomí a vznikají z nich neurózy struktura osobnosti: ego – vědomí, reálný kontakt se světem, reprezentuje rozum id (ono) – obsahuje pudy a instinkty, hnací silou libido (= pud slasti) projevuje se jako: žádostivost, touha po slasti superego (nadjá) – nevědomé ve vztahu k egu vystupuje jako oblast kontroly souhrn norem mravních, náboženských, společenských většině pachatelů trestní činnosti se nevyvinulo superego pud slasti libido 3 fáze: orální (dítě) anální (dítě na záchod) falická (puberta) pud destrukční – souvisí s agresí pedantství je ustrnutí ve druhé fázi Alfred Adler hlavní hnací silou je touha po moci studium rodinné konstelace a vztahu mezi sourozenci dítě konzervativní, strážce pořádku dítě snaha prosadit se dítě rozmazlenost, pohodlnost Carl Gustav Jung nejdůležitější sexuální pud zavedl pojem extroverze, introverze Erich Fromm Humanistická psychologie – zaměřen na člověka Carl Rogers – zdůrazňuje individualita jedince Behaviorismus lze zkoumat pouze pozorovatelné chování studují chování člověka podle schématu stimul => jedinec => reakce nevhodné chování je pouze naučené reakce představitelé:John Watson Psychologie Definice: Předmětem psychologie řazené mezi humanitní vědy je studium psychiky, která existuje v dimenzích prožívání a chování, jak vědomého, tak nevědomého. slouží k poznání druhých, sebe sama usnadňuje interpersonální kontakt, práce se zaměstnanci, přijímání zaměstnanců jak komunikovat, asertivně se chovat

Témata, do kterých materiál patří