Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 8

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Nemoc Je narušení bio. psycho. sociální pohody Stav kdy selhávají adaptační mechanismy a vzniká porucha rovnováhy mezi organismem a vlivy, které na něj působí Postihuje určitý orgán, ale prolíná cele tělo Pokud onemocní dítě, onemocní s ním i celá rodina Stadia nemoci: latentní: nemoc se klinicky nijak neprojevuje prodromální stadium, časná patogeneze: objevují se první, nespecifické příznaky manifestní stadium, rozvinutá patogeneze: jsou přítomné specifické i nespecifické příznaky nemoci rekonvalescence východisko nemoci úplné uzdravení neúplné uzdravení přechod do chronicity smrt Postoj k nemoci : -pacient je osoba v lékařské péči většinou se jim stavíme v průběhu života někdo se tak již rodí -normální-nemocny reaguje přiměřeně -bagatelizující- nemocny nemoc podceňuje, své možnosti předceňuje -repudiaci- zapuzeni nemoci, pacient nebere nemoc na vědomí, ignoruje ji - disimulaci- nemocny své potíže zkresluje, má teplotu ale teploměr sklepe - nozofobii- neprimerena obava z nemoci, nemocny se nechá opakované vyšetřovat, často mění lékaře - hypochondricky- nemocny podléhá svým obtížím, nebojuje se svou nemocí - nozofilní- nemocny si nemoc spoji s uspokojením a prijemnymi stránkami, nemocny nemusí plnit své povinnosti, pečuje o něm okolí - ucelovy postoj – nemocny chvíli předstírá, že je nemocny a chvílí předstírá zdravého člověka podle své potřeby Zolův model 5 momentů 1)Do jaké míry je člověk znepokojen nebo poděšen příznakem, který se u něj objevil 2)Jaké povahy a kvality je příznak 3) Do jaké míry ohrožuje příznak vzájemný stav člověka s druhými 4) Do jaké míry překáží objevení se zdravotního problému k uskutečnění zamýšlené činnosti 5) Jaké sociální saknce stojí v pozadí situace Nemocný člověk potřebuje: sociální kontakt s rodinou, se setrou, pozorumění, pochopení bezpečí a jistotu- odloučení nesou spatně děti podněty a činnosti- doma se nemocný rychleji aktivizuje realizace-krátkodobých a dlouhodobých snů- nemocný nemá vizi budoucnosti Hospitalizace je pro člověka nový zážitek, nová zkušenost jsou velké rozdíly mezi nemocným v nemocniční péči, nemocným v domácí péči a nemocným v ambulantním zařízení Na osobnost nemocného působí: 1)situačně psychologický faktor- jak pacient prožívá závažnost svého stavu 2)samotný chorobný proces- některé nemoci vyvolají osobní změny- úrazy hlavy=amnézie 3)sekundární vlastnosti osobnosti- délka nemoci, bolestivost, následky operačních zásahů 4)nemorbidní osobnost- jaký člověk byl než u něj propukla nemoc , reakce jsou u jedinců různé Nepříznivé rysy v psychice se mohou vzájemně ovlivňovat nebo posilovat- nemocný se více soustředí na nemoc Nemocný potřebuje: kontakt s rodinou, se sestrou, porozumění, pochopení, pomoc bezpečí jistota- odloučení nesou špatně děti potřeba podnětů a činností- doma se člověk aktivizuje rychleji potřeba realizace krátkodobých a dlouhodobých snů- nemocný nemá vizi budoucnosti Reakce na závažnou diagnózu: Každý nemocný reaguje jiným způsobem: smíření a vyrovnání, přijetí nemoci – ideální postoj pasivní rezignace- nezájem netečnost únik do vzpomínek- nemocný vzpomíná jaké to byli kdysi únik do fantazie- úvaha o nesmrtelnosti pozitivní forma kompenzace- snaha o dokončení díla, o splnění si svých snů negativní forma kompenzace- nemocný řeší problémy alkoholem, drogami, přejídáním a sexuálními výstelkami Paměť PAMĚŤ je psychický proces odrazu minulého prožívání a chování ve vědomí člověka. Paměť je psychická funkce, která nám umožňuje uchovat předchozí zkušenosti a umožňuje jejich budoucí obnovení. Paměť &nbsp nám umožňuje osvojit si zkušenosti, uchovat si je a vybavit jedna z nejdůležitějších vlastností člověka umožňuje vytvářet individuální zkušenost lépe si pamatujeme to, co je pro nás důležité, co nás zajímá, na čem nám záleží FÁZE PROCESU PAMĚTI: zapamatování (vštípení) - vytvoření paměťových stop v mozkové kůře působením vnitřních nebo vnějších podnětů uchování v paměti (pamatování)- časová etapa, která uplyne od zapamatování do vybavení; minulé zážitky nebo část zapamatovaného zůstává v naší psychice, aniž by byly přítomny v našem vědomí. Pro tuto etapu je příznačný proces zapomínání. vybavování - aktivace minulé zkušenosti. Má 3 podoby: znovupoznání - zkušenosti se nám vybaví ve chvíli, kdy na nás podnět znovu působí (film, kniha) vzpomínání - vybavíme si zážitky, zkušenosti, pokud nás někdo k tomu povede pomocí příkladů, ale to nekopíruje přesně vštípené myšlenky; vzpomínky nejsou přesnou kopií zapamatovaného zážitku. reprodukce - přesné sdělení toho, co jsme si vštípili do paměti FYZIOLOGIE PAMĚTI neexistuje jednotné fyziologické centrum paměti, dochází k zápisu paměťové stopy v mozkové kůře k fixaci zážitku do formy zkušenosti je zapotřebí určité doby, během níž se uskutečňuje zapamatování (vštípení zkušeností), čerstvě vytvořené dočasné spoje jsou lehce zranitelné a pokud během této doby dojde k něčemu, co fixaci naruší, člověk si nevybaví, co narušení předcházelo DRUHY PAMĚTI: krátkodobá - je omezena uchováním určité informace, kterou okamžitě potřebujeme (např. čas odjezdu autobusu, kterým obvykle nejezdíme) dlouhodobá - závisí na motivaci, logickém zpracování, citovém vztahu (např. čas začátku vyučování) bezděčná (mimovolní) - zapamatujeme si něco, nad čím nepřemýšlíme, co nás neplánovaně zaujalo záměrná - zapamatujeme si něco, co si chceme nebo musíme pamatovat (např. vzorce, slovíčka atd.) mechanická - něco si zapamatujeme na krátkou dobu, bez snahy o pochopení, nejsme schopni to využít pro další způsob (např. básnička) logická - využívá myšlení, jde o pochopení toho, co si chceme zapamatovat TYPY PAMĚTI: slovně - logická- užívá logické odůvodnění, dovede si zapamatovat abstraktní pojmy, jedná se o vyspělý typ paměti názorná - zapamatování probíhá na základě smyslových poznatků (zraková, čichová, pohybová, sluchová - paměť na tváře, tanec...) emocionální - uplatňuje se rychlé zapamatování citově zabarvených zážitků ZAPOMÍNÁNÍ snadněji zapomínáme špatné zážitky, neexistuje úplné zapomenutí bývá nejrychlejší ihned po

Témata, do kterých materiál patří