Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Charakterizujte konstitucni a temperamentove vlastnosti osobnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. Charakterizujte konstituční a temperamentové vlastnosti osobnosti KONSTITUČNÍ VLASTNOSTI Jsou vlastnosti zakládající se na vztahu mezi utvářením těla (tělesnou konstitucí) a některými znaky osobnosti. Proslulost zde získal německý psychiatr E. Kretchmer, který zjistil, že existují souvislosti mezi tělesnou konstitucí, některými charakteristikami prožívání a sklonem k určitým druhům duševních onemocnění. V jeho vlastní terminologii jde o souvztažnosti mezi tzv. somatotypem (tělesnou konstitucí) a typem charakteru. 1. PIKNICKÝ SOMATOTYP - PIKNICI Vyznačují se kulatou hlavou, zavalitým krátkým tělem, měkkým svalstvem, válečkovitě tvarovanými údy, celkovou zaobleností, vyklenutým břichem. Inklinují k cyklotymnímu typu charakteru. To znamená, že jejich prožívání charakterizuje střídání nálad. Radostného vzrušení (euforie, mánie) a sklíčenosti (melancholie, deprese). Bývají otevření, společenští, realistického pohledu na život. Jsou ohroženi maniodepresivním duševním onemocněním. 2. ASTENICKÝ (LEPTOSOMNÍ) SOMATOTYP - ASTENICI Vyznačují se dlouhou, štíhlou až hubenou postavou, úzkými rameny, plochým hrudníkem, slabě vyvinutým svalstvem, dlouhými slabými údy a ostrým profilem. Inklinují k schizoidnímu typu charakteru, tj. k extrémní přecitlivělosti na jedné straně a chladu na druhé straně. Bývají uzavření až nepřístupní. Vytvářejí si svůj vnitřní fantasijní svět, který je odvádí od reality. Jsou ohroženi schizofrenním duševním onemocněním (halucinace, rozštěpení mysli, rozpad osobnosti). 3. ATLETICKÝ SAMATOTYP - ATLETI Vyznačují se silně vyvinutou kostrou a výrazným svalstvem, širokým hrudníkem, užšími boky, menší lebkou a protáhlým obličejem. Inklinují k viskóznímu typu charakteru.To znamená, že bývají do jisté míry pohybově a mentálně těžkopádní, bez velkých citových vzruchů a silných myšlenkových zaujetí. Další duševní choroby nejsou tak průkazné. TEMPERAMENTOVÉ VLASTNOSTI Temperament je soubor vlastností vztahujících se k citovému (emocionálnímu, afektnímu) reagování, které je charakteristické pro daného jedince. Temperamentové vlastnosti jsou rozhodujícím způsobem určeny vrozeným biologickým základem. Snaha změnit je nebývá úspěšná. Většina temperamentů má své výhody i nevýhody, přednosti i úskalí. Značnou měrou záleží na tom jak jedinec s určitým typem temperamentu rozumí svému okolí, jak k němu přistupuje. Typologie 4 temperamentů,spočívající v rozdělení lidí podle jejich sklonu k převládajícím náladám připisovaná starořeckému lékaři Hippokratovi: CHOLERIK-snadno se silně vzruší, mají sklon k výbušným citovým reakcím, které však nepřetrvávají dlouho FLEGMATIK-nesnadno se citově vzruší, mají sklon k citové vyváženosti, někdy přecházející v lhostejnost (apatii) SANGVINIK- jejich citové vzrušení je povrchní a prchavé bez dlouhodobých následků MELANCHOLIK- vyznačují se silnými, hlubokými emocemi, laděnými ke smutku a sklíčenosti Problematiku temperamentu zkoumali tři američtí badatelé Thomas, Chess a Birch. Zaměřily se na temperamentové charakteristiky dětí útlého věku a konstatovali tři základní temperamentové typy: 1. TYP SNADNO VYCHOVATELNÉHO DÍTĚTE Vyznačuje se pozitivním emočním laděním, pravidelným biorytmem, mírnou intenzitou reakcí na vnější podněty, pohotovou přizpůsobivostí. V kojeneckém věku inklinuje k dobré náladě, spánek je pravidelný, usínání bez potíží, pravidelnost ve vyžadování jídla, pití i spánku. Rychle přivyká na nové situace, tendence zájmu o nové věci. Při zkoumání jich bylo 40%. 2. TYP OBTÍŽNĚ VYCHOVATELNÉHO DÍTĚTE Vyznačuje se spíše záporným citovým laděním, nesprávným rytmem fyziologických funkcí , vysokou intenzitou reakcí na zevní podněty, pomalým přizpůsobováním změnám. V kojeneckém věku častá rozmrzelost, nepravidelný spánek, těžko přivyká novým situacím. Při zkoumání jich bylo asi 10%. 3. TYP POMALÉHO DÍTĚTE Vyznačuje se apatií, nízkou úrovní celkové aktivity, citové ladění je mírně mrzuté, ale bez velkých výkyvů. Při zkoumání jich bylo asi 15%. 35% dětí nebylo typově vyhrazeno Zejména u druhého a třetího typu je nutné počítat se zvýšenými nároky na vhodné výchovné postupy. Je zde ale reálné nebezpečí vývoje v konfliktní, těžko zvladatelnou osobnost, kterému je nutno čelit. Pro psychický vývoj dítěte je nutný už od prvních dnů hledat a uplatňovat takové výchovné prostředky a vlivy, které budou adekvátní danému temperamentu. Konflikty mezi typem temperamentu a stylem výchovy vedou k narušení psychiky, k poruchám vztahů a chování, selhávání ve škole.

Témata, do kterých materiál patří