Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 17

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SY-mat.ot.č.17 ASERTIVITA, ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ Asertivita je komunikační styl, dulezita komunikacni dovednost Přímé, přiměřené a upřímné vyjadřování vlastních názorů negativních i pozitivních, aniž bychom porušovali práva jiných lidí i svá vlastní Asertivita preferuje nemanipulativní chování , napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí , prohlubuje mezilidské vztahy , jejich otevřenost , jasnost a přímost a hlavně umožňuje být sám sebou . Puvod slova asertivita pochazi z latinskeho asserere – tvrdit, domáhat se neceho, slovo asertivita vzniklo v Anglii roku 1880. Základní prvky asertivity otevřená přímá komunikace aktivní realizace svých cílů jasné vyjadřování svých pocitů, podmínkou je soulad verbální i neverbální komunikace naučit se požádat druhého o laskavost, pomoc naučit se odmítnout, říkat ne přijmout pochvalu, ale i kritiku; umět sdělit své pocity naslouchat druhému uzavírání kompromisů Členění asertivity : Základní asertivita : jednoduché vyjádření citů , myšlenek , názorů Empatická asertivita: obsahuje vnímavost a citlivost vůči lidem , proniká do vztahu k jinému člověku , respektuje jeho názory , snaha porozumět Stupňovaná asertivita: lze k ní přejít , když protějšek ignoruje naše stanovisko ( pozor na sklouznutí k agresivitě ! ) Konfrontativní asertivita: podstatou je rozpor mezi slovy a skutky partnera , na rozdíl od agresivní konfrontace však na partnera neútočíme , ale žádáme doplňující , vysvětlující informace k vyřešení problému Asertivní práva Asetivita vyžaduje, aby se člověk uměl rozhodovat sám a za své rozhodnutí nesl zodpovědnost. K tomu by měl znát určité zásady: Máme právo posuzovat své chování , myšlenky, emoce, a nést za ně zodpovědnost Právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující naše chování právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující naše chování právo sami posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědni za problémy druhých lidí právo změnit svůj názor př.změna lékaře, pracoviště apod právo dělat chyby a být za ně odpovědný právo říct „já nevím” právo být nezávislí na dobré vůli ostatních (nejde se zavděčit všem) právo dělat nelogické rozhodnutí právo říct „já ti nerozumím” právo říct „je mi to jedno” Problémové situace Vyjádření prostého ne , když chceme odmítnout Vyjádření prostého ano , když něco potřebujme Přijímání a adresování kritiky Přijímání a udělování ocenění , pochval Přijímání a sdělování emocí , citů Projevování přání , potřeb vhodným způsobem Asertivní techniky nácviku Pokažená gramofonová deska – vytrvalé opakování požadavků stále dokola aniž bychom dali najevo rozrušení Otevřené dveře– přiznáme svému kritikovi , že v tom , co říká , může být něco pravdy Negativní aserce – učí bez obrany a úzkosti přijímat oprávněnou kritiku Negativní dotazování – technika , která vede k aktivní podpoře kritiky s cílem použít získané informace nebo je vyčerpat Sebeotevření – usnadňuje sociální komunikaci a redukuje manipulaci pomocí sdělování kladných i záporných aspektů naší osobnosti , řídí se principem : dej – dostaneš Volná informace – učí nás hovořit o sobě bez přehnané plachosti , ne tak hluboké jako sebeotevření Asertivní chování – Asertivní clovek Má pozitivní postoj k druhým lidem i zdravé sebevědomí. Dokaze primo vysvetlit, o co mu jde a jake ma cíle Umi pozadat o laskavost a nebo ji nekomu poskytnout Umi priznat neuspech, dokaze se branit manipulaci Chová se přiměřeně sebejistě, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis. Respektuje morální zasady Je schopen změnit svůj názor pod tlakem argumentů. Asertivní vystupování je klidné, často pusobí uvolnenym dojmem Mluva je primerene hlasita, srozumitelná Ocní kontakt je prímý Mimoslovní projev je bez napeti Opakem asertivního chování je chování pasivní nebo agresivní. Pasivní a agresivní chování Pasivně jednající člověk neumí jasně sdělit své potřeby, pod natlakem jsou ochotni podridit se prospechu druhych, vysledkem byva frustrace Opakem jeagresivně jednající člověk, který se prosazuje na úkor druhých. Nedbá ne jejich práva. Někdy sice dosáhne svého, ale lidé k němu mají často záporný vztah. Asertivní zásady Učme se kontrolovat své emoce Respektujme i osobní práva druhého Stručně a upřímně vyjadřujme své pocity Snažme se vidět sebe i druhého reálně Pokusme se poznat i stanovisko druhého Važme si názoru druhých Nemějme navrch za každou cenu Přiznejme omyl a napravme ho Nacházejme kompromisy VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY na dětské kresbě názorně vidíme motorickou dovednost a představivost kresba vyjádří momentální náladu , pocity , ale i vidění světa kolem kresba dětí předškolního a školního věku zrcadlí smyslovou vnímavost a rozumovou vyspělost dítě nejdřív kreslí jen tak , pro radost (dětem se líbí , že pohyb ručičkou zanechává stopy ) ve třech letech se však čmáranice začíná podobat nějaké konkrétní věci , která dítě zaujme, s postupujícím zráním se rozvine zraková kontrola kreslící činnosti a objeví se typická jednoduchá schémata : sluníčka , panáci-hlavonožci , stromy , auta aj. kresbou dítě vyjádří poznatky o světě kolem sebe , vyjádří znalosti o předmětech a svou sociální zkušenost . Stádia dětské kresby : Období skvrn Do 1 roku Stádium čmáranic do 2 let dítě čmárá všem směry , aniž by pozvedlo tužku toto stádium je velmi důležité a může nám leccos odhalit spokojené dítě kreslí silné čáry a snaží se jimi pokrýt co nejvíc místa dítě kreslí to , k čemu má emocionální vztah Stádium čárání 2-3 roky začíná být ovlivněno intelektem napodobuje psaní dospělých některá svá „díla“ pojmenuje Stádium hlavonožců , univerzálních postav 3-5 let kreslí postavy – kolečko-hlava , trup ; čáry-nohy , později i ruce postupně přidává detaily-ústa , oči , pupek… 5-6 rok přidává trup-další kolečko Postavy dítěte zobrazuje zepředu 6 let – úplná postava Naivní realismus 5-7 let vyjadřuje vnitřní svět dítěte hierarchická perspektiva – co je důležité , to je vepředu tzv. sklápění-chybí perspektiva , roviny neodpovídají skutečnosti,zobrazení předmětů je disproporční . Z toho lze vidět , jak dítě obtížně rozeznává , co je hor

Témata, do kterých materiál patří