Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Základní psychické poruchy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (150,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZÁKLADNÍ PSYCHICKÉ PORUCHY a chování člověka, znesnadňující jeho chování ve společnosti stává se poruchou až když to někomu začne vadit – společensky nebezpečné MKN – 10 = mezinárodní klasifikace nemocí, 10 verze aktuálně je to kniha, která obsahuje všechny diagnózy v USA používá DSM – diagnosticko-statický manuál – 5 verze - pouze psychiatrická kniha Existují 4 typy příčin: Biogenní faktory dědičnost, poškození plodu – infekce, mechanické poškození – v těhotenství, v důsledku zrání – proces, který je biologicky daný – pokud se objeví porucha v pubertě Somatogenní faktory– poškození mozku -> důsledkem úrazu (mechanický), infekce (encefalitida, borelióza), další změny (stařecká demence – úbytek mozkových buněk, narkomanie) Psychogenní faktory– stres, dlouhodobá frustrace (pokud mi něco brání dosáhnutí cíle), konflikty, traumata Sociogenní faktory– disharmonické a nepříznivé sociální prostředí (v práci, škole…) Formy pomoci: Prevence– nejlepší a nejúčinnější metoda jak nemít duševní poruchu duševní hygiena – relaxace, masáž, koníčky, meditace, klid, spánek, nic nedělání = pomáhají nám zvládat každodenní stres ať je to cokoliv informovanost, včasná léčba – zkrotitelná v raných fázích, nebezpečná v pozdější fázi Farmatologická léčba(medikamentózní) Antidepresiva – několik řada (4. řada antidepresiv se momentálně užívá) Anxiolytika– používají se proti úzkosti (diazepam, neurol) Antipsychotika– používají se k léčbě schizofrenie (je léčitelná, ale není vyléčitelná) Hypnotika – léky na spaní (není dobré to brát pravidelně) Kognitiva –zlepšení kognitivních schopností, používají se u pacientů s demencí – zvyšují mozkový výkon Krizová intervence např. linka důvěry (jsou na to kurzy) – rychlé jednání, nechybovat, zodpovědnost Biologická léčba fototerapie světelná terapie naše tělo je uzpůsobeno, že pokud svítí slunce naše tělo vyplavuje serotonin (látka, která může za dobrou náladu) není denní světlo – melatonin (špatná nálada) = reakce na denní světlo Poradenství krátkodobější pomoc, která se zabývá konkrétní situací Psychoterapie je to soubor verbálních, neverbálních a para verbálních komunikačních technik. Užívaných psychoterapeutem k tomu, aby u klienta došlo k žádoucí změně směrem uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. verbální – obsah (slova) neverbální – tělo (mimika,…) para verbální – hlas, teplo , výška Neléčí problémy, předpokládá se, že na psychoterapii chodí lidé, kteří se chtějí rozvíjet -> chtějí rozvíjet svoji osobu, např. více rozumět svým emocím Dělení: - podle počtu lidí IndividuálníRodinnáSkupinová Terapeutické dimenze: charakteristiky psychologických směrů direktivnost x nedirektivnost podle toho jak moc jsou direktivní nedirektivita – 5 vět na 1 větu terapeuta, terapeut nevede diskuzi, nedává téma, vše nechává na klientovi direktivita – KBT, terapeuti dávají úkoly zaměření na symptomy x na příčiny symptom – zbavení se strachu (KBT) (např. nízké sebevědomí) nácvik x náhled nácvik – KBT terapeut, např. chci být sebevědomější – dá mi plno úkolů, abych to mohla nacvičovat náhled – psychoanalýza – my máme zjistit jak to s námi je, člověk se z toho má dostat sám – získám náhled nad situací minulost x přítomnost x budoucnost každý z nich se zaměřuje na jinou časovou osu Hlavní proudy: psychoanalyticko-psychodynamický střídání direktivity a nedirektivity někdy extrémně direktivní metoda volných asociací – klient má říkat, co ho napadne zaměření na příčiny zaměření na náhled minulost a přítomnost hlavním cílem Humanisticko-prožitkový nedirektivní příčiny náhled přítomnost abudoucnost Kognitivně-behaviorální direktivní symptomy nácvik přítomnost Zaměřený na rodiny a další systémy direktivní symptomy náhled budoucnost Integrativní proud využívání principů více terapeutických směrů Rozdíly mezi poradenstvím a psychoterapií: Poradenství Psychoterapie kratší, jednorázové delší řeší konkrétní problém zaměření na člověka jako celek poskytuje informace, rady, návody a pomáhá jim v rozvoji a v jejich hledání řešení v poradenství je „expert“ v psychoterapii je „detektiv“ pro výkon práce má mít expert vystudovanou 5letou magisterskou psychologii pro výkon práce má mít psychoterapeut výcvik v určitém směru symptom– je jiný název pro příznak syndrom – je skupina příznaků typických pro určitou nemoc Psychická onemocnění Schizofrenie a schizofrenní poruchy Příznaky: dělí se na pozitivní, negativní, kognitivní: Pozitivní: bludy, halucinace (poruchy myšlení a vnímání) Negativní: oploštělost emocí Kognitivní: zhoršená pozornost, zhoršená paměť, nelogické myšlení Příčiny: podílí se všechny (genetické, somatogenní, psychologické, sociogenní) dopamin – mozek vstřebává v různých částech -> dopamin člověk ho má, ale v některé části funguje silněji a někde méně než by měl – více než by měl -> pozitivní příznaky, méně než by měl -> negativní příznaky genetika– pokud je už někdo v rodině má schizofrenii, je větší šance, že jí budu mít i já Průběh:PRODROMÁLNÍ FÁZE (útržky/náznaky nemoci) od 10 – 20 let člověk zažívá něco co ten příznak naznačuje FÁZE PRVNÍ EPIZODY od 20 – 30 let objevuje se první epizoda akutního onemocnění má halucinace nebo bludy, lze i obojí dohromady (třeba týden…) FÁZE RELAPSŮ A REMISÍ od 30 – 40 let relaps – znovuobjevení příznaků remise – vymizení příznaků střídá se období akutního onemocnění x přestane – vymizí tahle fáze může zůstat (až do konce života) – při léčbě TRVALÉ ZMĚNA OSOBNOSTI ČLOVĚKA od 40 – 50 let 1/3 lidí co mají tuto nemoc, zažije jenom jednu epizodu a pak už nic 1/3 žije normálně a jednou za čas mají akutní záchvat – 2 měsíce do nemocnice 1/3 lidi došli až do poslední fáze, nenávratná, už se nedostává do remisí – psychiatrická léčebna -> změna osobnosti 1% populace lidstva ji má (cca 100 000 lidí) Druhy:AKUTNÍ POLYMORFNÍ PSYCHÓZA (=SCHIZOFRENIE) je diagnóza, která znamená, že příznaky schizofrenie má pacient menší než jeden měsíc PARANOIDNÍ PSYCHÓZA nejrozšířenější forma silné pozitivní příznaky (halucinace, bludy) člověk má představu, že h

Témata, do kterých materiál patří