Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Charakteristika prenatálního a novorozeneckého období

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (217,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

M.O. 3 ​Charakteristika prenatálního a novorozeneckého období -​ PRENATÁLNÍHO OBDOBÍ ● Trvá přibližně ​9 měsíců/42 týdnů. ● Mezi 3.–8. týdnem těhotenství označujeme vyvíjejícího se jedince jako embryo, po 9. týdnu jako plod až do doby porodu (poté již hovoříme o novorozenci). ● 1. Fáze oplodnění (trvá asi 3 týdny) ○ uhnízdění blastocysty a vytvoření tří zárodečných listů. ○ již koncem 3 týdne vzniká nervová trubice jako základ nervové soustavy. ● 2. Embryonální období (3. až 8. týden) ○ vytvářejí se základy všech orgánů: vzhledem k intenzivnímu růstu je v tomto úseku embryo velmi citlivé a vlivem patogenních faktorů zde mohou vzniknout základy závažných vývojových vad. ● 3. Fetální období (od 9. týdne po narození) ○ fetus = plod ○ dokončuje se vývoj orgánových systémů a probíhá růst. - AKTIVITA PLODU V DĚLOZE ● 3.měsíc - ​sací pohyby, pohyby hlavičkou a trupem, svírání ruky. ● 4.měsíc - ​střídavé pohyby rukama a nohama, reaguje na dotyk kdekoliv na pokožce břicha, hýbe jazykem, otvírá a zavírá ústa, mění výraz tváře, počátek tvorby základních reflexů. ● 5.měsíc ​- vnímá zvuky, rozlišuje chutě, výraznější pohyblivost. ● 6.měsíc - ​víc pohybů, které jsou ještě reflexní a nekoordinované. ● 7.-9.měsíc - ​plod je již na tolik zralý aby přežil předčasné narození. - FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ○ kouření, pití alkoholu, ožívání drog, kafe. ○ stres matky, špatná situace v rodině, stresové situace matky (nehoda atd). - PERINATÁLNÍ OBDOBÍ ● je individuální, matka je v tomto období citlivá ke všemu co se děje. Nejlepší je, když má u sebe partnere, posiluje se tak citový vztah a matka má větší pocit bezpečí a jistoty, uklidňuje jí to. Po porodu se hned doporučuje kontakt skin to skin nebo-li kůže na kůži s matkou. Posiluje se tak vazba s dítětem. - ​NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ ● Od narození do 28 dne života. ● Novorozenec se v této době musí adaptovat na nové prostředí.Toto období je charakteristické velkou potřebou spánku (20-22 hodin denně), přerušovanou krátkými úseky bdění, které jsou vyplněné aktivitou spojenou s uspokojováním fyziologických potřeb. ● Rozvoj smyslů je ve vývoji dítěte klíčový, proto je důležitá jeho stimulace prostřednictvím podnětů. Základem orientace v prostředí je zrakové vnímání. V tomto ohledu má velký význam počáteční přísun podnětů, neboť schopnost vidět je získanou funkcí. Dítě ze začátku vidí nejlépe objekty ve vzdálenosti 20 - 30 cm. Dominantní ve zrakové preferenci je lidský obličej. ● Otec se po porodu může cítit odstrčený, jelikož matka se stará především o dítě, je důležité ho aktivně zahrnout do péče o dítě. - ​REFLEXY ● Máme reflexy ​podmíněné​ a ​nepodmíněné​. ● Nepodmíněné reflexy jsou vrozené a zcela automatické (patří sem např. dýchací či mrkací reflex). ● ♥ ​Hledací reflex ○ Děti se rodí s reflexem hledání bradavky, ze které by se mohlo nakrmit. Když se tedy něco dotkne úst novorozence, otočí hlavičku, otevře pusu a hledá bradavku. S hledacím reflexem souvisí reflex sací a polykací. Když dítě bradavku najde, začne automaticky sát. Když začne sát, začne automaticky polykat. ● ♥ ​Sací reflex ○ Sání je jednou z nejpřirozenějších činností novorozence. Miminko automaticky začne sát, kdykoliv se něco dotkne jeho úst. Jde o jeden z nejzákladnějších reflexů. ● ♥ ​Moorův reflex ○ Moorův reflex se projevuje tak, že pokud dítě cítí nebezpečí pádu, rozhodí horní končetiny do stran, a ohne nožičky v kyčlích. Poté přitáhne ruce a nožičky blíže k bříšku. Dítě také hned zatají dech. Poté začne intenzivně křičet. Celá reakce vypadá jako úlek. ● ♥ ​Úchopový reflex ○ Pokud toužíte po tom, vzít dítě za ruku, jednoduše vložte prst do jeho dlaně. Dítě Vás automaticky za prst uchopí. ● ♥ Reflex Babinského ○ Pokud prstem podráždíte plosku nožičky novorozence směrem od paty k prstíkům, dítě prsty roztáhne. ● ♥ Plazící reflex ○ Novorozenec položený na nahém břichu maminky se snaží plazit. Nejde ovšem o vědomé plazení, jde o reflex, kterým se má dostat k potravě. ● ♥ ​Chodící reflex ○ Již novorozenec vykazuje známky chůze a těmito známkami je právě chodící reflex. Když držíte miminko v přímé poloze a jeho nožičky se dotýkají pevného povrchu, vypadá to jakoby se snažilo dělat krůčky. ● Podmíněné jsou typem učení. Jsou pouze dočasné, opakovanými situacemi se mohou posilovat nebo naopak vyhasínají. Např. chuťová averze - při nucené k jídlu.

Témata, do kterých materiál patří