Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sítě WAN

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sítě WAN pondělí 27. listopadu 2017 10:37 sítě, které patří mimo sítě LANWAN se od MAN liší vyšší geografickou rozlohunení bezpečná, je placenápropojuje jednotlivé providery pomocí zařízení, která jsou majetkem jednotlivých providerůWAN mohou využívat i telefonní sítě, kabelové společnosti, satelitní sítě atd.sítě WAN pracují na nejnižších 3 vrstvách OSIWAN propojuje sítě LAN a obvykle mají LAN formu small-office, kampusy (sítě, kde je více LAN), branche (pobočka - jedna firma je na různých místech), distribuované sítě (využívají VPN, využívají spojení s dodavateli a odběrateli - podobné branche) WAN OSI model má pouze 2 vrstvy -fyzickáa linková; třetí vrstva napojuje další vrstvyfyzická stará se o doručování - použití způsobů, jakými se budu dorozumívat s dalšími stanicemi zařízení DCE (Data Comunication Equipment): zařízení, která předávají data na lokal-loop (last mail - poslední míle) - připojení providera k uživateli (LAN) zařízení DTE (Data Terminal Equipment) připravuje data pro komunikaci může být spojeno s DCE zařízení, které zapouzdřuje data linkové vrstvělinková stará se o zapouzdření - přidává FLAG (0111 1110) - charakterizuje, že probíhá komunikace na WAN, dále přidává HLAVIČKU (adresa a protokol) a TAIL (FCS, CRC) Druhy cest: Circuit switching - okruhové spínání - okruh se prvně spojí a poté na něm komunikujemePacket switching - paketové spínání nespojované - pakety jdou z jednoho R do druhého; R se rozhoduje, kudy paket pošle spojované - předem vyjednaná a stanovená cestaVirtuální okruhy - okruhy využívané současně pro více přenosů, ale pro každý přenos se tváří, jako by byl čistě jeho PVC - Permanent Virtual Socket SVC - Switched VC Rozdělení sítí WAN: privátní switched circuit switching (platím za dobu spojení - telefonní linky) PSTN - přechod mezi analogickým a digitálním systémem ISDN packet switching (platím za počet přenesených dat nebo šířku pásma) Frame Relay, ATM, x.25 dedicated switching pevné linky - pronajaté u komunikačních společností (leased) pevně daná šířka pásmaveřejné Internet VPN, XDSC, BroadBand, Wireless ISDN (Integrated Services Digital Network) digitální telekomunikační síťneslouží pouze k přenosu hlasu, ale je použitelná k přenosu dat, ale šířka pásma je pouze 64 kb/s - ale primárně slouží pro přenos hlasuISDN funguje spojováním okruhů - při přenosu dat vytváří kanál a po ukončení spojení kanál zrušídruhy přípojek ISDN: Basic Route Interface Primary Rate Interfaceplatím za dobu spojení ADSL na rozdíl od IDSN platím za přenesená datapřenáší data po telefonních linkáchpoužívá se jako poslední mílepřenosová rychlost je 2 MB/sčasový a frekvenční multiplex (vyhrazuji si šířku kanálu - je zde 256 kanálů)IDSL jsou nesdílené, časově neomezené a lze je kombinovat s hlasovými analogovými přenosyod 0 do 4 kHz je telefon, od 4 do 150 kHz funguje ISDNpřipojování k síti je přes modemnižší frekvence používá pro upload, vyšší pro download ATM určena pro hlas, video a datamá 53B délku paketu (5B hlavička, 48B pro vyšší vrstvy)malé zpoždění a spolehlivý přenosjitter (proměnné zpoždění) je velice maléspojově orientovaný protokoldnes už rychlosti 2,5 Gb/sspojení je jednosměrné, ale vždy se vytváří dvě současně Point-to-point - spojení mezi dvěma body Point to multipoint - mnoho bodůzajišťuje QoS - Quality of services (pouze při ATM přenosu, ne při emulaci)využívá se ke sdílení dat a multimediálních informací, pro páteřní přenosy a poslední míleasynchro

Témata, do kterých materiál patří