Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sítě WAN

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sítě WAN

pondělí 27. listopadu 2017

10:37

 • sítě, které patří mimo sítě LAN

 • WAN se od MAN liší vyšší geografickou rozlohu

 • není bezpečná, je placená

 • propojuje jednotlivé providery pomocí zařízení, která jsou majetkem jednotlivých providerů

 • WAN mohou využívat i telefonní sítě, kabelové společnosti, satelitní sítě atd.

 • sítě WAN pracují na nejnižších 3 vrstvách OSI

 • WAN propojuje sítě LAN a obvykle mají LAN formu small-office, kampusy (sítě, kde je více LAN), branche (pobočka - jedna firma je na různých místech), distribuované sítě (využívají VPN, využívají spojení s dodavateli a odběrateli - podobné branche)

WAN OSI model

 • má pouze 2 vrstvy - fyzická a linková; třetí vrstva napojuje další vrstvy

 • fyzická

  • stará se o doručování - použití způsobů, jakými se budu dorozumívat s dalšími stanicemi

  • zařízení DCE (Data Comunication Equipment):

   • zařízení, která předávají data na lokal-loop (last mail - poslední míle) - připojení providera k uživateli (LAN)

  • zařízení DTE (Data Terminal Equipment)

   • připravuje data pro komunikaci

   • může být spojeno s DCE

   • zařízení, které zapouzdřuje data linkové vrstvě

 • linková

  • stará se o zapouzdření - přidává FLAG (0111 1110) - charakterizuje, že probíhá komunikace na WAN, dále přidává HLAVIČKU (adresa a protokol) a TAIL (FCS, CRC)

Druhy cest:

 • Circuit switching - okruhové spínání - okruh se prvně spojí a poté na něm komunikujeme

 • Packet switching - paketové spínání

  • nespojované - pakety jdou z jednoho R do druhého; R se rozhoduje, kudy paket pošle

  • spojované - předem vyjednaná a stanovená cesta

 • Virtuální okruhy - okruhy využívané současně pro více přenosů, ale pro každý přenos se tváří, jako by byl čistě jeho

  • PVC - Permanent Virtual Socket

  • SVC - Switched VC

Rozdělení sítí WAN:

 • privátní

  • switched

   • circuit switching (platím za dobu spojení - telefonní linky)

    • PSTN - přechod mezi analogickým a digitálním systémem

    • ISDN

   • packet switching (platím za počet přenesených dat nebo šířku pásma)

    • Frame Relay, ATM, x.25

  • dedicated switching

   • pevné linky - pronajaté u komunikačních společností (leased)

   • pevně daná šířka pásma

 • veřejné

  • Internet

   • VPN, XDSC, BroadBand, Wireless

ISDN (Integrated Services Digital Network)

 • digitální telekomunikační síť

 • neslouží pouze k přenosu hlasu, ale je použitelná k přenosu dat, ale šířka pásma je pouze 64 kb/s - ale primárně slouží pro přenos hlasu

 • ISDN funguje spojováním okruhů - při přenosu dat vytváří kanál a po ukončení spojení kanál zruší

 • druhy přípojek ISDN:

  • Basic Route Interface

  • Primary Rate Interface

 • platím za dobu spojení

ADSL

 • na rozdíl od IDSN platím za přenesená data

 • přenáší data po telefonních linkách

 • používá se jako poslední míle

 • přenosová rychlost je 2 MB/s

 • časový a frekvenční multiplex (vyhrazuji si šířku kanálu - je zde 256 kanálů)

 • IDSL jsou nesdílené, časově neomezené a lze je kombinovat s hlasovými analogovými přenosy

 • od 0 do 4 kHz je telefon, od 4 do 150 kHz funguje ISDN

 • připojování k síti je přes modem

 • nižší frekvence používá pro upload, vyšší pro download

Témata, do kterých materiál patří