Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jižní Amerika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

* Nejvyšší hora: Aconcagua – 6962 m (Argentina)

* Nejvyšší činná sopka: Ojos del Salado – 6893 m (Argentina, Chile)

* Nejdelší řeka: Amazonka (zdrojnice – Ucayali, Marañón) – 7 062 km (Brazílie, Kolumbie, Peru)

* Největší jezero: Titicaca – 8 288 km² (Bolívie, Peru)

* Největší ostrov: Ohňová země – 48 000 km² (Argentina, Chile)

* Nejlidnatější stát: Brazílie – 191 908 598 obyvatel (5. místo na světě)

* Největší stát: Brazílie – 8 511 965 km² (5. místo na světě)

Nerostné suroviny: 1.- ropa-Venezuela(Maracaibo),Ekvádor, brazílie( Amazonka)

2.- železná ruda- Brazílie( 2. za Čínou, i Aust. Velký export), Chile, Venezuela

3.- Au+Ag- Peru, Bolívie,Guyanská oblast

4.- sůl- Bolívie, kamenná sůl( slaná jezera)

5.- Cu- Chile(1. ve vývozu i těžbě na světě), Chilský ledek( z trusu ptáků, dusičnan)

6.- dřevo

7.- diamanty+ jiné vzácné kovy-Brazilská vysočina

8.- bauxit 6+7+8=Guyanská oblast(+ Au)

9.- černé uhlí- Kolumbie

10.-síra-Andy

(Chilský ledek-hnojivo, dusičnan sodný)

Průmyslové oblasti: -okolí Sao Paula Rozděl. dle pří. podm: -Braz., Arg.,Urug., Parag.

-okolí Buenos Aires -Andské státy( kovy)

-Pacifické pobřeží -Guyanská oblast( kovy, tropy)

-pobřeží Karibiku

Zemědělství:

-5% rozlohy- obdělávaná půda, těžiště v rostlinné výrobě- hl. zrniny(40% obdělávané půdy)

1):kukuřice- všude ve výše položených oblastech+ pampa, největší sklizeň Brazílie, Mexiko, Argentina;

2)pšenice- Argentina.vývoz;

3)rýže- Brazílie

-okopaniny- maniok-Brazílie, zpracovává se i na líh do pohonných směsí

- cukrová třtina- vedoucí místo na světě, pěstitelé též producenti cukru

-sója- Argen.+ Brazílie

-bavlník-Arg.+ Brazílie

-ovoce všech přírodních pásem-banány nejvíce na světě-3/4 dodávek na světové trhy, nej. producent Brazílie, nej. vývozce Ekvádor; agrumy-Brazílie , Argent.

káva-L. A. =vedoucí produkční a vývozní oblast-2/3 světového exportu, Brazílie(1. svět.), Kolumbie

- živočišná výroba- Arg.+ Urugvay- export spojen se zahr. kapitálem

-hl. extenzivní chov, nej. chovatel skotu- Braz.+Arg.+Urug., ovce+ vlna- Arg.

-Andy- tradiční chov lam a alpak,

prasata- Brazílie,

rybolov- Peru, Chile

Průmysl: -průmyslová výroba rychle se rozvíjí, podíl regionu na světovém průmyslu nevýrazný, 85% celkové hodnoty produkce

-zpracovatelský-70% v L. A.- Brazílie,Mexiko, Argentina

-černá metalurgie- bohaté zdroje Fe rudy, problém- málo koksovatelného uhlí- hl. Brazílie

-strojírenství-levná pracovní síla- zahraniční investice, hl. automobily-Brazílie, +lodě+letadla+spotřební elektronika; hl. v aglomeracích

Jižní oblast – Patagonie chladnější a chudá na srážky – zde především pastevectví, někde těžba ropy a barevných kovů.

Andské země – pásmo horských zemí rozkládajících se na výchdě kontinentu, zde se rozkládala říše Inků.Andské země mají značné množství nerostného bohatství. Koloniální země odtud Ve velkém vyvážely drahé kovy, město Potosí po 300 let zásobovalo kolonialisty stříbrem. 1/3 mědi pochází z Chile a Bolívie, Bolívie je 1. v těžbě antimonu, 2.v těžbě cínu, četné drahé kovy vyváží Peru.Těžba ropy – laguna Maracaibo (Venezuela), Amazonie (Kolumbie, Ekvádor,Peru), Peru a Chile jsou přední velmoci rybolovu – Humboldtův proud.Problémem těchto zemí je výroba a export drog. Pěstování koky má zde hluboké historické kořeny, Indiáni koku žvýkali dávno před příchodem Evropanů.V 19.st. se začal vyrábět kokain- výnosy obchodu s drogami vysoce převyšují obchod s ostatními zemědělskými produkty. Plantáže koky se neustále zvětšují, největšími exportéry jsou Peru a Bolívie. Zde tvoří obchod s kokou 65% exportu, jen 10% kontroluje stát. Největším zpracovatelem koky a výrobcem kokainu je Kolumbie. Narkomafie ročně vydělává 4mld USD.

Témata, do kterých materiál patří