Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Renesanční vícehlas

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Renesanční vícehlas

Původ vzniku – ranný evropský vícehlas:

Raný evropský vícehlas, vznik těsně s gregoriánským chorálem (cca v 9. st.). Vyšel z heterofonie, nejednotností v reprodukci hlasu vznikl první primitivní vícehlas, v tomto případě dvojhlas.

 1. Organum

  1. Přísné – paralelní, souběžné

  2. Visící – suspensum

 2. Discantus – svrchní hlas doprovázející cantus firmus

  1. Discantus floridus – květnatý, obohacen o průchodné tóny

 3. Gymel – postup 2 hlasů v 3

Označení hlasu

Vox principalis – vedoucí hlas

Vox organalis – doprovodný hlas

Označení vícehlasu

 1. Duplum

 2. Triplum

 3. Quadruplum

Ars nova – 1. pol. 14. století

Vývojové linie

 1. Francouzská – vliv gregor. chorálu

Guillaume de Machaut – jako první tvořil mši formou vícehlasu. Nej. dílo: Mše ke korunovaci Karla V.

Philippe de Vitry – zabýval se více otázkami teoretickými. Spis Ars nova, dal název celému umění.

 1. Italská

Označována též jako italské trecento, raná renesance. Vedle francouzských forem Ars novy přináší formy světské

Madrigal – světské náměty, většinou milostné, ital. Jazyk, hlavní melodie v nějvyšším hlase.

Caccia (kača) – lovekcé scény

Ballata – taneční píseň s refrénem

Francesco Landino – slepý varhaník a skladatel

Marchetus da Padua – spisy o menzurální notaci, teoretik

Nová kompoziční technika Ars novy faux bourdone = nepravý bas.

Nizozemská vokální polyfonie (15. – 16. stol.)

 • Vyvrcholení polymelod. slohu, navázala na Ars novu a na hudbu anglickou reprez. J. dunstablem.

 • Kladen důraz na hudbu vokální bez použití ins. doprovodu (a capella)

Oblíbené formy:

 1. Mše

  1. Missa parodia

  2. Missa sine nomine

  3. Diskantová mše

 2. Conductus

 3. Motetus

 4. Chanson – lidovější obdoba motetu

Základní kompoziční technikou se stává kontrapunkt = zlatý věk kontrapunktu. Oblíbené techniky imitace a kánon.

 1. Generace

Gilles Binchois – působil v Dijonu, píše hudbu duchovní a světskou

Guillaume Dufay – píše především mše, působil též v Itálii

 1. Generace

Jean Ockeghem – 36 hlasá skladba Deo Gratias

Guillaume Dufay – píše především mše

 1. Generace

Josquin Despres – metoto Ave Maria, měe Lhomme arme

Clement Janequin – chanson bitva, ptačí zpěv

 1. Generace

Adrian Willaert – přenesl nizozemský styl do Benátek, kde byl kapelníkem v chrámě sv. Marka.

 1. Generace – školy římská a benátská

Římská škola

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Rovnoprávnost a dokonalá zpěvnost hlasů s prostupujícím harmonickým cítěním. Syntetik polymelodického slohu.

Dílo: Napsal téměř tisíc skladeb

Chrámové – 93 mší, neznámější je šestihlasá Missa papae Marcelli, dále žalmy, litanie, dvojsborové Stabat Mater.

Světské – 350 madrigálů

Píseň písní – cyklus 29 motetů na text Starého zákona – Šalamounova Píseň písní, v podstatě milostná poezie.

Benátská škola

Zakladatelem: Adrian Willaert – nizozemec, kapelník chrámu sv. Marka

Témata, do kterých materiál patří