Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18) Viktor Dyk - Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař (1915) Autor: Viktor Dyk (1877 – 1931) Novoklasicitní novela českého básníka, prozaika, dramatika a publicisty buřičské generace. Příběh se odehrává:ve městě Hammeln a jeho okolí Hlavní postavy: Krysař - Hlavní hrdina díla. Jedná se o tajemného samotáře. Putuje po městech a svojí píšťalou, která umí omámit vše živé, hubí krysy. O síle své píšťaly ví, ovšem nechce ji zneužít. Jeho osamělost spočívá v tom, že nikdy necítil žádný cit, ovšem to Agnes změní. Krysař jde od města k městu bez cíle, ovšem zamilování to změní a chce se usadit. Ale po zklamání z lásky k Agnes, která si vezme život, zapíská na píšťalu tak silně, že k propasti odvede obyvatele Hamelnu, kteří pak společně umírají. Následně odchází do země sedmihradské (prvky romantismu i realismu - vidí věci takové jaké jsou, ale zároveň se rozhoduje podle citů). Agnes - Prostá vesničanka z Hammelnu, je mladá a krásná. Ubytuje Krysaře u sebe a opětuje jeho lásku. Ovšem čeká dítě s bývalým milencem, a když se to Krysař dozví, odejde z města. Agnes skočí do propasti. Sepp Jörgen - Je chudým rybářem, kterému trvá den, než pochopí, co se okolo něho děje. Proto je vesničany, stejně jako Krysař, opovrhován. Žije sám a lidé mu dělají naschvály. Na konci díla odolá zvuku krysařovy flétny a postará se o kojence, kterého najde v Hamelnu a dojde s ním až na kraj propasti, kde se kvůli jeho pláči rozhodne neukončit život ale najít kojenci matku. Páni radní - Vesničany uznávaní radní, kteří potřebují pomoc krysaře, mu nabídnou 100 zlatých za vyhnání krys. Krysař svůj slib splní, ale přestože se ho radní bojí, rozmyslí si dát mu prvně nabídnutých 100 zlatých (nedají mu je ale v penězích ale v produktech svých podniků a to se Krysařovi nezamlouvá). Zdá se jim, že to je za zapískání na flétnu moc a nechtějí mu částku vyplatit. Charakteristika celková: Novela je volným zpracováním středověké německé (původně saské) pověsti o krysaři z města Hammeln, kterou autor obohatil o romantický milostný motiv a o některé postavy, jež jsou nositeli ideového vyznění díla. V popředí tematického plánu stojí rozpor mezi skutečností a snem, touha po naplnění ideálu spojená s momentem deziluze. Obsah:Krysař přijde do Hammeln, zdejší lidé ho tam potřebují, protože ve městě je mnoho krys. Hned při příchodu se zamiluje do Agnes, ta má sice ženicha Kristiána, ale Krysařovu lásku opětuje. Krysař za slíbenou odměnu 100 rýnských vyvede krysy z města. Po splnění úkolu připomene v hostinci U Žíznivého člověka radním - truhláři Froschovi a krejčímu Strummovi, že mu město dosud nevyplatilo odměnu. Ale radní se ošívají a odměnu nevyplatí, protože je prý smlouva neplatná - je neplatná protože není známa druhá strana - Krysař, také nebyla smlouva ukončena obvyklou zbožnou formulí. Krysař se chce pomstít, tu noc mají oba radní strašné sny, krejčímu se zdá, že ušil 1000 obleků, které se pod Krysařovým zrakem změnily v 1000 rubášů. Truhlář má sen, že vyrobil 1000 postelí, a že se objevil Krysař a postele se změnily v rakve. Pro Agnes však Krysař městu odpouští. Ráno od ní odchází, jde na horu Koppel, která je nad městem a končí propastí, pověst praví, že tento sráz není propastí, ale cestou do Sedmihradska, zaslíbené země, kde neexistuje strach ani bolest. Láska ale Krysaře táhne zpět, jde k Žíznivému člověku, tam je jediný host - Faust, ten Krysaři prozradí, že prodal ďáblu srdce a ne duši, potom chce Krysaře přesvědčit různými kousky - např: mění kocoura v tygra, špinavou prostitutku v trojskou Helenu, aby se taky zaslíbil ďáblu, když nepochodí, tak zmizí. Krysař se vrací k Agnes, ale ta je nešťastná, protože potom co Krysař odešel přišel k ní Kristián. Agnes ho nemá ráda, ale čeká s ním dítě, žádá Krysaře, aby ji zabil, nakonec ho požádá, aby odešel. Krysař odejde, ale slíbí, že se vrátí. Agnes si od matky nechá vyprávět pohádku o Sedmihradské zemi a potom se utopí v řece. Když se Krysař vrátí najde jen matku, která se zbláznila z dceřiny smrti. Krysař začne pískat na píšťalu, ne jemně jako na krysy, ale naplno. Všechny táhne jeho píseň za ním. Krysař je vyvede na Koppel a všichni spadnou do propasti. Jediný kdo přežije je rybář Jőrgen, kterému všechno dojede až druhý den. Nalezne totiž nemluvně, které svým křikem překoná zvuk píšťaly. Znaky: - krátké odstavce Souřadné spojování vět, opakování vět nebo slovních spojení ve vypjatých okamžicích a celková úsečnostBásnická epikaSpisovný jazyk, zabarven staršími výrazynapř.: Vizte, toť onařečnické otázky,častá oslovení např.: Co chceš ó rybáři v Hammeln a v celé své zemi? Tvá touha je marná, tvá láska je marná, marný je tvůj senstyl vyprávěcídialogyjedna básnička se střídavým rýmem a na začátku slok opakuje Sedmihradská země, krásná jako sen, Novoklasicistní prvky Čas – v novele se neobjevuje objektivní historický čas, čas je vnímán podle toho, jak se proměňuje hrdinův život – životní proměny = měřítko času. – nikde v díle se neobjevuje ani náznak časového vymezení děje, nevíme, zda se dílo odehrává v 15.st, 17.st. nebo v nějakém mystickém časoprostoruStyl – dramatická dikce, stavba věty vytvářející rytmus, absence mezivětí, ekonomické navazování vět, které obsahují pouze podstatné části rozhovoru a děje, absence,paralelismus, prostá konstatování, substantiva bez epitetPostavy – postavy osudově jednoznačně formované, tak jako v antickém dramatu, vykreslení psychologické motivace jednání postav je strohé Novela– jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh dramatické, sevřené, stupňující až do dějového zvratu, který je základem kompozicenečekaný závěr Deziluze -zbavení iluzí,vystřízlivění rozčarování, zklamání Novoromantismussnaze o jejich pochopení. Anarchističtí buřiči -„básníci života a vzdoru“, je označení pro skupinu mladé generacečeských spisovatelů, která začala tvořit na přelomu19. a20. století tvorba jejích představitelů byla výrazně ovlivněna myšlenkamianarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka a odmítání autority státu),antimilitarismu (odmítáníválky) avitalismu (oslavaživota apřírody)propagovali přirozenou lásku,sexua

Témata, do kterých materiál patří