Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura 20. století II (po roce 1939) (ABO100104)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100104 - Česká literatura 20. století II (po roce 1939), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Periodizace české literatury druhé poloviny 20. století2. Rozštěpení literatury do tří komunikačních okruhů: domácí veřejné (tzv. oficiální), domácí neveřejné (ineditní a samizdatové) a exilové3. Datum vzniku a datum vydání4. Dvojí kontext literatury, vnější a vnitřní5. Možnosti literatury před rokem 1948 a po něm6. Diskuse o statutu literatury po osvobození 19457. Tvorba Skupiny 428. Poúnorová oficiální poezie9. Strojopisná Edice Půlnoc10. Ineditní literatura padesátých let11. Budovatelský román12. Literární deník13. Skupina Května a její umělecká a myšlenková krystalizace14. Literární kritika šedesátých let15. Literární časopisy16. Téma prózy šedesátých let: bilance17. Diskuse o literatuře a společnosti 1968-196918. Trojí komunikační kontext a vývoj poezie sedmdesátých a osmdesátých let19. Jazyk tzv. normalizační literatury20. Román po roce 197021. Literatura a její možnosti po roce 1989 

Literatura

http://cl.ff.cuni.cz/cs/wp-content/uploads/seznam-lit-komplet1.pdf Další literatura:Brabec, Jiří: Souvislosti a konfrontace, in Orientace 1, 1966, č. 1, s. 12-14.Brabec, Jiří: Modely kritické reflexe moderní české literatury, in sb. Česká literatura na konci tisíciletí I. Ed. D. Vojtěch. Praha: ÚČL AV ČR, 2001, s. 13-20; též in J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 13-21.Brabec, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému, in sb. Zlatá šedesátá (Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání). Ed. R. Denemarková. Praha: ÚČL AV ČR, 2000, s. 11-18; též in J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 148-155.Dubský, Ivan: O absurditě, in Divadlo, 1963, č. 10, prosinec, s. 15-21; též in I. D., Per viam (Stati a eseje). Ed. P. Kouba. Praha: Torst, 2003, s. 122-143.Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutický význam časového odstupu - Princip působících dějin, in H.-G. G., Pravda a metoda I [něm. 1960]. Přel. D. Mik. Praha: Triáda, 2010, s. 256-269.Hausenblas, Karel: K výstavbě "postavy" v prozaickém textu, in Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury 5, 1961, s. 153-163; též in K. H., Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1971, s. 115-126.Kayser, Wolfgang: Literární hodnocení a interpretace [něm. 1951, přel. M. Vajchr], in Revolver Revue, 2003, č. 52, duben, s. 136-151Kouba, Pavel: Kritérium interpretace, in P. K., Smysl konečnosti. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 75-80.Patočka, Jan: Ideologie a život v ideji, in Kritický měsíčník 7, 1946, č. 1-2, 23. 1., s. 8-14; též in J. P., Umění a čas I. Ed. D. Vojtěch a I. Chvatík. Praha: OIKOYMENH/Filosofia, 2004, s. 125-131.Patočka, Jan: Pochybnosti o existencialismu, in Listy 1, 1946/47, č. 3, 15. 2. 1947, s. 360-363.Spitzer, Leo: Slovesné umění a jazykověda [něm. 1925, přel. J. Stromšík], in L. S., Stylistické studie z románských literatur. Ed. J. Pelán a J. Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 20-39.Staiger, Emil: Vědecká interpretace literárních děl [něm. 1961, přel. M. Vajchr], in E. S., Poetika, interpretace, styl. Ed. M. Vajchr. Praha: Triáda, 2008, s. 226-230.Staiger, Emil: Literatura a veřejnost [něm. 1966, přel. M. Vajchr], in E. S., Poetika, interpretace, styl. Ed. M. Vajchr. Praha: Triáda, 2008, s. 288-294.Vašíček, Zdeněk: Slova a celek (Každodennost, literatura, filosofie, věda), in Kritický sborník 20, 2000/01, s. 27-40; též in Z. V., Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003, s. 119-139.Vašíček, Zdeněk: Ke vztahu tropů a filosofie, in Z. V., Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003, s. 119-139. Bachmannová, Ingeborg: Frankfurtské přednášky [něm. 1959-1960], přel. M. Jakobsenová, in I. B., Místo pro náhody II. Ed. E. Jelínková. Praha: Triáda, 2010, s. 65-144.Onufer, Petr (ed.): Před potopou (Kapitoly z americké literární kritiky 1930-1970). Praha: Revolver Revue/Triáda, 2010.Orwell, George: Zakazování literatury [angl. 1946], přel. K. Hilská, in G. O., Uvnitř velryby. Brno: Atlantis, 1997, s. 341-352.Reich-Ranicki: Můj život [něm. 1999], přel. M. Myšková. Brno: Větrné mlýny, 2003.Solženicyn, Alexandr: Trkalo se tele s dubem (Autobiografie) [rus. 1975], přel. L. Dušková. Praha: Academia, 2001. 

Požadavky

Přednáška doplňuje paralelní semináře, ale ani v kombinaci s nimi neposkytuje relativně úplný obraz daného období. Ten vzniká především vlastním studiem a četbou, v níž přednáška a semináře toliko orientují. Ke zkoušce vyhotoví studenti standardně vypravený soupis přečtené beletrie a prostudované odborné literatury.

Garant

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.Mgr. Michael Špirit, Ph.D.