Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura 20. století II (po roce 1939) (ABO100104)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100104 - Česká literatura 20. století II (po roce 1939), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Druhé město – Michal Ajvaz Neznámý 02.11.2020 10:46 1
Franc Kafka – PROCES Neznámý 02.11.2020 10:46 2
Ladislav Fuks – Pan Theodor Mundstock Neznámý 02.11.2020 10:45 3
Markéta Lazarová –Vančura Neznámý 02.11.2020 10:41 1
Matoušek - Oslava Neznámý 02.11.2020 10:36 1

Další informace

Sylabus

1. Periodizace české literatury druhé poloviny 20. století2. Rozštěpení literatury do tří komunikačních okruhů: domácí veřejné (tzv. oficiální), domácí neveřejné (ineditní a samizdatové) a exilové3. Datum vzniku a datum vydání4. Dvojí kontext literatury, vnější a vnitřní5. Možnosti literatury před rokem 1948 a po něm6. Diskuse o statutu literatury po osvobození 19457. Tvorba Skupiny 428. Poúnorová oficiální poezie9. Strojopisná Edice Půlnoc10. Ineditní literatura padesátých let11. Budovatelský román12. Literární deník13. Skupina Května a její umělecká a myšlenková krystalizace14. Literární kritika šedesátých let15. Literární časopisy16. Téma prózy šedesátých let: bilance17. Diskuse o literatuře a společnosti 1968-196918. Trojí komunikační kontext a vývoj poezie sedmdesátých a osmdesátých let19. Jazyk tzv. normalizační literatury20. Román po roce 197021. Literatura a její možnosti po roce 1989 

Literatura

http://cl.ff.cuni.cz/cs/wp-content/uploads/seznam-lit-komplet1.pdf Další literatura:Brabec, Jiří: Souvislosti a konfrontace, in Orientace 1, 1966, č. 1, s. 12-14.Brabec, Jiří: Modely kritické reflexe moderní české literatury, in sb. Česká literatura na konci tisíciletí I. Ed. D. Vojtěch. Praha: ÚČL AV ČR, 2001, s. 13-20; též in J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 13-21.Brabec, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému, in sb. Zlatá šedesátá (Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání). Ed. R. Denemarková. Praha: ÚČL AV ČR, 2000, s. 11-18; též in J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 148-155.Dubský, Ivan: O absurditě, in Divadlo, 1963, č. 10, prosinec, s. 15-21; též in I. D., Per viam (Stati a eseje). Ed. P. Kouba. Praha: Torst, 2003, s. 122-143.Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutický význam časového odstupu - Princip působících dějin, in H.-G. G., Pravda a metoda I [něm. 1960]. Přel. D. Mik. Praha: Triáda, 2010, s. 256-269.Hausenblas, Karel: K výstavbě "postavy" v prozaickém textu, in Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury 5, 1961, s. 153-163; též in K. H., Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1971, s. 115-126.Kayser, Wolfgang: Literární hodnocení a interpretace [něm. 1951, přel. M. Vajchr], in Revolver Revue, 2003, č. 52, duben, s. 136-151Kouba, Pavel: Kritérium interpretace, in P. K., Smysl konečnosti. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 75-80.Patočka, Jan: Ideologie a život v ideji, in Kritický měsíčník 7, 1946, č. 1-2, 23. 1., s. 8-14; též in J. P., Umění a čas I. Ed. D. Vojtěch a I. Chvatík. Praha: OIKOYMENH/Filosofia, 2004, s. 125-131.Patočka, Jan: Pochybnosti o existencialismu, in Listy 1, 1946/47, č. 3, 15. 2. 1947, s. 360-363.Spitzer, Leo: Slovesné umění a jazykověda [něm. 1925, přel. J. Stromšík], in L. S., Stylistické studie z románských literatur. Ed. J. Pelán a J. Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 20-39.Staiger, Emil: Vědecká interpretace literárních děl [něm. 1961, přel. M. Vajchr], in E. S., Poetika, interpretace, styl. Ed. M. Vajchr. Praha: Triáda, 2008, s. 226-230.Staiger, Emil: Literatura a veřejnost [něm. 1966, přel. M. Vajchr], in E. S., Poetika, interpretace, styl. Ed. M. Vajchr. Praha: Triáda, 2008, s. 288-294.Vašíček, Zdeněk: Slova a celek (Každodennost, literatura, filosofie, věda), in Kritický sborník 20, 2000/01, s. 27-40; též in Z. V., Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003, s. 119-139.Vašíček, Zdeněk: Ke vztahu tropů a filosofie, in Z. V., Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003, s. 119-139. Bachmannová, Ingeborg: Frankfurtské přednášky [něm. 1959-1960], přel. M. Jakobsenová, in I. B., Místo pro náhody II. Ed. E. Jelínková. Praha: Triáda, 2010, s. 65-144.Onufer, Petr (ed.): Před potopou (Kapitoly z americké literární kritiky 1930-1970). Praha: Revolver Revue/Triáda, 2010.Orwell, George: Zakazování literatury [angl. 1946], přel. K. Hilská, in G. O., Uvnitř velryby. Brno: Atlantis, 1997, s. 341-352.Reich-Ranicki: Můj život [něm. 1999], přel. M. Myšková. Brno: Větrné mlýny, 2003.Solženicyn, Alexandr: Trkalo se tele s dubem (Autobiografie) [rus. 1975], přel. L. Dušková. Praha: Academia, 2001. 

Požadavky

Přednáška doplňuje paralelní semináře, ale ani v kombinaci s nimi neposkytuje relativně úplný obraz daného období. Ten vzniká především vlastním studiem a četbou, v níž přednáška a semináře toliko orientují. Ke zkoušce vyhotoví studenti standardně vypravený soupis přečtené beletrie a prostudované odborné literatury.

Garant

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.Mgr. Michael Špirit, Ph.D.