Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
46. Procesy měnící frekvenci alel v populaci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (464,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

46. Procesy měnící frekvence alel v populaci situace, při kterých v populacích neplatí Hardy-Weinbergova rovnováhanenáhodné oplození – redukují četnost heterozygotů a zvyšují četnost homozygotů ve srovnání s HW genotypovými četnostmi: příbuzenské oplození – koeficient imbreedingu (viz otázka č. 33) výběrové (asortativní) oplození obecně dochází k zvyšování četnosti homozygotů – zvyšuje se frekvence výskytu autozomálně recesivních chorobnestejné přežívání – jestliže zygoty, které vznikly náhodným oplozením, mají různý stupeň přežívání, neočekáváme, že genotypy jedinců, kteří z těchto zygot vzniknou, budou odpovídat HW pravidlůmmutace = dědičná změna genotypu, která není podmíněna rekombinací nebo segregací mutační tlak určuje vliv mutageneze na frekvenci určité alely v populaciselekce – nerovnoměrné přežívání jedinců s určitými genotypy selekční koeficient – udává míru selekce proti určitému genotypu, letálně recesivní alela má genotyp s = 1 selekční tlak vyjadřuje vliv selekce na frekvenci určité alely v populaci fitness (biologická zdatnost) představuje komplexní charakteristiku, vůči níž působí selekce, jejímž následkem dochází ke změně alelických a genotypových frekvencí fitness můžeme definovat jako schopnost určitého genotypu propagovat svoje alely v populacirozdělení populace – H-W zákon platí jen pro panmiktickou populaci, populace jsou často rozděleny geografickými nebo ekologickými bariéramimigrace – vnášení genů novými migranty může narušit stav H-W. rovnováhy po první generaci (pokud dochází k náhodnému oplození) je stav rovnováhy obnoven genetický drift (posun) = náhodné kolísání genových frekvencí v populaci, změny četností alel ve stávající populaci a v gametách, které se účastní tvorby další generace uplatňuje se zejména u malých populací a jeho po řadě generací může u malých populací dojít k úplné fixaci nebo naopak k vymizení určité alely o genetické variabilitě populace nám vypovídá heterozygotnost H (více viz otázka č. 54)vliv má i rekombinace – vazebná nerovnováha, která je ale po čase opět vymizí Populace v genetické rovnováze téměř vždy působí výběr, drift, mutace migrace a mění se genetické složení populace → tyto evoluční síly mohou působit proti sobě a ustanovit dynamickou rovnováhu, ve které se četnosti alel neměníje to zásadně odlišný typ rovnováhy od rovnováhy v ideální Hardyho-Weinbergově populaci kde nepůsobí žádné evoluční síly

Témata, do kterých materiál patří