Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny starověku (KHI / DSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / DSP - Dějiny starověku, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
První starověké státy - Akadská říše až Starobabylonské období Neznámý 20.12.2018 09:44 2
První starověké státy - Chetité + Frýgové a Lýdové Neznámý 20.12.2018 09:44 1
První starověké státy - Mezopotámie Neznámý 20.12.2018 09:44 1
První starověké státy - Mitanni až Urartu Neznámý 20.12.2018 09:44 1
První starověké státy - Peršané, Foiničané a Palestinci Neznámý 20.12.2018 09:44 2
Starověký Egypt - pozdní dějiny Neznámý 20.12.2018 09:44 1
Starověký Egypt - vrcholné dějiny Neznámý 20.12.2018 09:44 1
Starověký Egypt – nejstarší dějiny Neznámý 20.12.2018 09:44 1

Další informace

Obsah

Obsahem přednášek je seznámit studenty se základním přehledem politických, hospodářských a sociálních dějin starověkého Řecka a Říma. Důraz je kladen na postižení základních příčin a důsledků významných dějinných událostí a na jejich různorodou interpretaci historickou literaturou. Součástí výkladu je také charakteristika a rozbor důležitých primárních pramenů k tématům přednášek a upozornění na doporučenou literaturu.

Získané způsobilosti

Získání základního přehledu o antických politických, hospodářských a sociálních dějinách.

Literatura

Burian, J.-Oliva, P.: . Civilizace starověkého Středomoří. Pečírka, J. a kol.:. Dějiny pravěku a starověku. I.-II. Oliva, P.:. Kolébka demokracie. Burian, J.:. Římské impérium. Oliva, P.:. Svět helénismu. Oliva, P.:. Zrození evropské civilizace.

Požadavky

Zápočet - účast na přednáškách.Zkouška - diskuse o předloženém seznamu četby, výklad a diskuse k dvěma vylosovaným otázkám, z nichž jedna je vybrána z dějin antického Řecka a Říma, druhá z dějin některé ze zemí Předního a Dálného východu (viz zadané okruhy ke zkoušce).

Garant

PhDr. Ivana Koucká

Vyučující

PhDr. Ivana Koucká