Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Velké schizma, jeho příčiny a důsedky

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (82,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

red91;13.Velké schizma,jeho příčiny a důsledky Velké schizma Schizma =vnitřní rozkol,rozdělení= církevní rozkol mezi křesťanským Východem a ZápademDatuje se do roku1054 KardinálHubert de Silva Candida exkomunikoval konstantinopolského patriarchu Mechaela Kerullarie a všechny,kteří s ním smýšleli Příčiny Názory v christologických otázkách ohledně Kristovy přirozenosti tři nejdůležitější spory mezi Východem a Západem 1.Je Kristus jedné jediné,tedy božské povahy,nebo je jeho přirozenost dvojí,tj.jak lidská,tak boží? Západní církev– diofyzitismus 451– chalcedonský koncil toto učení potvrdil Monofyzitizmus– zavržen x na východě vzkvétal 2.Má Kristus jednu nebo dvojí vůli? 634– papež Honorius– dopis do Konstantinopole– použil výrazu jediné vůle Ortodoxní církevní otcové však zastávali tezi o dvou vůlích 681-6.všeobecnýkoncil– potvrdil tezi o dvou vůlích 3.Pokudjde o Otce,Syn a Ducha svatého,vyvěrá Duch svatý z Otcem jakožto jediného zdroje božství a teprve poté srze Syna,nebo tak činí současně? Konstatinopol– skrze Syna Řím– i skrze Syna Spor není do dnes nikterak vyřešen x katolíci užívají interpretaci i skrze Syna Konečný rozchod církve1054 Římskokatolická církev– soustředila se na christianizace Evropy Řeckokatolická církev– bojovala o vliv na východě s muslimy každá církev měla vlastní cíle 1043– MichaelKerullarios dal v Konstantinopoli zavřít všechny kostely latinského ritu V poselství biskupům římskokatolické církve odsoudil jejich schizmatické praktiky Např.užívání nezkvašeného chleba při přijímání svátosti Úřad římského biskupa– Lev IX. 1054– výprava legátů do Konstantinopole v čele s kardinálem Hubertem de Silva Candida,aby tam získal potvrzení papežské svrchovanosti Lva IX. Konstantinopolský patriarcha odmítl a vydal proti papeži nesmiřitelný manifest (i přestože mezitím zemřel) bula,jež exkomunikovala patriarchu Řeckokatolická církev svolala synod– římskokatolická hereze v otázkách věrouky i prae byla odsouzena naprosté odloučení církví Následky schizmatu Současníci rozkol vnímali pravděpodobně jako dočasnýUdálosti roku1054byly na východě chápány jako další dočasné schizma– způsobené tím,že papežský stolec okupovali nevzdělaní NěmciTuto představu vyvrátila první křížová výprava1099 V Antiochii a Jeruzalémě byli vyhnáni pravoslavní patriarchové a byli nahrazeni latinskými prelátyFormální schizma se stalo skutečným roku1204– 4.křížová výprava Dobyta Konstantinopol– založeno latinské císařství prohloubení rozkolu mezi Východem a ZápademNepřispěl k tomu ani Inocenc III.– neodsoudiltuto křížovou výpravu dostatečně Pokusy o smíření 2.tisíciletí– vícero pokusů 2.lyonský koncil Koncil v Basileji Koncil ve Ferraře Koncil ve FlorenciiZlepšení vztahů– 20.století 1965– papež Pavel VI.A konstantinopolský patriarcha Athenagors sňali vzájemnou exkomunikaci 2004– Jan Pavel II.Navrátil do Konstantinopole ostatky svatých patriarchů 2005– konstantinopolský patriarcha Bartholomeos I.A další představitelé východní církve se zúčastnili pohřbu Jana Pavla II.

Témata, do kterých materiál patří