Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny středověku (KHI/XDS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI/XDS - Dějiny středověku, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. Církev a její legalizace Neznámý 10.11.2018 12:45 15
10. Karolinská říše a její rozpad Neznámý 10.11.2018 12:45 12
11. Vývoj postavení rolníků v raném a vrcholném středověku Neznámý 10.11.2018 12:45 14
12. Monasticismus, jeho význam, milníky vývoje a krize Neznámý 10.11.2018 12:45 14
13. Velké schizma, jeho příčiny a důsedky Neznámý 10.11.2018 12:45 19
14. Tzv. spor o investituru, papežství a reforma církve Neznámý 10.11.2018 12:45 8
15. Vzdělanost v raném středověku - Karolinská a otonská renesance Neznámý 10.11.2018 12:45 12
16. Univerzity, renesance 12. století Neznámý 10.11.2018 12:45 12
17. Kultura středověku - románský a gotický sloh Neznámý 10.11.2018 12:45 9
18. Hereze - od 11. století Neznámý 10.11.2018 12:46 13
19. Papežské schizma, jeho příčiny a vývoj Neznámý 10.11.2018 12:46 13
2. Christianizace, její význam a vývoj (vč. misií). Pohanství ve vrcholném středověku Neznámý 10.11.2018 12:45 14
20. Husitství - revoluce či reformace před reformacemi Neznámý 10.11.2018 12:46 14
21. Středověké město - jeho charakteristika, typologie, městská práva, život ve městě Neznámý 10.11.2018 12:46 10
22. Šlechta - její charakteristika a vývoj Neznámý 10.11.2018 12:46 13
23. Středověká kolonizace, vesnice - jejich typologie, zanikání Neznámý 10.11.2018 12:46 9
24. Středoevropské státy, jejich vznik a vývoj v raném středověku (s přihlédnutím k českému státu - názory historiků, současný stav poznání) Neznámý 10.11.2018 12:46 15
25. Střední Evropa ve vrcholném středověku - s přihlédnutím k českému státu Neznámý 10.11.2018 12:46 11
26. Struktura středověké společnosti, lenní systém, počátky stavovského státu Neznámý 10.11.2018 12:46 14
27. Křížové výpravy, příčiny a důsledky, východní Evropa v 11. - 13. století Neznámý 10.11.2018 12:46 12
28. Severní Evropa ve vrcholném a pozdním středověku, Hansa Neznámý 10.11.2018 12:46 10
29. Obchod ve středověku, jeho vývoj a proměny, proměna geografických horizontů. Centra a hlavní obchodní cesty, mince, komodity, bankovnictví, řemesla Neznámý 10.11.2018 12:46 8
3. Papežství, jeho vývoj, formování papežského státu do 11. století Neznámý 10.11.2018 12:45 10
30. Městské republiky a jiné útvary bez monarchy - např. Island, Švýcaři, Lutici Neznámý 10.11.2018 12:46 18
31. Císařství ve vrcholném a pozdním středověku Neznámý 10.11.2018 12:46 12
32. Střední Evropa v pozdním středověku - s přihlédnutím k českému státu Neznámý 10.11.2018 12:46 12
33. Církevní a kulturní vývoj pozdního středověku - pokus o unii Východu a Západu, humanismus a renesance Neznámý 10.11.2018 12:46 11
34. Konec středověku - zámořské objevy, společenské a ekonomické změny, názory historiků na konec středověku Neznámý 10.11.2018 12:46 12
35. Islám, arabská a turecká expanze Neznámý 10.11.2018 12:46 14
36. Židé a další náboženské a etnické minority ve středověké Evropě Neznámý 10.11.2018 12:46 13
38. Středověké dějepisectví západního civilizačního okruhu - s přihlédnutím k českému prostoru Neznámý 10.11.2018 12:46 19
4. Kočovníci ve středověké Evropě a důsledky jejich nájezdů Neznámý 10.11.2018 12:45 13
5. Rozpad římské říše a formování nástupnických států, limes romanus jako kulturní hranice Neznámý 10.11.2018 12:45 17
6. Frankové v raném středověku Neznámý 10.11.2018 12:45 12
7. Slované v raném středověku Neznámý 10.11.2018 12:45 10
8. Normané - od vikingské expanze po normancké státy Neznámý 10.11.2018 12:45 10
9. Idea císařství v raném středověku Neznámý 10.11.2018 12:45 11
Časová zkouška k dějinám středověku - České země a Slované Neznámý 17.11.2018 15:52 5
Časová zkouška k dějinám středověku - Světové dějiny Neznámý 17.11.2018 15:52 9