Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
30. Městské republiky a jiné útvary bez monarchy - např. Island, Švýcaři, Lutici

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

red91;30.Městské republiky a jiné útvary bez monarchy– např.Island,Švýcaři,Lutici Italské městské státy Počátek10.století– v Itálii období drobení a zmatků Spory domácích vévodů a markrabat Útoky Saracénů a Maďarů11.století– poměry ustaly Sicílie– Normanské panství Sever– mocná městaBenátská republika 9.století– přeneseny z Alexandrie převezeny ostatky sv.Marka Město bohatlo obchodem s Cařihradem Sami si volili vévodu Kolem roku1000– největší obchodní středisko Rozšířili svou moc i na značnou část Dalmácie 12.století– dosáhli změny směru čtvrté křížové výpravy místo do Palestiny do Cařihradu Na území byzantské říše zřízeno latinské císařství pod vlivem ItálieJanov a Pisa Nabyly moc v boji se Saracény v 11.století Navázala obchodní spojení se španělskými Maury a Cařihradem Pisa– ovládla Korsiku a Sardinii nakonec je získal JanovItalská města se zpočátku s nedůvěrou koukala na křižácká tažení– po dobytí Jeruzaléma,začali dobývat syrská přístavní města13.století– za bojů mezi císařstvím a papežstvím se Itálie rozpadla na více drobných městských útvarů,v nichž se vlády zmocňovali samozvanciFlorencie Dostává se do popředí v 15.století Rod Medici Ovládnutí Pisi a jiných toskánských měst Island 870– objevení Islandu Vikingy– pravděpodobně NoryNásledovala řada dalších norských náčelníků,jejich rodin a otroků,kteří se tu usadili930– založen Althing– národní sněm– nejstarší evropský parlamentKolem roku1000– přijetí křesťanství13.století– islandští náčelníci se podrobili norské nadvládě1397– Kalmarská unie pod nadvládou Dánska Švýcarsko 843– Verdunská smlouva– rozdělení Francké říše12.století– Zähringenští vévodové získali moc nad částí burgundského území (oblast dnešního Švýcarska) Založení mnoha měst– přisouzen statut svobodného říšského městaPanování Štaufů– apeninské průsmyky se staly důležitou obchodní cestouOblasti Uri a Scheyz– 13.století– postavení svobodného říšského léna1273– Rudolf I.Habsburský toto postavení zrušil1291– oblasti Uri,Schwyz a Unterwalden– spiknutí proti Habsburků– základ Staré švýcarské konfederace1386– porazili Habsburky1353– vznik Staré švýcarské konfedecare– k původním oblastem se přidali další jako Lucern,Bern,Curych,Zug a Glarus Lutici Kmenový svaz Polabských Slovanů1003– 1017– spojenci Jindřicha II.Proti Boleslavu Chrabrému1056– porazili saské vojsko1057– domácí boje vedli k rozpadu lutického svazu a ke ztrátě nezávislostijejich území připadla Obodritům

Témata, do kterých materiál patří