Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Rozpad římské říše a formování nástupnických států, limes romanus jako kulturní hranice

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

red91;5.Rozpad římské říše a formování nástupnických států,limes romanus jako kulturní hranice Rozpad Římské říše 394– Theodosius– stal se posledním císařem,který vládl nad celým impériem395– smrt Theodosia země rozdělena mezi jeho dva syny Honorius– západ Arcadius– východVýchodořímská říše– Byzantská říše Ekonomicky konsolidovanější a hustěji obydlená oblast Přežila chaos období stěhování národůZápadořímská říše V průběhu5.století upadala– nájezdy Hunů,Vandalů Zánik– 476– abdikace Romula Augusta Jednalo se o vojenský převrat Limes romanus jako kulturní hranice Limes romanus– střežená hranice mezi římským a barbarským světem v 1.– 4.století př.n.l.Idea Evropy jako kontrastu,radikálního rozdílu mezi kulturou a barbarstvím v těsné blízkostiKdyž limes romanus zanikl,neznamenalo to,že přestala existovat hranice mezi evropskou a barbarskou kulturouEvropská kultura byla konfrontována s otázkou svojí identity s nájezdy barbarských kmenů Formování nástupnických států Ostrogóstká říše493-555 Původně u Černého moře a na Krymu po útoků Huny přesun do Panonie a na BalkánKrál Theodorech porazil Odoakarta ovládnutí Itálie vznik nové říše se sídlem v Raveně553– útoky byzantského císaře Justiniána rozpad říše555– vyvrácena Langobardy Vizigótská říše507– 711 Zformovala se v jihozápadní Gálii– postupně se rozšířila na Pyrenejský poloostrovPo roce500– vyhrocené vztahy s Franky (Chlodovík) poraženi507507– ztratila galské državy a omezila se na HispániiAriáni711– zánik pod muslimskou invazí Byzantská říše395– 1453 Vznikla z Východořímské říšeCentralizovaný stát se silnou ústřední mocíByzantský císař považován za nástupce římských císařůHospodářsky a kulturně nejvyspělejší země EvropyJustinián I. Vzdělanec,schopný politik a voják Cíl– obnova celistvosti staré říše římské 532– lidové povstání v Nikai potlačeno Právní reforma– kodifikace práva kodex Justinianus Odstraňuje pohanství 529– nechává uzavřít všechny pohanské školy Cézaropapismus =spojení moci církve a státu Franská říše482-843 Vznik na území Západořímské říšeGermánské kmenyMerovejci Chlodovík481– 511 Zakladatel říše Nechal se pokřtít 496– pomazán za krále Dagobert Výboje do střední Evropy 630– bitva u Vogastisburgu– poražen SámemKarlovci Karel Martel 732– bitva u Poiters– zastavil pronikání Arabů Karel Veliký768– 814 Syn Pipina Krátkého 800– prohlášen císařem 805/6– boje se Slovany žijícími na českém území– mírová daň– tzv.tribut 843– Verdunská smlouva Západofranská říše– Karel Holý Východofranská říše– Ludvík Němec Střední část-Lothar Sámova říše Kmenový svazFranský kupec SámoNa obranu proti Avarům jejich porážka631– bitva u Wogastisburgu– poražena Franská říše– DagobertInformace– Kronika tak řečeného Fredegara– pochybnosti o správnosti údajůPo Sámově smrti se říše rozpadla

Témata, do kterých materiál patří