Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14 WOM marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33.66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

WoM Marketing

WoM marketing neboli Word of Mouth lze do češtiny volně přeložit jako osobní doporučení- je také označován jako ústní šíření a spadá do rozšířeného komunikačního mixu.

Dle Kotlera má komunikační mix 8 hlavních částí:

 1. Reklama

 2. Podpora prodeje

 3. Události a znalosti

 4. Public relations a publicita

 5. Přímý marketing

 6. Interaktivní marketing

 7. Ústní šíření

 8. Osobní prodej

WoM marketing (neboli ústní šíření) je definován jako komunikace psaná či elektronická, která se vztahuje ke zkušenostem s nákupem nebo používaní výrobku či služby.

Ústní šíření má mnoho podob, může probíhat jak online tak offline a základními rysy této komunikace jsou:

 1. Vliv- lidé věří těm, kterých si váží, a pokud jim takovýto člověk něco doporučí, velmi často to vede k nákupu a důvěře ve značku- ústní šíření má velký vliv

 2. Osobní povaha- ústní šíření odráží osobní skutečnosti, názory a zkušenosti kteé jsou sdělovány při důvěrném dialogu

 3. Načasování- ústní šíření je vyvolané většinou nějakými významnými zkušenostmi nebo událostmi a odehrává ve chvíli, kdy mají lidé o danou věc největší zájem.

„Ústní šíření hledá cesty, jak angažovat zákazníky natolik, aby se sami rozhodli o výrobcích, službách a značkách hovořit s ostatními. Ústní šíření je stále více ovládáno sociálními médii ve formě online komunit a fór, blogů a sociálních sítí jako je Facebook, Twitter a Youtube.

K pozitivnímu ústnímu šíření dochází bez velkého množství reklamy- spíše organicky. Společnosti však mohou správnou strategií WoM marketing řídit a podněcovat.

WoM maketing je velmi účinný zejména pro malé firmy, kdy lidé potřebují cítit osobnější přístup a důvěru. Často tedy menší firmy využívají svůj budget spíše na různé formy sociálních médií, jelikož při správném využívání je pro ně tato strategie efektivnější.

WoM marketing můžeme rozdělit na:

 • Placená média- takto se označují média, za které firmy museli vynaložit náklady na to, aby se o nich mluvilo- příkladem může být reportáž vzniklá v důsledku reklamy či jiných komunikačních snah,

 • Zasloužená média- neboli free media, jsou taková, která firma získává, aniž by před tím něco platila- příkladem může být blog, konverzace na sociálních sítích či ostatní PR přínosy které se týkají značky. Samozřejmě však firma musí investovat to produktu služeb, aby společnost měla důvod věnovat této značce pozornost.

Prostředky WoM marketingu:

Sociální média

Místo, kde mohou mezi sebou spotřebitelé sdílet informace prostřednictvím textů, obrázků a videí. V současné době jsou sociální sítě velmi využívané, proto je vhodné se na ně mysle i při tvorbě podnikové marketingové strategie.

 • Online komunity a fóra- komunity a fóra vznikají na základě potřeby shromažďovat či šířit důležité informace. Mohou být založeny spotřebiteli, ale mohou být sponzorované a založené za komerčním účelem. Pro společnost jsou cenným prostředkem jak získávat informace. Komunity se také často dělí na spotřebitelské a profesionální. Tok informací je obousměrný a firma tak může zjistit mnoho cenných informací o spotřebitelích.

 • Blogy- neboli online deníky jsou důležitou součástí WoM marketingu. Blogy nejsou jen psané- v současné době také vnikají takzvané vlogy- neboli videoblogy. Blogy mohou cílit jak na malou skupinu lidí (například osobní blogy pro přátele a rodinu), tak na širokou veřejnost. Často předávají zkušenosti s užíváním nějakého výrobku či služby nebo tvoří recenze, které ovlivňují velké množství spotřebitelů. Využívání blogů v marketingové komunikaci je velmi oblíbené, korporace si často vytvářejí své vlastní a pečlivě monitorují blogy ostatních.

 • Sociální sítě- mezi nejznámější sociální sítě patří- Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter atd. Sociální sítě jsou velmi důležité nejen v oblasti B2C ale i v oblasti B2B. Správa sociálních sítí se v současné době stala skoro nutností každé firmy. Firmy si mohou zvolit i méně známe sociální sítě, díky kterým mohou přesněji cílit na vybraný segment potenciálních zákazníků.

 • Používání sociálních médií- „sociální média umožňují sžít se se značkou na hlubší a širší úrovni než kdykoli dříve. Marketéři by měli dělat, co mohou, aby ochotné spotřebitele využili. I když dokáží být sociální média velmi užitečná, nikdy by se neměla stát jediným prostředkem marketingové komunikace.“ Nebezpečí sociálních médií spočívá v tom, že firma se může kdykoli ocitnout v situaci kdy je otevřeně kritizována, či jsou na ni vedeny útoky ze strany spotřebitelů.

Témata, do kterých materiál patří