Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14 WOM marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vhodná strategie je záměrně působit na ty, kteří mají klíčový vliv na cílový trh a dokážou předat sdělení ostatním.2JAKUBÍKOVÁ, Dagmar.Strategickýmarketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8. str. 322 Zájem o nové informace mohou vzbudit tři faktory: Zákon hrstky- myšlenku pomáhají šířit tři typy lidí- guru (znalci), spojky (komunikují s velkým množství lidí), prodejci (velmi přesvědčiví)Lákavost- myšlenka musí motivovat k akciSíla kontextu- zda jsou ti, kdo myšlenku šíří, schopni soustředit okolo ní skupiny komunity lidí Měření dopadu ústního šíření Až 80 procent ústního šíření probíhá offline. Většina marketérů se však soustředí na online komunikaci a to zejména pro její jednodušší měřitelnost a větší přehlednost. Sledování onlinového WoM marketingu provádí často specializované reklamní nebo digitální agentury. Společnosti mohou monitorovat pomocí odhadů, demografických informací a souborů cookies, kdy zákazníci píší něco na zeď, streamují, komentují, blogují, sdílejí, odkazují atd. Společnosti mohou dále využívat online ukazatele ústního šíření a sledovat šířku kampaně (kam až dosáhla), rychlost (jak rychle se rozšířila), zda kampaň dosáhla pozitivní či negativní změny nálady. Dále také zda bylo sdělení dostatečně srozumitelné nebo udržitelné a jak daleko se dostalo od svého zdroje.3KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER.Marketing management. 4. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. str. 586-592 Komunikace prostřednictvím sociálních sítí je jedním z nejmocnějších komunikačních nástrojů ale je nutné si uvědomit, že vždy nekomunikuje pouze spokojený zákazník- a nespokojený zákazník má mnohem větší vliv.4JAKUBÍKOVÁ, Dagmar.Strategickýmarketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8. str. 322

Témata, do kterých materiál patří