Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14 WOM marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33.66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozruch a virální marketing

Dvě důležité formy ústního marketingu jsou marketing rozruchu a virální marketing. Virální marketing podněcuje ke sdílení a informací online a tato informace se velmi rychle šíří. Marketing rozruchu je strategií, kdy se firma snaží, aby o ní společnost hovořila s tím, že se poskytované služby, výrobek či jejich poskytování vymykají normálu.

Rozruch i virální marketing se snaží o zvýraznění hlavních předností značka a zvýraznění značky jako takové a také o rozvlnění trhu. Úspěch jakékoli virální kampaně nebo rozruchu závisí na ochotě spotřebitelů komunikovat s dalšími spotřebiteli.

Názorový vůdci

Společnost zle chápat jako strukturu stvořenou z buněk, jejíchž členové mezi sebou komunikují. Jsou si blízcí a mají podobné názory, což však může zároveň členy této skupiny izolovat od nových informací.1 Vhodná strategie je záměrně působit na ty, kteří mají klíčový vliv na cílový trh a dokážou předat sdělení ostatním.2

Zájem o nové informace mohou vzbudit tři faktory:

  1. Zákon hrstky- myšlenku pomáhají šířit tři typy lidí- guru (znalci), spojky (komunikují s velkým množství lidí), prodejci (velmi přesvědčiví)

  2. Lákavost- myšlenka musí motivovat k akci

  3. Síla kontextu- zda jsou ti, kdo myšlenku šíří, schopni soustředit okolo ní skupiny komunity lidí

Měření dopadu ústního šíření

Až 80 procent ústního šíření probíhá offline. Většina marketérů se však soustředí na online komunikaci a to zejména pro její jednodušší měřitelnost a větší přehlednost. Sledování onlinového WoM marketingu provádí často specializované reklamní nebo digitální agentury.

Společnosti mohou monitorovat pomocí odhadů, demografických informací a souborů cookies, kdy zákazníci píší něco na zeď, streamují, komentují, blogují, sdílejí, odkazují atd.

Společnosti mohou dále využívat online ukazatele ústního šíření a sledovat šířku kampaně (kam až dosáhla), rychlost (jak rychle se rozšířila), zda kampaň dosáhla pozitivní či negativní změny nálady. Dále také zda bylo sdělení dostatečně srozumitelné nebo udržitelné a jak daleko se dostalo od svého zdroje. 3

Komunikace prostřednictvím sociálních sítí je jedním z nejmocnějších komunikačních nástrojů ale je nutné si uvědomit, že vždy nekomunikuje pouze spokojený zákazník- a nespokojený zákazník má mnohem větší vliv.4

  1. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 4. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. str. 586-592↩

  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8. str. 322↩

  3. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 4. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. str. 586-592↩

  4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8. str. 322↩

Témata, do kterých materiál patří