Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Technologie staveb (FAST-AW51)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-AW51 - Technologie staveb, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Armování Neznámý 24.05.2018 20:56 17
AW51 Technologie staveb - přednáška 01 - úvod Neznámý 24.05.2018 20:50 3
AW51 Technologie staveb - přednáška 02 - dělení strojů Neznámý 24.05.2018 20:50 2
Bednění Neznámý 24.05.2018 20:56 18
Betonáž Neznámý 24.05.2018 20:56 11
Časové ukazatele excel Neznámý 24.05.2018 21:02 7
Dřevěné konstrukce Neznámý 24.05.2018 20:56 9
Harmonogram Neznámý 24.05.2018 21:02 7
K01 Karta předěmtu Neznámý 24.05.2018 20:52 1
Lešení Neznámý 24.05.2018 20:56 3
M01 Úvod do technologie staveb Neznámý 24.05.2018 20:52 1
M02 Technologie provádění zemních prací Neznámý 24.05.2018 20:52 3
M03 Zakládání staveb Neznámý 24.05.2018 20:52 7
M04 Technologie provádění betonových a železobetonových konstrukcí Neznámý 24.05.2018 20:52 5
M05 Technologický proces zdění Neznámý 24.05.2018 20:52 2
M06 Technologie provádění montovaných konstrukcí Neznámý 24.05.2018 20:52 2
M07 Technologie provádění obvodových plášťů Neznámý 24.05.2018 20:52 1
M08 Technologie provádění střešních plášťů Neznámý 24.05.2018 20:52 2
M09 Lešení na stavbách Neznámý 24.05.2018 20:52 2
Podklad pro technologický předpis - zakládání Neznámý 24.05.2018 20:50 8
Podklad pro technologický předpis - zemní práce Neznámý 24.05.2018 20:50 30
Poznámky z přednášky Neznámý 24.05.2018 21:03 6
Technologický předpis - krov Neznámý 24.05.2018 20:56 19
Technologický předpis - stropy Neznámý 24.05.2018 20:56 28
Technologický předpis - základy Neznámý 24.05.2018 21:01 58
Technologický předpis - zdění Neznámý 24.05.2018 21:02 57
Technologický předpis - zemní práce Neznámý 24.05.2018 21:02 72
Základy Neznámý 24.05.2018 20:56 8
Základy - PPT prezentace Neznámý 24.05.2018 21:03 3
zaklady vykres Neznámý 24.05.2018 21:02 1
Zdění Neznámý 24.05.2018 20:56 15
Zemní práce - vypracované otázky Neznámý 24.05.2018 20:56 22

Další informace

Cíl

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.Základní seznámení s požadavky na přípravu a realizaci stavby.

Osnova

1. Úvod do technologie staveb, základní terminologie, stavební procesy a jejich členění, možnosti analýzy stavebních procesů a jejich modelování.2. Procesy zemních prací a zakládání, technologické postupy3. Procesy konstrukcí betonových a železobetonových ( bednění, armování, ukládání betonu)4. Zdící procesy konstrukcí nosných, výplňových a dělících ( materiály, technolog. zásady) 5. Montážní procesy nosných konstrukcí hrubé stavby ( železobetonových prefabrikovaných, ocelových, dřevěných)6. Procesy spojené s obvodovými plášti budov (střešními a stěnovými)7. Vnitřní a dokončovací procesy stavby (rozvody všech instalací, úpravy povrchů stěn a podlah, kompletace truhlářské, zámečnické a další)8. Komplexní investiční proces, členění, fáze přípravná a realizační9. Stavebně technologická příprava výstavby – předvýrobní, výrobní a provozní10. Počítačová podpora a automatizované systémy v přípravě staveb11. Modelování výrobního prostoru stavby, dokumentace zařízení staveniště12. Realizace stavby, management stavby, operativní plán, vazba na informační soustavu 13. Jakost stavebních prací, její zajišťování a kontrola, ochrana životního prostředí při výstavbě

Literatura

Kočí, B. a kol: Technologie pozemních staveb I, Technologie stavebních procesů. FAST VUT Brno, 1996. ISBN 80-214-0354-3. (CS)LÍZAL P a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, Úvod do technologie ,Hrubá spodní stavba,. CERM,s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-214-2536-9. (CS)Jarský Č. Musil F. a kol: Technologie staveb II, Příprava a ralizace staveb. CERM Brno, 2003. ISBN 80-7204-282-3. (CS)MOTYČKA V., DOČKAL K., LÍZAL P., HRAZDIL V., MARŠÁL P.: Technologie staveb I, Technologie stavebních procesů, část 2,Hrubá vrchní stavba.. , CERM,s.r.o., Brno, 2004. ISBN 80-214-2873-2. (CS)Ing.Radka Kantová: Technologie staveb - průvodce předmětu - studijní opora. intranet FAST, 2009. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp]Spence, W. P: Construction materials, Methods and techniques,. Delmar ITP, 1998.

Požadavky

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Garant

Ing. Radka Kantová

Vyučující

Ing. Radka Kantová