Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
09 PILOTY realizace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (5.94 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

VELKOPRŮMĚROVÉ PILOTY

REALIZACE

Prováděcí normy
• ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané 

piloty. Praha: ÚNMZ, březen 2011

• ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí –

Část 1: Obecná pravidla. Praha: ČNI, září 2006

• ČSN EN 1997-1 ZMĚNA A1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických

konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. Praha: ÚNMZ, červen 2014

Návrhové normy

Původní normy

• ČSN 73 1002 Pilotové základy. Praha: Vydavatelství ÚNM, březen 1967
• ČSN 73 1004 Velkoprůměrové piloty. Praha: Vydavatelství ÚNM, květen 

1981

• problém se zatlačením armokošů do piloty

CFA piloty

dálnice S8, Polsko

řešení
• tuhé armokoše
• větší krytí
• zúžení spodní části armokoše

• problém přerušené betonáže
• použití v nehodných základových poměrech
• nemožnost hluchého vrtání
• omezená délka pilot

CFA piloty

• problém nedopažení vrtů

Klasicky vrtané piloty

dálnice D1, úsek Jablonov-Jánovce, 
Slovensko

konsekvence
• menší průměr piloty
• menší krytí

• nepažený vrt

Klasicky vrtané piloty

dálnice D1, úsek Jablonov-Jánovce, 
Slovensko

problém:
• menší průměr pilot
• menší krytí
• možnost znehodnocení vrtu čerstvého 

betonu

• armokoš opřený o dno vrtu

• jednoplášťové a dvouplášťové pažnice

Klasicky vrtané piloty

Bauer

• nedodržení technologických zásad

Klasicky vrtané piloty

dálnice D1, úsek Jablonov-Jánovce, 
Slovensko

minimální vzdálenost pilot
• 1,5 násobek Ø piloty
• Ø piloty + 0,5 m

řešení:
• realizace pilot na přeskáčku

(v jakýchkoliv geologických 

podmínkách)

• problém vytrnovaní výztuže 

Klasicky vrtané piloty

dálnice D1, úsek Jablonov-Jánovce, 
Slovensko

řešení:
• odbourání hlavy piloty v potřebné 

délce a nastykovaní nové výztuže

• zatěžovací zkoušky 

Klasicky vrtané piloty

dálnice D1, úsek Hladké Životice, ČR

řešení:
• instrumentace dříku piloty tenzometry
• Instrumentace paty piloty tlakovou 

poduškou

• separace hlavy v úrovni hluchého 

Témata, do kterých materiál patří