Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Prvky betonových konstrukcí - skripta

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (6,54 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BL001 Prvky betonových konstrukcí Výukové texty, příklady a pomůcky 2 OBSAH Obsah ............................................................................................................................................................... 2 Úvod ................................................................................................................................................................ 4 Výukové texty Výukový text 1 Výpočet únosnosti žel. bet. průřezu namáhaného ohybovým momentem ................................. 5 Výukový text 2 Návrh jednostranně vyztuženého obdélníkového průřezu .......................................................... 7 Výukový text 3 Posouzení jednostranně vyztuženého obdélníkového průřezu.................................................... 9 Výukový text 4 Posouzení oboustranně vyztuženého obdélníkového průřezu .................................................. 11 výukový text 5 Posouzení obecného průřezu ...................................................................................................... 12 Výukový text 6 Posouzení ohybové únosnosti t-průřezu .................................................................................... 13 Výukový text 7 Smykové namáhání ..................................................................................................................... 14 Výukový text 8 Návrh smykové výztuže .............................................................................................................. 15 Výukový text 9 Podélný smyk .............................................................................................................................. 17 Výukový text 10 Rozdělení materiálu .................................................................................................................. 20 Výukový text 11 Výpočet únosnosti žb průřezu namáhaného ohybovým momentem a normálovou silou ...... 23 Příklady Příklad 1 Deska působící v jednom směru ........................................................................................................... 29 Příklad 2 spojitá Deska ........................................................................................................................................ 36 Příklad 3 Oboustranně vyztužený obdélníkový průřez ........................................................................................ 46 Příklad 4 Obecný průřez oboustranně vyztužený ................................................................................................ 51 Příklad 5 Oboustranně vyztužený obecný průřez ................................................................................................ 54 Příklad 6 Trám (T průřez) ..................................................................................................................................... 58 Příklad 7 Tlačený prvek – část 1 .......................................................................................................................... 72 Příklad 7 Tlačený prvek – část 2 .......................................................................................................................... 79 Příklad 7 Tlačený prvek – část 3 .......................................................................................................................... 84 Příklad 7 Tlačený prvek – část 4 .......................................................................................................................... 96 Pomůcky Pomůcka 1 Objemové a plošné tíhy .................................................................................................................. 100 1) Objemové tíhy vybraných materiálů ........................................................................................................... 100 2) Plošné tíhy vybraných prvků ....................................................................................................................... 101 Pomůcka 2 Užitná zatížení ................................................................................................................................. 102 1) Užitné kategorie zatěžovaných ploch pozemních staveb a jejich charakteristika ...................................... 102 2) Charakteristické hodnoty užitného zatížení ................................................................................................ 103 3) Přídavné zatížení za přemístitelné příčky .................................................................................................... 103 Pomůcka 3 Kombinace zatížení ......................................................................................................................... 104 1) Kombinace pro mezní stavy únosnosti ....................................................................................................... 104 2) Kombinace pro mezní stavy použitelnosti .................................................................................................. 104 Pomůcka 4 Beton – základní charakteristiky ..................................................................................................... 105 1) Pevnostní třídy betonu ................................................................................................................................ 105 2) Pracovní diagramy betonu .......................................................................................................................... 106 Pomůcka 5 Betonářská výztuž – základní charakteristiky ................................................................................. 107 1) Požadované vlastnosti betonářské výztuže (podle EN 1992-1-1) 1) ............................................................. 107 2) Charakteristiky betonářské výztuže (podl

Témata, do kterých materiál patří