Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
01_letiste_MH_Moodle- 6

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,32 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

i motor při rychlosti vyšší, musí být vzlet dokončen (pro zastavení je krátký zbytek VPD)  Přibližovací rychlost – rychlost v konečné fázi přiblížení na přistání  Přistávací rychlost – rychlost dosednutí 17 zdroj: commons.wikimedia.org zdroj: commons.wikimedia.org TORA, TODA, ASDA, LDA  Délka rozjezdu – vzdálenost od začátku rozjezdu (z klidu) do bodu, který leží za bodem VLOF v poloviční vzdálenosti délky stoupání do výšky 10,5 m  TORA – použitelná délka rozjezdu (Take-off Run Available)  délka RWY, která je vyhlášená za použitelnou a vhodnou pro rozjezd letounu při vzletu  Délka vzletu – délka potřebná pro vzlet s jedním nepracujícím motorem do výšky 10,5 m  TODA – použitelná délka vzletu (Take-off Distance Available)  použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku předpolí, pokud je zřízeno zdroj: Kaun M. Letiště, 1996 18 TORA, TODA, ASDA, LDA  Délka přerušeného vzletu – délka potřebná ke zrychlení letadla se všemi motory v chodu do bodu selhání pohonné jednotky (může nastat ve V1)  ASDA – použitelná délka přerušeného vzletu (Accelerate-stop Distance Available)  TORA zvětšená o délku dojezdové dráhy, pokud je zřízena  Délka přistání – vzdálenost od místa, v němž má letadlo výšku 15 m, do místa zastavení  LDA – použitelná délka přistání (Landing Distance Available)  délka RWY, která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd přistávajícího letounu zdroj: Kaun M. Letiště, 1996 19 Základní prvky letišť  Vzletová a přistávací dráha (VPD, RWY – Runway)  Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel.  Počet VPD a jejich směry musí zajišťovat nejméně 95 % provozní využitelnosti letiště v roce (v závislosti na směru a síle větru).  Počet VPD s ohledem na požadovanou kapacitu letiště (předpokládaný objem cestujících, pošty a objem nákladní letecké dopravy).  Únosnost VPD (10 % přední nosové kolo, 45 % hlavní podvozkové nohy). 20 zdroj: en.wikipedia.org Základní prvky letišť  Dojezdová dráha (SWY – Stopway)  Vymezená pravoúhlá plocha na zemi navazující na konec použitelné délky rozjezdu upravená tak, aby na ní mohlo letadlo zastavit při přerušeném vzletu. 21 zdroj: commons.wikimedia.org Základní prvky letišť  Předpolí (CWY – Clearway)  Pravoúhlá plocha na zemi nebo na vodě, vymezená nebo upravená jako použitelná plocha, nad níž může letoun provést část svého počátečního stoupání do předepsané výšky.  Pojezdová dráha (TWY – Taxiway)  Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou.  Odbavovací plocha (Apron)  Vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění letadel pro nastupování nebo vystupování cestujících, nakládání nebo vykládání pošty nebo zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu. 22 Základní prvky letišť  Vzletové a přistávací pásy  Postranní pásy VPD nebo dojezdové dráhy mají být upraveny nebo vybudovány tak, aby snížily na minimum každé nebezpečí pro letoun, který vyjede z VPD nebo z dojezdové dráhy. Postranní pásy musí obklopovat každou VPD, případně (je-li zřízena) i dojezdovou dráhu.  Travnatý pás pro nouzové přistání  Je požadován na každém letišti se zpevněnými drahami. Musí umožňovat přistání letadla se zataženým podvozkem.  Koncové bezpečnostní plochy (RESA – Runway End Safety Area)  Plocha souměrná k prodloužené ose VPD a navazující na konec pásu VPD, určená především ke snížení nebezpečí poškození letounu v případě jeho předčasného dosednutí nebo vyjetí za konec VPD. 23 Překážkové roviny  Vymezují vzdušný prostor letiště. Nesmí přes ně přesahovat žádné překážky umělé ani přirozené.  Je potřeba pamatovat na to, že železnice a silnice představují překážku i svým průjezdným průřezem, vedením elektrické trakce apod. zdroj: letecký předpis L14 Letiště 24 zdroj: letecký předpis L14 Letiště 25 Světelné značení překážek zdroj: Kaun M. Letiště, 1996  Objekty uvnitř horizontálních hranic překážkových ploch musí být označeny a/nebo světelně označeny.  Mobilní objekty musí být barevně označeny. 26 Ochranná pásma  Parametry ochranný pásem jsou vázány na kódové číslo VPD a provozní statut VPD (přístrojová/nepřístrojová VPD).  Ochranná pásma (OP) užšího okolí letiště  Zákaz staveb – šířka OP 600 m, délka OP přesahující oba konce VPD o 400 m  Výškové omezení staveb – stavby nesmí přesáhnout překážkové roviny  Nebezpečná a klamavá světla – šířka OP 1500 m, délka přesahující VPD o 3000 m (Každé světlo, které by mohlo ohrozit bezpečnost letadel, zabránit jasnému pochopení leteckých světel anebo uvést v omyl pilota, musí být odstraněno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpečí leteckému provozu.)  Zákaz laserových zařízení – zřizuje se pouze u přístrojových VPD  Omezení vzdušného vedení VN a VVN – šířka OP 2000 m, délka přesahující VPD o 4500 m 27 Ochranná pásma  Parametry ochranný pásem jsou vázány na kódové číslo VPD a provozní statut VPD (přístrojová/nepřístrojová VPD).  Ochranná pásma (OP) užšího okolí letiště  Zákaz staveb – šířka OP 600 m, délka OP přesahující oba konce VPD o 400 m  Výškové omezení staveb – stavby nesmí přesáhnout překážkové roviny 28 Ochranná pásma zdroj: letecký předpis L14 Letiště 29 Ochranná pásma  Parametry ochranný pásem jsou vázány na kódové číslo VPD a provozní statut VPD (přístrojová/nepřístrojová VPD)  Ochranná pásma (OP) užšího okolí letiště  Zákaz staveb – šířka OP 600 m, délka OP přesahující oba konce VPD o 400 m  Výškové omezení staveb – stavby nesmí přesáhnout překážkové roviny  Nebezpečná a klamavá světla – šířka OP 1500 m, délka přesahující VPD o 3000 m (Každé světlo, které by mohlo ohrozit bezpečnost letadel, zabránit jasnému pochopení leteckých světel anebo uvést v omyl pilota, musí být odstraněno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpečí leteckému provozu.)  Zákaz laserových zařízení – zřiz

Témata, do kterých materiál patří