Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
01_letiste_MH_Moodle- 6

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3.32 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Rozhodujícím typem letadel pro výstavbu 
letišť jsou motorová letadla s pevnými 
nosnými plochami se všemi druhy 
hnacích jednotek klasické konstrukce 
(CTOL, NTOL). 

zdroj: Kaun M. Letiště, 1996 

Letiště 

Letiště  je  územně  vymezená  a  vhodným  způsobem  upravená 
plocha  včetně  souboru  leteckých  staveb  a  zařízení  letiště,  trvale 
určená  ke  vzletům  a  přistávání  letadel  a  k  pohybům  letadel  s  tím 
souvisejícím. 

Thajsko, Ko Samui (zdroj: www.aviation-fun-club.com) 

TXL Otto-Lilienthal, Germany (zdroj: commons.wikimedia.org) 

Výstavba letišť – vlastnosti letadel 

Základní parametry, které ovlivňují návrh letiště: 

základní charakteristiky letadla – rozpětí, délka a výška letadla, úhel 
natočení předního kola, rozvor podvozku, rozvor a rozchod kol na hlavní 
podvozkové noze; 

zatížení na hlavní podvozkovou plochu, uspořádání podvozku, huštění 
pneumatik atd. (návrh konstrukce vozovky); 

kapacita letadla; 

průměrné množství doplňovaných leteckých pohonných hmot a jejich 
druh; 

druhy pohonných jednotek a jejich umístění na letadle; 

potřebná délka vzletové a přistávací dráhy; 

atd. 

zdroj: commons.wikimedia.org 

Rozdělení a typy letišť 

10 

Z hlediska charakteru leteckého provozu lze letiště rozdělit na: 

dopravní, sloužící dopravě osob, zboží a pošty; 

určená pro letecké práce v zemědělství, v lesním a vodním hospodářství; 

sportovní; 

určená pro vědecké, výzkumné a experimentální práce; 

vojenská; 

podniková (tovární); 

se smíšeným provozem, např. civilním a vojenským, sportovním, zemědělským 
apod.  

Dělení podle délky vzletové a přistávací dráhy 

Podle počtu VPD: 

jednodráhové; 

dvoudráhové; 

vícedráhové. 

zdroj: commons.wikimedia.org 

Geometrická uspořádání letiště podle vzájemné polohy hlavních 
objektů zastavovacího prostoru a VPD: 

Témata, do kterých materiál patří