Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Konstrukce a dopravní stavby (FAST-BO001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BO001 - Konstrukce a dopravní stavby, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
01 Dopravní stavby - Úvod Neznámý 31.05.2018 22:36 9
01_letiste_MH_Moodle- 6 Zápisky z hodin 27.12.2017 20:44 4
02 Pozemní komunikace 1 - Úvod do pozemních komunikací Neznámý 31.05.2018 22:37 7
03 Pozemní komunikace 2 - Návrh trasy pozemní komunikace Neznámý 31.05.2018 22:37 11
04 Technologie staveb 1 - Silniční stavební materiály a technologie na pozemních komunikacích Neznámý 31.05.2018 22:37 5
05 Technologie staveb 2 Neznámý 31.05.2018 22:37 4
05 Železniční stavby 1 Neznámý 31.05.2018 22:37 4
06 Železniční stavby 2 Neznámý 31.05.2018 22:37 5
BO01 - Cvičení 1 - Organizační a studijní záležitosti Neznámý 31.05.2018 22:34 6
BO01 - Cvičení 2 - Průřezové charakteristiky Neznámý 31.05.2018 22:34 19
BO01 - Cvičení 3 - K výsečovým souřadnicím Neznámý 31.05.2018 22:34 21
BO01 - Cvičení 4 - Zatížení konstrukcí Neznámý 31.05.2018 22:34 14
BO01 - Cvičení 5 - Některá klimatická zatížení Neznámý 31.05.2018 22:34 12
BO01 - Cvičení 6 - Konstrukce pozemních staveb Neznámý 31.05.2018 22:34 13
Konstrukce a dopravní stavby - otázky ke zkoušce Neznámý 31.05.2018 22:36 26
M01 - Konstrukce - obecný postup při návrhu stavebních konstrukcí Neznámý 31.05.2018 22:34 8
M02 - Konstrukce - základní typy konstrukcí, konstrukční řešení Neznámý 31.05.2018 22:34 6
M03 - Dopravní stavby Neznámý 31.05.2018 22:34 3
Návody na výpočty směrových a sklonových poměrů dle zadání do cvičení Neznámý 31.05.2018 22:37 13
Železniční stavby 05 Zápisky z hodin 27.12.2017 20:46 5
Železniční stavby 06 Zápisky z hodin 27.12.2017 20:50 7

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Osnova

1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.2. Materiály pro stavební konstrukce.3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.6. Zásady konstrukčního řešení staveb.7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.8. Historie dopravy, rozdělení dopravy. význam jednotlivých druhů dopravy, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Základní pojmy z oblasti železniční dopravy. Návrh směrových a sklonových poměrů železničních tratí.9. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR. Projektování pozemních komunikací.10. Městské komunikace.11. Technologie stavby pozemních komunikací. Druhy vozovek. 12. Železniční svršek a spodek. 13. Železniční stanice. Letiště.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Základní znalosti stavebních látek, elementární základy pružnosti, pevnosti a stavební mechaniky.Základní znalosti matematiky a geometrie. Základní orientace v mapách.

Garant

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.