Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
01_letiste_MH_Moodle- 6

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3.32 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Letiště 

Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. 

Letadla 

Letadlo – stroj schopný letu 

Letoun – motorové letadlo s pevnými (nepohyblivými) nosnými  

plochami 

Zákon č. 49/1997 Sb.  

o civilním letectví 

zdroj: a2ua.com 

letecké předpisy 

L1 až L19 – L14 Letiště 

Rozdělení letadel 

letadlo 

lehčí vzduchu (aerostat) 

těžší vzduchu (aerodyn) 

bezmotorové 

motorové 

motorové 

          bezmotorové     

          (kluzák, rogalo) 

volný balón 

upoutaný balón 

vzducholoď 

neztužená 

poloztužená 

vyztužená 

letoun s pevnými nosnými 
plochami 
letadlo s točitě pohyblivými 
plochami – vrtulník, virník 

Virník (zdroj: www.autogyro.cz) 

Vrtulník (zdroj: www.mise.army.cz) 

Kluzák (zdroj: www.akmedlanky.cz) 

Letadla 

Z hlediska nároků na délku vzletové a přistávací dráhy (VPD, RWY) 

VTOL – letadla se svislým vzletem a přistáním (konvertoplány) 

(Vertical Take-off and Landing) 

*Mezi VTOL nejsou zařazeny vrtulníky, balony, vzducholodě nebo rakety. 

STOL – letadla se strmým vzletem a přistáním  

(Short Take-off and Landing) 

„Krátký vzlet a přistání je schopnost letadla přeletět při vzletu nad 15 m 
vysokou překážkou po uražení vzdálenosti kratší než 450 m, nebo při 
přistávání, zastavit na vzdálenost kratší 450 m po minutí 15 metrů vysoké 
překážky.“ 

NTOL (CTOL) – konvenční letadla (Normal Take-off and Landing) 

VTOL, STOL 

Bell Boeing V-22 Osprey, VTOL/STOL (zdroj: cs.wikipedia.org) 

Bell XV-15, VTOL (zdroj: cs.wikipedia.org) 

AV-8B Harrier II, VTOL/STOL (zdroj: cs.wikipedia.org) 

www.youtube.com/watch?v=zW28Mb1YvwY 

Základní rozměry a hlavní části letadla 

rozpětí křídel 

(zdroj: www.aviation-fan-club.com) 

délka letadla 

šk

le

tadla

kýlová plocha 

směrové kormidlo 

motory 

trup  

stabilizační plochy 

výškové kormidlo 

křídlo 

Manévrovatelnost letadel 

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály