Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
01_letiste_MH_Moodle- 6

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,32 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Letiště Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Letadla  Letadlo – stroj schopný letu  Letoun – motorové letadlo s pevnými (nepohyblivými) nosnými plochami 2 Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví zdroj: a2ua.com letecké předpisy L1 až L19 – L14 Letiště Rozdělení letadel letadlo lehčí vzduchu (aerostat) těžší vzduchu (aerodyn) bezmotorové motorové motorové bezmotorové (kluzák, rogalo) volný balón upoutaný balón vzducholoď neztužená poloztužená vyztužená letoun s pevnými nosnými plochami letadlo s točitě pohyblivými plochami – vrtulník, virník Virník (zdroj: www.autogyro.cz) Vrtulník (zdroj: www.mise.army.cz) Kluzák (zdroj: www.akmedlanky.cz) 3 Letadla  Z hlediska nároků na délku vzletové a přistávací dráhy (VPD, RWY)  VTOL – letadla se svislým vzletem a přistáním (konvertoplány) (Vertical Take-off and Landing) *Mezi VTOL nejsou zařazeny vrtulníky, balony, vzducholodě nebo rakety.  STOL – letadla se strmým vzletem a přistáním (Short Take-off and Landing) „Krátký vzlet a přistání je schopnost letadla přeletět při vzletu nad 15 m vysokou překážkou po uražení vzdálenosti kratší než 450 m, nebo při přistávání, zastavit na vzdálenost kratší 450 m po minutí 15 metrů vysoké překážky.“  NTOL (CTOL) – konvenční letadla (Normal Take-off and Landing) 4 VTOL, STOL 5 Bell Boeing V-22 Osprey, VTOL/STOL (zdroj: cs.wikipedia.org) Bell XV-15, VTOL (zdroj: cs.wikipedia.org) AV-8B Harrier II, VTOL/STOL (zdroj: cs.wikipedia.org) www.youtube.com/watch?v=zW28Mb1YvwY Základní rozměry a hlavní části letadla rozpětí křídel (zdroj: www.aviation-fan-club.com) délka letadla vý šk a le tadla kýlová plocha směrové kormidlo motory trup stabilizační plochy výškové kormidlo křídlo 6 Manévrovatelnost letadel Rozhodujícím typem letadel pro výstavbu letišť jsou motorová letadla s pevnými nosnými plochami se všemi druhy hnacích jednotek klasické konstrukce (CTOL, NTOL). zdroj: Kaun M. Letiště, 1996 7 Letiště Letiště je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím. 8 Thajsko, Ko Samui (zdroj: www.aviation-fun-club.com) TXL Otto-Lilienthal, Germany (zdroj: commons.wikimedia.org) Výstavba letišť – vlastnosti letadel 9 Základní parametry, které ovlivňují návrh letiště:  základní charakteristiky letadla – rozpětí, délka a výška letadla, úhel natočení předního kola, rozvor podvozku, rozvor a rozchod kol na hlavní podvozkové noze;  zatížení na hlavní podvozkovou plochu, uspořádání podvozku, huštění pneumatik atd. (návrh konstrukce vozovky);  kapacita letadla;  průměrné množství doplňovaných leteckých pohonných hmot a jejich druh;  druhy pohonných jednotek a jejich umístění na letadle;  potřebná délka vzletové a přistávací dráhy;  atd. zdroj: commons.wikimedia.org Rozdělení a typy letišť 10  Z hlediska charakteru leteckého provozu lze letiště rozdělit na:  dopravní, sloužící dopravě osob, zboží a pošty;  určená pro letecké práce v zemědělství, v lesním a vodním hospodářství;  sportovní;  určená pro vědecké, výzkumné a experimentální práce;  vojenská;  podniková (tovární);  se smíšeným provozem, např. civilním a vojenským, sportovním, zemědělským apod.  Dělení podle délky vzletové a přistávací dráhy  Podle počtu VPD:  jednodráhové;  dvoudráhové;  vícedráhové. zdroj: commons.wikimedia.org  Geometrická uspořádání letiště podle vzájemné polohy hlavních objektů zastavovacího prostoru a VPD:  frontální (obr. a);  ostrovní (obr. h); Rozdělení a typy letišť  tangenciální (obr. f, g, i);  mezilehlé (obr. b, c, d, e). zdroj: Kaun M. Letiště, 1996 11 Sydney Kingsford Smith International Airport (zdroj: www.world-airport-codes.com) Incheon International Airport (zdroj: www.uniworldnews.org) Paris Charles de Gaulle Airport (zdroj: evaser.com/most-worse-hated-airports-world) Atlanta-Hartsfield Airport (zdroj: www.infrastructureusa.org) Kódové značení letišť  Kódové značení letiště pro účely projektování musí být určeno v souladu s vlastnostmi letounu, pro který je vybavení určeno.  Kódové značení je složeno ze dvou prvků (kódové číslo + kódové písmeno).  Kódové číslo (1 až 4) – odpovídá největší hodnotě jmenovité délky dráhy vzletu  Kódové písmeno (A až G) – odpovídá největšímu rozpětí křídla nebo největšímu vnějšímu rozchodu kol hlavního podvozku 13 Kódové značení letišť *Praha – 4E (prvek 1: 1800 m a více; prvek 2: 52 až 65 m / 9 až 14 m) (zdroj: letecký předpis L14 Letiště) 14 Kódové značení letišť  Kódové značení letiště pro účely projektování musí být určeno v souladu s vlastnostmi letounu, pro který je vybavení určeno.  Kódové značení je složeno ze dvou prvků (kódové číslo + kódové písmeno).  Kódové číslo (1 až 4) – odpovídá největší hodnotě jmenovité délky dráhy vzletu  Kódové písmeno (A až G) – odpovídá největšímu rozpětí křídla nebo největšímu vnějšímu rozchodu kol hlavního podvozku  IATA kód – označení letiště v letových řádech aerolinek (Praha - PRG, Brno - BRQ, Frankfurt - FRA, Heathrow - LHR, …)  ICAO kód – čtyřmístné označení (kód letiště) přidělované od Mezinárodní organizace pro civilní letectví používané v oficiální dokumentaci, komunikaci, leteckých mapách apod. (Praha - LKPR, Brno - LKTB, Frankfurt - EDDF, Heathrow - EGLL, …) XXYY označení státu označení letiště 15 Rychlosti  Pádová rychlost (Vs, Vmin) – minimální letová rychlost  Počáteční vzletová rychlost (V2) – min. rychlost, při které je možné stoupat během vzletu s jedním nepracujícím motorem  Rychlost odtržení (VLOF) – rychlost umožňující odpoutání letadla od země 16 zdroj: commons.wikimedia.org zdroj: commons.wikimedia.org Rychlosti  Rychlost rozhodnutí (V1) – vysadí-li motor při rychlosti nižší, musí se vzlet přerušit; vysadí-l

Témata, do kterých materiál patří