Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
úvod

ekonomie

 • Věda o volbě, jak lidé volí mezi různými možnostmi

 • Není omezena hranicemi

 • Věda o penězích, bankovnictví, kapitálu, bohatství

 • Věda o činnostech, které se dotýkají výroby a směny statků

 • Zkoumá změny v ekonomice – trendy cen, výroby, nezaměstnanost → hospodářská politika

Makroekonomie

 • Sleduje chování národního hospodářství

 • Zkoumá instituce, které ovlivňují daně, výdaje a peníze

 • Snaží se vytvořit efektivnější politiku a stabilizaci ekonomiky

 • Pomocí ní můžeme urychlit nebo zpomalit hospodářský růst

Mikroekonomie

 • Chování jednotlivců, domácností, firem

 • Zkoumání individuálních cen a trhů

Pozitivní ekonomie

 • Popisuje a analyzuje údaje, fakta a chování v ekonomice – „jak se věci mají“ (nezaměstnanost určitých věkových skupin, kuřáci…)

Normativní ekonomie

 • Etika a hodnotové soudy – „co by mělo být“

 • Nikdy neexistuje správná odpověď

 • Je spíše formálně-logická

metody používané v ekonomii

Pozorování ekonomických procesů

 • Jedním z hlavních zdrojů ekonomických poznatků

 • Čerpání z historických záznamů

Analýza

 • Ekonomická

  • Vyvozuje/předpokládá určité chování v tom, jak lidé/firmy budou motivovány

 • Statistická

  • Ekonomické chování po stránce kvantitativní

  • Využití statistiky je velmi rozšířené

Experimenty

 • V ekonomice je obtížné provádět experimenty

 • Základním požadavkem je, aby měnila pouze jedna veličina, jedině tak lze zjistit, jaký má zkoumaná proměnná vliv na daný subjekt

 • Dodržení tohoto požadavku docílíme respektování principu „za jinak stejných podmínek“ – Ceteris Paribus

charakteristika tržní ekonomiky

základní pojmy

 • Ekonomická vzácnost – omezenost zdrojů, užitečnost

 • Předměty, které potřebujeme nebo po nich toužíme = ekonomické statky

 • Užitečnost = subjektivní pocit uspokojení

Výrobní faktory

 • Primární – práce, půda…

 • Sekundární – kapitál

 • Práce (L) – uvědomělá lidská činnost

 • Půda (A) – produktem přírody, není volným statkem, její množství je omezené, rozdílná poloha, úrodnost, přírodní zdroje…

 • Kapitál (K) – ze statků dlouhodobého využití a krátkodobého využití, tvoří vstupy pro další výrobu

  • Reálný

  • Finanční

  • Technologie – zvláštní forma kapitálu, nemá podobu hmotných statků ale myšlenky, postupu..., je-li dobrá, může zvýšit účinky všech výrobních faktorů

ekonomické systémy

(způsob organizace)

 1. Co vyrábět?

 2. Jak vyrábět?

 3. Pro koho vyrábět?

Zvykový systém

 • Tradice

Příkazový systém

 • Nařízení vlády

Tržní systém

 • Systém cen, trhů, zisků, ztrát a odměn

 • Pouze model

 • Předpokládá ničím nerušený trh

Smíšený systém

 • Tržní systém doplněný o rozhodování vlády

dělba práce

 • Metoda organizace výroby

 • Každý tržní objekt nebo lokalita se specializuje na jednu úzkou výrobní činnost

 • Je produktem historického vývoje (přirozená dělba práce muži x ženy…)

Témata, do kterých materiál patří