Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
hinovy cykly – krátkodobé (30–60 měsíců), spojovány s problematikou zásob Juglarovy cykly – střednědobé (10-11 let), spojovány s problematikou investic Kondratěvovy cykly – dlouhodobé (50-60 let), změny ve výrobních technologiích, politické události Spotřeba, investice, úspory Disponibilní důchod Y = C + S Y = důchod, C = spotřeba, S = úsporyÚspory jsou ta část důchodu, která není vynaložena na spotřebu Sklon ke spotřebě Poměr důchodu ke spotřebě (C/Y) Sklon k úsporám Poměr důchodu k úsporám (S/Y) Autonomní investice Část investičních výdajů nezávisí na velikosti reálného národního důchodu Vyvolané (indukované) investice Druhá část investic je určena velikostí národního důchodu inflace Projev ekonomické rovnováhy, jehož znakem je růst cenové hladiny Měření inflace Úroveň cen všech výrobků a služeb, které se v hospodářství v daném okamžiku nakupují a prodávají určujecenová hladinaNejčastěji se měřímíra inflace, kterou lze vypočítat např. s využitímindexu spotřebitelských cen Druhy inflace Zjevná (otevřená) inflace Hovoříme o ní, pokud je ekonomická nerovnováha spojena s růstem cenové hladiny Potlačená (blokovaná) inflace Státní orgány mají možnost administrativními opatřeními růst cen brzdit či dokonce zastavitNelze však odstranit příčiny inflace Skrytá inflace Když cenové indexy nevykazují skutečný růst cenové hladiny Inflace z kvantitativního hlediska Mírná (plíživá) – růst cenové hladiny nepřekračuje 10 % za rokPádivá (cválající) – inflace je dvouciferná, max. do 100 %Hyperinflace– tří a víceciferná, rozpad peněžního koloběhu, pád ekonomických kritérií, zhroucení hospodářských vazeb Příčiny inflace Inflace tažená poptávkou Předpokládá vzestup agregátní poptávky nad úroveň potencionálního produktu, tím se rozevírá tzv. inflační mezera – rozdíl mezi skutečným a potencionálním produktemMožné příčiny poptávkové inflace: Nadměrné investiční výdaje Nadměrný růst spotřebních výdajů Levný úvěr Snížení daní Zvýšení státních výdajů Aktivní obchodní bilance Nabídková inflace Důvodem je zvýšení nákladů, které se projeví jako posun po křivce agregátní nabídky nahoruMožné příčiny nabídkové inflace: Nedokonalá konkurence Růsty mezd Politické události – pokles kurzu domácí měny Přechod na méně kvalitní zdroje surovin a energií Očekávaná (setrvačná) inflace Domácnosti i firmy předpokládají určitou míru inflace, přihlížejí k ní i při jednání o výši mezd, výše úroků apod. Důsledky inflace Inflace zasahuje všechny části ekonomiky Přerozdělovací efekt inflace Postihuje především příjemce fixních důchodůZpůsobuje pokles hodnoty vkladů a půjčekNepostihuje vlastníky hmotných statků – cena majetku stoupá společně s inflací Sociální dopady inflace Životní úroveň sociálně slabších skupin závisí na peněžních důchodech, inflaci proto pociťují výrazněji, než silnější skupiny obyvatelstva Působení inflace na rovnováhu ekonomiky Pokles reálného produktu pod produkt potenciálníInflace mění strukturu spotřebyVyšší inflace posiluje dovozyVede k výkyvům kurzůDeformuje relativní ceny – tím přináší náklady pro celou ekonomiku, snižuje její efektivnostDeformuje informace získané prostřednictvím cen Protiinflační zásahy Řízení mezd a cenIndexaceZvyšování konkurenceschopnosti trhuOpatření fiskální a monetární politiky trh peněz Stručný vývoj peněz, peněžní agregáty Barterová směna – směna statků bez přítomnosti peněz (výměna jednoho statku za druhý)Naturální směna – zbožové (komoditní) peníze, naturální směna (hovězí maso, ovce, kožešiny, olej, drahé kovy, zlato…)Bankovky – byly zpočátku plně zaměnitelné za zlato, jsou vydávány emisními bankamiPeníze s nuceným oběhem – neplnohodnotné mince a papírové penízeZlatý standart – systém peněžního oběhu, při kterém jako plnohodnotné oběživo funguje zlato, a při němž existuje volná výměna bankovek za zlatoNucený oběh – mince a papírové peníze, jsou v dané zemi uznávanými zákonnými platidly a každý je nucen je přijímat Druhy peněz Drobné mince Papírové peníze Bankovky, dnes vydávané výlučně centrální národní bankou, sloužící jako oběživo a platidlo Depozitní peníze (bankovní) BezhotovostníJsou uloženy u bankDepozita na požádanou – na běžných účtech, vklady bez výpovědní lhůty (na požádanou)Depozita termínovaná – termínované vklady, mají určitou výpovědní lhůtu Peněžní agregáty M1 Tvořen hotovostními penězi v oběhu a depozity na požádanou M2 Agregát M1 + termínovaná depozita a vklady v cizí měně L M2 + vysoce likviditní cenné papíry Rovnice směny

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály