Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic

Formy společenské dělby práce

 • Kooperace, specializace, kombinace, koncentrace, centralizace

Podstata trhu

Trh je instituce, jejímž prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí (vzájemně se ovlivňují), aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá.

 • Všechno má svou cenu, i různé druhy lidské práce (mzdové sazby)

 • Trh je nutný a dosud nejdokonalejší regulátor a stimulátor ekonomického rozvoje

Tržní ekonomika řeší neuvědomělou koordinací aktivit následující úlohy:

Struktura výroby

 • Kupující volí výrobky – „hlasují penězmi“

Kombinace zdrojů

 • Kombinace zdrojů použitých k výrobě volí výrobci co nejlevnější

Rozdělování důchodu

Dokonale konkurenční trh
 • Abstraktní model

 • Dokázal by tyto úlohy řešit zcela sám, bez zásahu státu

 • Současný systém je určitým kompromisem mezi trhem a státní regulací ekonomiky

Zboží

 • Výrobek určený pro trh, k prodeji

 • Ne všechny produkty lidské činnosti jsou zbožím

 • Produktů lidské činnosti je více než zboží

 • Simon Kuznetz formuloval makroekonomickou kategorii hrubý národní produkt

 • Základní vlastnost zboží – užitečnost = schopnost uspokojovat lidské potřeby, je nutnou podmínkou směny

 • Směnná hodnota – poměr, v jakém jsou jednotlivá zboží směňována, její vnější hodnotou je cena

typy trhů

Z hlediska územního

 • Trh místní (oblastní, regionální)

 • Trh národní (v rámci státu)

 • Trh světový

Z hlediska věcného

 • Trh práce, půdy a kapitálových statků (trh výrobních faktorů)

 • Trh peněz a trh zboží (výrobků a služeb)

Z hlediska druhů zboží na trhu

 • Trh dílčí (automobilů, obilí…)

 • Trh celkový (agregátní, veškerého zboží)

tržní subjekty

Domácnosti

 • Vlastníci výrobních faktorů

 • Na trh výrobních faktorů přichází jako prodávající – tvoří stranu nabídky

 • Na trhu finální produkce působí jako spotřebitelé – tvoří stranu poptávky

Firmy

 • Poskytují hmotnou či nehmotnou produkci

 • nakupují výrobní faktory na trhu výrobních faktorů

 • nabízejí svojí produkci na trhu finální produkce

Stát

 • jako plnohodnotný stržní subjekt až od 30. let 20. stol.

Zahraničí

 • žádná ekonomika nemůže zůstat izolována od okolního světa

 • snaha obchodovat se zahraničím, získávat zahraniční kapitál a investovat v zahraničí

 • vzájemné propojení národních ekonomik

základní elementy trhu

V následující analýze budeme postupovat za těchto předpokladů

 • dokonalá konkurence

 • mnoho prodávajících a kupujících

 • dokonalá informovanost o kvalitě, cenách a krocích všech účastníků trhu

 • akce každého účastníka má zanedbatelný vliv na ceny na trhu

Nabídka (S)

 • nabídkou rozumíme množství statků, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat, a to při neměnnosti ostatních podmínek (výrobní náklady, ceny substitutů, organizace trhu)

 • celkovou nabídkou (agregátní) chápeme souhrn všech zamýšlených prodejů, je určena objemem výroby všech výrobců a cenami, za které chtějí své výrobky prodat

 • individuální nabídka – nabídka jednoho výrobce

 • dílčí nabídka (tržní) – nabídka jediného výrobku od různých výrobců

Témata, do kterých materiál patří