Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
Firmy Poptávka Poptávka Nabídka Nabídka Stát jako plnohodnotný stržní subjekt až od 30. let 20. stol. Zahraničí žádná ekonomika nemůže zůstat izolována od okolního světasnaha obchodovat se zahraničím, získávat zahraniční kapitál a investovat v zahraničívzájemné propojení národních ekonomik základní elementy trhu V následující analýze budeme postupovat za těchto předpokladů dokonalá konkurencemnoho prodávajících a kupujícíchdokonalá informovanost o kvalitě, cenách a krocích všech účastníků trhuakce každého účastníka má zanedbatelný vliv na ceny na trhu Nabídka (S) nabídkou rozumíme množství statků, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat, a to při neměnnosti ostatních podmínek (výrobní náklady, ceny substitutů, organizace trhu)celkovou nabídkou (agregátní) chápeme souhrn všech zamýšlených prodejů, je určena objemem výroby všech výrobců a cenami, za které chtějí své výrobky prodatindividuální nabídka –nabídka jednoho výrobcedílčí nabídka (tržní) – nabídka jediného výrobku od různých výrobců nabídková funkce a nabídková křivka nabídka má dvě proměnné – objem produkce (Q) a cenu produkce (P) vztah mezi nimi vyjadřuje nabídková funkce a nabídková křivka kce křivky – na vodorovnou osu vyznačíme body Q1, Q2, … Qn, na svislou osu body P1, P2 … Pn, v průsečíku kolmic získáme body, které se stanou základem křivky tyto veličiny jsou proměnné v čase nabídková křivka má stoupající charakter z důvodu, že: výrobci mohou s danými zdroji měnit strukturu výroby noví výrobci vstoupí do odvětví zákon rostoucí nabídky růst ceny vyvolá růst nabízeného množství, pokles ceny vyvolá její pokles růst cen vyvolá zvýšený zájem o výrobu, přiláká další výrobce, vyvolá zájem o růst výroby u těch, kteří dříve vyráběli méně nabízené množství zatímco nabídka je znázorněna celou křivkou nabídky, nabízené množství je pouze bod na křivce faktory ovlivňující nabídku vlastní cena nabízeného zboží nebo služby výrobní náklady ceny alternativních výrobků organizace trhu specifické faktory Poptávka (D) v každém okamžiku existuje zcela určitý vztah mezi tržní cenou zboží a množstvím, které jsou kupující ochotni koupit. Tento vztah se nazývápoptávková funkce, kterou graficky vyjadřujemepoptávkovou křivkou celková poptávka (agregátní) určena objemem výrobků, které si chtějí kupující pořídit, a cenami, za které jsou ochotni tyto výrobky koupit individuální poptávka poptávka jediného kupujícího, poptávka po produkci jednoho výrobce dílčí poptávka (tržní) poptávka po jednom druhu výrobkuobecně říkáme, že jsme limitováni naším rozpočtovým omezenímekonomickou teorii zajímá poptávka v rámci rozpočtového omezení → tzv.efektivní koupěschopná poptávka poptávková funkce a poptávková křivka v každém okamžiku existuje vztah mezi tržní cenou zboží a množstvím, které jsou kupující ochotni a schopni koupit ceny jsou určující, objem poptávky je od nich odvozený poptávková funkce odpovídá racionálnímu chování spotřebitele, ten se snaží při minimalizaci výdajů maximalizovat užitek koupě zákon klesající poptávky pokud cena stoupne (ceteris paribus), mají kupující tendenci kupovat menší množství tohoto zboží a naopak důchodový efekt je-li důchod kupujících daný → při nižších cenách mohou koupit větší množství zboží a naopak substituční efekt při zvýšené ceně lidé mění strukturu své spotřeby, sníží podíl zdraženého výrobku, zvýší podíl jiných faktory ovlivňující poptávku vlastní cena průměrný důchod změna cen substitutů a komplementů změny v populaci změny v preferencích lidí formování rovnováhy na trhu Rovnovážná cena nabízené množství = poptávané množstvístav rovnováhy je velmi vzácný a výjimečný Tržní cena cena, která v danou dobu na trhu skutečně existujemůže vysoce převyšovat hodnotu zboží, jindy naopak nemusí dosahovat ani výše nákladů na výrobu zbožínabídka převyšuje poptávku → tržní cena je příliš vysoká, přebytek

Témata, do kterých materiál patří