Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic

Cenová a necenová konkurence

Cenová konkurence
 • výrobci zlevňují své zboží v naději, že jejich konkurence se těmto cenám nebude moct vyrovnat a sami ovládnou trh

Necenová konkurence
 • cílem je přilákat zákazníka jinými metodami než cenou

 • oblast zvyšování kvality, rozšiřování servisu, prodejem na úvěr atd.

Konkurence dokonalá a nedokonalá

Dokonalá
 • odborný ekonomický termín vztahující se k trhu, na němž žádná firma nedosahuje takové velikosti, aby mohla sama ovlivnit tržní cenu

 • další podmínkou dokonalé konkurence je volný vstup na trh

Nedokonalá
 • alespoň jeden prodávající je dostatečně velký na to, aby ovlivnil tržní cenu

Formy konkurence

TYP KONKURENCE POČET A VELIKOST FIREM CHARAKTERISTIKA PRODUKTU OBLAST EKONOMIKY VSTUP/VÝSTUP Z/DO ODVĚTVÍ DOKONALÁ Mnoho malých Homogenní Nezpracované zemědělské produkty Snadný

NEDOKONALÁ

Monopolní Mnoho firem Diferencovaný Maloobchod, potraviny, benzín Snadný Oligopol Málo firem Homogenní nebo diferencovaný Ocel, chemie, auta, počítače Bariéry Monopol Jedna firma Specifický Místní telefon, elektrárenské podniky Uzavřený
Monopolní konkurence
 • trh jednoho výrobku s mnoha výrobci

 • je na něj volný vstup

Oligopol
 • v daném odvětví dominuje malý počet silných výrobců

 • slabší výrobci se musí přizpůsobit dominantním

Monopol
 • daný výrobek je na trhu nabízen pouze jedním výrobcem

 • brání vstupu dalších výrobců do odvětví, nutí poptávku, aby se mu přizpůsobila

makroekonomické výstupy

Měření výkonnosti ekonomiky

 • podle teorie výrobních faktorů existují tři činitelé – práce, kapitál a půda

 • ty vytvářejí produkt

 • podle teorie užitečnosti je každá ekonomická činnost, která uspokojuje lidské potřeby, výrobní činností – podílí se na tvorbě důchodu (mzda, renta, zisk)

Výstup ekonomiky

 • budeme-li měřit tok výrobků a služeb, získáme veličinu označenou jako produkt

 • budeme-li měřit výkon ekonomiky pomocí příjmů, které domácnosti pobírají, získáme důchod

 • tyto veličiny jsou si rovny – v procesu koloběhu se nemůže nic ztratit, tudíž součet plateb za výrobní činitele musí být stejný jako součet plateb za prodané výrobky a služby

 • pro získání přesného objemu produkce musíme odečíst meziprodukt – od celkové produkce firmy odečteme cenu všech nakoupených subdodávek, tím získáme přidanou hodnotu

Hrubý domácí produkt (GDP)

 • souhrn veškeré finální produkce zboží a služeb vyrobené v určité zemi během jednoho roku

 • k vyjádření velikosti GDP lze použít následující metody

  • výdajová metoda – sečteme všechny výdaje na nákup zboží a služeb

  • důchodová metoda – sečteme všechny druhy příjmů domácností

 • obě metody musí mít stejný výsledek

Výpočet GDP výdajovou metodou

Sečítáme:

 1. výdaje domácností na osobní spotřebu (C)

 2. soukromé hrubé domácí investice (Ig) - výdaje na nákupy kapitálových statků firmami

 3. výdaje státu na nákup zboží a služeb (G)

 4. čistý export (saldo obchodní bilance) (X) – rozdíl mezi exportem (Ex) a importem (Im)

Témata, do kterých materiál patří