Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic

rovnováha produktu a cenové hladiny

Rovnovážná úroveň produktu a cenové hadiny je dána bodem, v němž se agregátní poptávka rovná agregátní nabídce.

Mezera produktu

 • Pokud je skutečný produkt nižší než produkt potencionální

 • Udává, o kolik méně vytváří ekonomika výrobků a služeb oproti svým potencionálním možnostem

Inflační mezera

 • Nastává, když je skutečný produkt vyšší než potencionální

ekonomický růst a hospodářské cykly

Ekonomická síla a úroveň

Ekonomická síla země
 • Absolutní objem finálních výrobků a služeb, který se v ekonomice vyrobí za určitý čas

Ekonomická úroveň
 • Vyjadřuje, jak účinně země využívá disponibilní výrobní faktory

Ekonomický růst

 • Pojmem ekonomický růst označujeme změnu tokových veličin (GDP, národní důchod) v čase

Tempo růstu potencionálního produktu
 • Se vypočte jako součin dlouhodobého tempa růstu souhrnné produktivity a objemu výrobních faktorů při jejich plném využití

 • Závisí na:

  1. Tempu růstu vstupů výrobních faktorů

  2. Tempo růstu souhrnné produktivity

Teorie hospodářského cyklu

Hospodářský cyklus

 • Víceméně pravidelné kolísání skutečného produktu kolem hodnoty potencionálního produktu

 • Skládá se ze čtyř fází:

  1. Kontrakce – charakterizována poklesem skutečného produktu. Pokud ekonomika klesá po dvě čtvrtletí za sebou, hovoříme o recesi. Dlouhodobý, hluboký pokles se nazývá recese

  2. Dno, (sedlo) je bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje minima

  3. Vzestup (expanze) – fáze, kdy skutečný produkt roste

  4. Vrchol – bod, kdy skutečný produkt dosahuje maxima

 • Mezi nejvýznamnější cykly patří:

  • Kitchinovy cykly – krátkodobé (30–60 měsíců), spojovány s problematikou zásob

  • Juglarovy cykly – střednědobé (10-11 let), spojovány s problematikou investic

  • Kondratěvovy cykly – dlouhodobé (50-60 let), změny ve výrobních technologiích, politické události

Spotřeba, investice, úspory

Disponibilní důchod

Y = C + S

 • Y = důchod, C = spotřeba, S = úspory

 • Úspory jsou ta část důchodu, která není vynaložena na spotřebu

Sklon ke spotřebě
 • Poměr důchodu ke spotřebě (C/Y)

Sklon k úsporám
 • Poměr důchodu k úsporám (S/Y)

Autonomní investice
 • Část investičních výdajů nezávisí na velikosti reálného národního důchodu

Vyvolané (indukované) investice
 • Druhá část investic je určena velikostí národního důchodu

inflace

Projev ekonomické rovnováhy, jehož znakem je růst cenové hladiny

Měření inflace

 • Úroveň cen všech výrobků a služeb, které se v hospodářství v daném okamžiku nakupují a prodávají určuje cenová hladina

 • Nejčastěji se měří míra inflace, kterou lze vypočítat např. s využitím indexu spotřebitelských cen

Druhy inflace

Zjevná (otevřená) inflace

 • Hovoříme o ní, pokud je ekonomická nerovnováha spojena s růstem cenové hladiny

Potlačená (blokovaná) inflace

Témata, do kterých materiál patří