Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
 • Ovlivňovat nabídku peněz

  1. Nástroj regulace – regulace tvorby bankovních peněz

  2. Nástroj stanovování diskontní sazby

  3. Provádění operací na volném trhu

 • Proces tvorby bankovních peněz

  • Všechny vklady tvoří bankovní depozita

  • Banka může se svěřenými vklady určitým způsobem disponovat, část z nich však musí držet jako povinnou míru rezerv

  • Zbylou část vkladu využívají banky k poskytování úvěrů a finančním investicím

  peněžní trh

  Trh peněz

  • Trh krátkodobých peněz

  Trh kapitálu

  • Trh dlouhodobých peněz

  Rovnovážná úroková sazba

  • Střetnutím nabídky a poptávky na finančním trhu dochází k určení tržní úrokové sazby při určitém množství peněz

  finanční instituce

  Tvorbou vkladů u těchto institucí nevznikají depozitní peníze


  trh kapitálu
  • Zahrnuje trh s cennými papíry a trh dlouhodobých úvěrů

  • Dělí se podle předmětu obchodu na:

   • Efektové – obchoduje se s cennými papíry

   • Devizové – obchoduje se s valutami a devizami

   • Zbožové – obchoduje se s hromadným zastupitelným zbožím

  Cenné papíry

  • Jsou zvláštním předmětem soukromoprávních vztahů, jehož podstatou je převod soukromoprávních vztahů, jehož podstatou je převod majetkových práv

  Obchodovatelnost cenných papírů
  • Na každou osobu, která si cenný papír koupí, přecházejí všechna práva z osoby, která tento papír prodala

  Cenné papíry podle formy
  1. Na majitele (na doručitele) – disponuje jím osoba, která jej vlastní, může jej prodávat bez omezení, převod pouhým předáním

  2. Na řad – ztížená převoditelnost

  3. Na jméno – může jím disponovat osoba uvedená na cenném papíře, převod vlastnických práv písemným převodem – je nutno o převodu informovat emitenta, nejsložitější převod

  Emitent
  • Výstavce cenného papíru

  • Vydává cenné papíry, za které získá peněžní prostředky na další podnikatelské aktivity

  Investor
  • Poskytuje majetek nebo peníze a obdržel cenný papír

  Primární trh cenných papírů
  • Trh, na kterém se odehrávají transakce s cennými papíry mezi emitenty a investory

  Sekundární trh cenných papírů
  • Část trhu, na němž investoři prodávají cenné papíry dále mezi sebou

  Nominální hodnota cenného papíru
  • Udává hodnotu akcie při emisi

  • Zpravidla označená na cenném papíru

  Tržní hodnota cenného papíru
  • Hodnota, za kterou se cenný papír skutečně obchoduje

  Akcie

  • Nejrozšířenější typ cenného papíru – cenný papír vlastnického charakteru

  • Majitel akcie (akcionář) je společníkem akciové společnosti, který má právo podílet se na jejím řízení, má také právo na roční část zisku – dividendu.

  Obligace
  • Cenný papír věřitelského charakteru

  • Dlužní úpis s předem stanoveným výnosem – úrokem

  • Mohou být státní, komunální nebo podnikové

  Organizace burzy cenných papírů
  • Burza cenných papírů představuje vysoce organizovaný trh cenných papírů s přesně vymezenou právní úpravou

  • Je dána:

   • Pevnou vnitřní organizací svých orgánů

    • Orgány rozhodují o:

     • Okruhu osob oprávněných obchodovat

     • Kotaci cenných papírů

     • Burzovních poplatcích

     • Způsobu stanovení kurzu

  Témata, do kterých materiál patří