Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Teorie na zkoušku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pokud se Puchýř uráčí přijít, kupte mu časopis, toto do mobilu a zkoušku máte jak nic
unkce progresivní – nadproporciální – náklady rostou rychleji než objem produkcedegresivní – podproporciální – náklady s rostoucím objemem výroby rostou pomaleji Příjmy Celkové příjmy všechny peněžní příjmy, které firma získá za realizovanou produkci Průměrný příjem příjem na jednotku produkce Mezní příjem změna celkového příjmu vyvolaná změnou vyrobeného množství o jednotku Zisk rozdíl mezi celkovými příjmy a nákladykladný hospodářský výsledek je účetní ziskzisk podléházdanění – teprve po zaplacení daní získáme čistý zisk čistý ekonomický zisk rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady firma v podmínkách dokonalé konkurence Rovnováha v krátkém období mezní náklady budou shodné s příjmemfirma zastaví výrobu v bodě, kdy se cena rovná průměrným variabilním nákladům →bod uzavření firmyvšechny firmy dosahují normálního zisku, čistý ekonomický zisk je nulový –bod zvratu(bod vyrovnání nákladů s výnosy) Vliv změn nákladů a ostatních faktorů na nabídku růst nákladů posune křivku dolevatechnický pokrok posune křivku dopravaceny vstupů – jejich růst vede k růstu nákladů a posunu křivky doleva; pokles má opačný efektnabídku ovlivňují i ceny ostatního zboží Elasticita nabídky Cenová elasticita nabídky měří procentuální změnu nabízeného množství vyvolanou změnou ceny tohoto statku Faktory ovlivňující cenovou elasticitu nabídky: možnosti a náklady na skladovánícharakter technologie a výrobního procesuprodlužování časového horizontu trh výrobních faktorů trh primárních výrobních FAKTORŮ Stranu poptávky po faktorech představují firmy, stranu nabídky domácnostiFirma zaměstná určité množství výrobních faktorů, výsledkem jejich kombinace vznikne určitá výše produkce, kterou nazývámecelkový fyzický produktPokud firma zvýší zaměstnanost jednoho výrobního faktoru o jednotku a nezmění rozsah zapojení ostatních faktorů, dosáhne určitého zvýšení produkce –mění fyzický produktČástka, o kterou vzrostou celkové náklady firmy, pokud získá další dodatečnou jednotku výrobního faktoru –mezní náklady výrobního faktoru trh práce Určen mimoekonomickými faktory Mezní náklady Jsou hodnotou dodatečné jednotky volného času, který byl získán substitucí za práci Mezní užitek Dodatečný příjem získaný z dodatečné jednotky práce Nabídka práce Je součástí volby spotřebitele, který volí mezi užitkem z volného času a užitkem, který mu přinese práce (možnost nakoupit za mzdu výrobky a služby)Nabídka práce je závislá na mzdové sazbě a je dána újmou spojenou s obětováním volného časuS rostoucí mzdovou sazbou se mění preference spotřebitelů – pokud je mzdová sazba dostatečně vysoká, mění se preference spotřebitelů ve prospěch volného času → při vysokých cenách práce máme dostatečný příjem na aktivity ve volném čase Rovnováha na trhu práce Je dána průsečíkem poptávky a nabídky po práciV bodě rovnováhy se vytváří rovnovážná mzdová sazba, která je dána mezním příjmem z práce a rovnovážné množství prácePokud bude mzdová sazba na trhu nižší, vznikne nedostatek pracovních sil Poruchy na trhu práce Odborové svazy usilují o určitou protiváhu ekonomické síly zaměstnavatelůDalší poruchou je existence jedné dominantní firmy, najímající převážnou část práce v daném regionu (monopson) Nezaměstnanost Ukazatel nezaměstnanosti u = U/L * 100% u = ukazatel nezaměstnanosti, U = počet nezaměstnaných, L = počet pracovních silzanezaměstnanéjsou považováni pouze ti, kteříaktivně hledají zaměstnání a jsou registrováni na úřadu práce Přirozená (dobrovolná) nezaměstnanost počet nezaměstnaných menší než počet volných pracovních místpříčiny: osoby hledající práci nejsou dostatečně informováni o nabídce práce –frikční ve stavebnictví nebo zemědělství nezaměstnanostsezónní strukturální – profesní poptávka po práci se nekryje s profesní nabídkou preference volného času – v důsledku nízké úrovně mzdových sazeb nebo nevyhovujících sociálních podmínek Nedobrovolná nezaměstnanost počet volných pracovních míst je menší, než počet pracovníků hledajících práci Politika plné zaměstnanosti každá vláda se snaží o co nejmenší míru nezaměstnanosti trh půdy půda jako „původní nevyčerpatelný dar přírody“, jehož celková nabídka je fixní (zcela neelastická)cenu takového fixního faktoru –renta.Renta je závislá na příjmu z mezního fyzického produktu jejího nejlepšího využitídalším kritériem jsounáklady obětované příležitosti samoobdělávání dané půdy Umístění a použití půdy, pozemková renta pozemková renta v daném území může růst, nevyvolá to však zvýšenou nabídku půdy → cena půdy zcela závisí na poptávcepůda potřebnápro zemědělství je placena podle úrodnosti, půda nanezemědělských plochách je cena dána konkurencí poptávkyhlavním kritériem pro stanovení renty na nezemědělské půdě je její umístění

Témata, do kterých materiál patří